Sisältölohkot

Image
fcg-esihenkilötyökoulutukset

Esihenkilökoulutukset

Esihenkilön vastuiden hallinta ja esihenkilön roolin tunnistaminen on menestyksekkään esihenkilötyön tukijalka. Esihenkilön rooliin liittyy monia jokapäiväisiä tehtäviä, mutta myös harvemmin vastaan tulevia kysymyksiä. Esihenkilön vastuiden ja velvollisuuksien tuntemuksen lisäksi esihenkilön tehtäväkenttään liittyy runsaasti arjen johtamistekoja ja vuorovaikutustaidot ovatkin yksi esihenkilön tärkeimpiä kyvykkyyksiä.

FCG:ltä löydät esihenkilökoulutuksia erilaisiin esihenkilötehtävissä ilmeneviin tilanteisiin ja tarpeisiin. Tarjonnasta löydät koulutukset esihenkilön palvelussuhdeosaamiseen, johtamiseen, työyhteisöjen kehittämiseen kuin esihenkilön tunnetaitoihin ja omaan jaksamiseenkin liittyen.

Tutustu esihenkilökoulutuksiin

Kunta-alalla esihenkilöt kohtaavat arjessaan monenlaisia tilanteita. Esihenkilön lailliset vastuut ovat laajoja ja samaan aikaan kilpailu työntekijöistä kasvaa, jolloin myös johtamisosaamisella on entistä isompi merkitys työntekijöiden veto- ja pitovoimassa.

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja työntekijöiden tarpeet ja tilanteet kehittyvät sen mukaan. Miten pysyä esihenkilönä mukana muutoksessa ja toisaalta hallita lain vaatimat esihenkilön vastuut?

Työn arjessa oppimisella on merkittävä rooli osaamisen ja taitojen kehittymisessä. Jotta muuttuviin osaamistarpeisiin pystytään vastaamaan, tulee osaamista kehittää ja päivittää koko työuran ajan. Siksi onkin ensisijaisen tärkeää mahdollistaa jatkuva oppiminen osana arjen työtä.

Kouluttautumalla saat konkreettisia työkaluja arjen työhösi ja kehität osaamistasi, on valintasi sitten webinaarit, verkkokurssit tai laajempi valmennusohjelma! 

Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Palvelussuhdeasioiden mestari
3.10.2023
-
5.12.2023
Palvelussuhdeasioiden mestari -verkkokurssilla opit tehtävien avulla soveltamaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä työlainsäädäntöä vaativiin käytännön tilanteisiin. Kurssi sopii myös SOTE-sopimusta soveltavalle.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Esihenkilön vuosikello
23.1.2024
-
23.1.2024
Kaipaatko selkeyttä ja hallittavuutta esihenkilön laajaan tehtäväkenttään? Esihenkilön viikko- ja kuukausi- ja vuosikello -koulutuksessa syvennymme esihenkilön rooliin ja tehtäviin viikko-, kuukausi- ja vuositasolla. Toteutamme koulutuksen vuorovaikutteisena etäkoulutuksena. Lähestyt aihetta luento-osuuksien, keskustelujen ja käytännön työkalujen avulla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
AVAINTES: Työlomat ja poissaolot
1.2.2024
-
1.2.2024
AVAINTES: Työlomat ja poissaolot -webinaari on suunnattu sinulle, Avaintan jäsenyhteisön edustaja, joka kaipaat työssäsi tietoa työlomista ja poissaoloista. Syvennymme aamupäivän aikana AVAINTES:n määräyksiin työelämän tavanomaisista poissaolotilanteista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Palvelussuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella
13.2.2024
-
13.2.2024
Työnantaja voi joutua tilanteeseen, jossa hän joutuu irtisanomaan työntekijän työntekijästä johtuvasta syystä. Mitkä ovat irtisanomisen perusteet ja oikeat menettelytavat? Koulutuspäivässä näitä aiheita käsitellään käytännönläheisesti esimerkkien ja oikeustapausten valossa. Lisäksi asiaa pohditaan hyvän ja arvostavan henkilöstöpolitiikan näkökulmasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
Johtaminen ja strategiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Esihenkilö muutoksen johtajana
14.2.2024
-
14.2.2024
Tässä kattavassa webinaarissa syvennytään esihenkilön rooliin muutoksen johtajana ja mahdollistajana työyhteisössä. Tervetuloa mukaan!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
AVAINTES: Paikallinen sopiminen
15.2.2024
-
15.2.2024
Avaintan jäsenyhteisöjen johdolle suunnatussa AVAINTES: Paikallinen Sopiminen -webinaarissa opit kattavasti paikalliseen sopimiseen liittyvistä kysymyksistä: Mistä voidaan paikallisesti sopia? Kenen kanssa voidaan sopia ja keitä ja miten tehty paikallinen sopimus sitoo
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Poissaolot ja vapaat
12.3.2024
-
12.3.2024
Milloin sairauspoissaolo on palkaton? Miten toimia, jos epäillään poissaolon olevan aiheeton? Poissaolot ja vapaat -webinaarissa keskitymme poissaoloihin ja vapaisiin esimerkkien ja oikeustapausten avulla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Palvelussuhdepäivä esihenkilöille
14.3.2024
-
14.3.2024
Palvelussuhdepäivä esihenkilöille -koulutuksessa käsittelemme esihenkilötyön kannalta keskeisimmät palvelussuhdekysymykset päivän tehopaketissa. Koulutuspäivän aikana opit tehokkaasti koko palvelussuhteen elinkaareen liittyvät keskeiset kysymykset aina palvelussuhteen alkamisesta päättymiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
AVAINTES: Haastavat henkilöstökysymykset
14.3.2024
-
14.3.2024
Suositussa AVAINTES: Haastavat henkilöstökysymykset -koulutuksessa keskustelemme niistä vaativista henkilöstökysymyksistä, jotka pohdituttavat monessa työyhteisössä. Koulutuksesta saat valmiuksia haastavien tilanteiden käsittelyyn niin AVAINTES:n kuin vuorovaikutustaitojenkin näkökulmasta. Käsittelemme aihetta käytännönläheisesti esimerkkien kautta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Johtaminen ja strategiat
Etäkoulutus
Yhteisöohjautuvan tiimin edellytykset ja rakennuspalikat
20.3.2024
-
20.3.2024
Esihenkilö tai henkilöstöhallinnon asiantuntija, tervetuloa mukaan koulutukseen pohtimaan itseohjautuvuuden edistämistä omassa työyhteisössäsi! Saat webinaarissa arvokasta tietoa itseohjautuvasta tiimistä, sen edellytyksistä ja rakennuspalikoista sekä konkreettisia keinoja, millaista muutosta se edellyttää.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Svenskspråkiga utbildningar
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Ledarskapsutbildning - Ny som chef
20.3.2024
-
20.3.2024
Utbildningen fokuserar på de tre viktigaste ledarskapskompetenserna när man tar en ny chefsroll i besittning. 1. Hur man etablerar sig som ny chef, vi reflekterar kring tillvägagångssätt både när man kommer inifrån och utifrån arbetsgemenskapen. 2. Hur det lönar sig att arbeta med konfliktlösning. 3. Hur man som chef ska orka och hålla motivationen uppe.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Palvelussuhdeasioiden mestari
26.3.2024
-
28.5.2024
Palvelussuhdeasioiden mestari -verkkokurssilla opit tehtävien avulla soveltamaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä työlainsäädäntöä vaativiin käytännön tilanteisiin. Kurssi sopii myös SOTE-sopimusta soveltavalle.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
Johtaminen ja strategiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Uuden esihenkilön aloitusvalmennus
9.4.2024
-
7.5.2024
Tässä vuorovaikutteisessa ja tehokkaassa valmennusohjelmassa pääset kehittämään vasta-aloittaneena esihenkilönä valmiuksiasi esihenkilön haasteellisessa tehtävässä!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Työyhteisötaidot ja vastuullinen työkäyttäytyminen
10.4.2024
-
10.4.2024
Webinaarin aikana opit, mitkä ovat hyvinvoivan työyhteisön elementtejä ja miten jokainen omalla vastuullisella työkäyttäytymisellään voi vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin. Tärkeä osa työyhteisötaitoja on myös kyky käsitellä haastaviakin tilanteita ja keskustelemmekin puheeksi ottamisen taidosta ja haastavista työyhteisötilanteista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Työnantajan henkisen työsuojelun vastuu
11.4.2024
-
11.4.2024
Miten toimii työnantaja, kun työyhteisössä ilmenee konflikteja, kiusaamista tai häirintää? Työntekijä uupuu, sairauslomat pitkittyvät? Mitä työnantaja voi tehdä ehkäistäkseen tilanteiden pahentumista ja mitkä ovat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet? Koulutuspäivän aihetta käsitellään kattavasti menettelytapojen ja oikeuskäytännön avulla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Talous ja rahoitus
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Eettisten rikkomusten ja väärinkäytösepäilyjen tutkinta - rakenne ja menettelyt, Whistleblowing
16.4.2024
-
16.4.2024
Käytännönläheinen koulutus, joka on suunnattu kaikille kunta-alan organisaatioille: kunnat, kuntayhtymät, kuntayhtiöt, hyvinvointialueet ja seurakunnat. Lain mukaan (10§) sisäisen ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus koskee säännöllisesti yli 50 henkilöä työllistäviä organisaatioita myös kunta-alalla: kunnat, kuntayhtymät, hyvinvointialueet ja seurakunnat. Käytössä tulee olla lainmukainen raportointikanava, jonka kautta työntekijät ja mahdollisesti myös yhteistyökumppanit ja muut sidosryhmät voivat tehdä ilmoituksia mahdollisista eettisiä rikkomuksia ja väärinkäytösepäilyjä koskevista havainnoistaan.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Haastavat palvelussuhdeasiat
18.4.2024
-
18.4.2024
Päivän aikana keskustelemme niistä vaativista palvelussuhdeasioista, jotka pohdituttavat monessa työyhteisössä. Koulutuksessa opit, kuinka toimia, kun työkyky on alentunut, mitä jos työntekijä laiminlyö työvelvoitteitaan tai menettelee ohjeiden vastaisesti, kuinka varoitus annetaan, mitkä ovat menettelytavat henkilöön liittyvissä työ- tai virkasuhteen päättämistilanteissa sekä mitkä ovat kiellettyjä irtisanomisperusteita.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
AVAINTES: Esihenkilön ajankohtaispäivä
18.4.2024
-
18.4.2024
Toimitko esihenkilönä AVAINTA:n jäsenyhteisössä? Tervetuloa mukaan AVAINTES: Esihenkilön ajankohtaispäivään. Päivän aikana tutustut AVAINTES:n eri osioihin esihenkilötyön näkökulmasta. Aiheisiin paneudutaan luennoin, käytännön esimerkein ja keskusteluin ja kuulet tapausesimerkkien valossa tavallisimpia sopimuksiin ja työlainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä, joihin esihenkilö työssään törmää.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
Lähikoulutus
EKJ9 Hyvinvointialueiden esihenkilöiden ja keskijohdon johtamisvalmennus
24.4.2024
-
4.10.2024
Hyvinvointialueiden esihenkilöiden ja keskijohdon valmennusohjelma EKJ on lähiesihenkilöille ja keskijohdolle suunnattu laadukas valmennuskokonaisuus, joka antaa loistavat eväät oman työn ja johtamisen kehittämiselle. Valmennusohjelman lähtökohtana on jokaisen osallistujan oman johtajuuden vahvistaminen ja kehittäminen, mikä tukee myös organisaation johtamisen kehittämistä. Valmennus tarjoaa pysähtymisen paikkoja, joissa voi pohtia yhdessä arjen johtamisen haasteita. Johtajuuden kehittymistä mahdollistetaan laadukkailla asiantuntijaluennoilla, vertaistuella ja ohjatulla ryhmäcoachauksella sekä itsenäisellä reflektoinnilla. Valmennusohjelman jälkeen osallistuja on kasvanut omassa johtajuudessaan. Hänellä on lisääntynyt tietoisuus omasta johtajuudesta sekä sen vaikutuksista. Lisäksi hän on saanut uusia näkökulmia tulokselliseen ja asiakaslähtöiseen johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. #EKJvalmennus
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
Lähikoulutus
EKJ10 Esihenkilöiden ja keskijohdon johtamisvalmennus
25.4.2024
-
4.10.2024
Esihenkilöiden ja keskijohdon valmennusohjelma EKJ on kunta-alan organisaatioiden lähiesihenkilöille ja keskijohdolle suunnattu laadukas valmennuskokonaisuus, joka antaa loistavat eväät oman työn ja johtamisen kehittämiselle. Valmennusohjelman lähtökohtana on jokaisen osallistujan oman johtajuuden vahvistaminen ja kehittäminen, mikä tukee myös organisaation johtamisen kehittämistä. Valmennus tarjoaa pysähtymisen paikkoja, joissa voidaan pohtia yhdessä arjen johtamisen haasteita. Johtajuuden kehittymistä mahdollistetaan laadukkailla asiantuntijaluennoilla, vertaistuella ja ohjatulla ryhmäcoachauksella sekä itsenäisellä reflektoinnilla. Valmennusohjelman jälkeen osallistuja on kasvanut omassa johtajuudessaan. Hänellä on lisääntynyt tietoisuus omasta johtajuudesta sekä sen vaikutuksista. Lisäksi hän on saanut uusia näkökulmia tulokselliseen ja asiakaslähtöiseen johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. #EKJvalmennus
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Svenskspråkiga utbildningar
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Ledarskapsutbildning - Motivera och delegera med öppna frågor
21.5.2024
-
21.5.2024
"Öppna frågor är nog bra men man hinner ju inte ställa dem i vardagen." Så säger många som (ytligt) testat coachande ledarskap. De som inte ger upp lär sig att man på sikt sparar tid om man lyssnar och frågar på rätt sätt, eftersom man mer effektivt delegerar ansvar till sina medarbetare, något som motiverar de flesta. Under den här utbildningen föds djupare insikter genom både teori och praktik, insikter som bär också när det är bråttom.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Lähikoulutus
AVAINTA Kevätseminaari
22.5.2024
-
24.5.2024
Tervetuloa mukaan käsittelemään AVAINTES:n ja työlainsäädäntöön liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä sekä muita henkilöstöhallinnolle ja esihenkilöille mielenkiintoisia teemoja.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Henkilöstön rekrytointi
23.5.2024
-
23.5.2024
Henkilöstön rekrytointi -koulutus on suunnattu sinulle, joka rekrytoit henkilöstöä kunnallisiin virka- tai työsuhteisiin. Koulutuksen aikana käsittelemme koko rekrytoinnin kaaren. Koulutuksen sisältö auttaa ymmärtämään, mitä työnantajan tulee huomioida toimiakseen lainsäädännön mukaisesti sekä kuinka prosessi tulisi hoitaa parhaan mahdollisen työntekijän rekrytoimiseksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
AVAINTES: Palkkausjärjestelmän luominen ja kehittäminen
29.5.2024
-
29.5.2024
AVAINTES: Palkkausjärjestelmän luominen ja kehittäminen -koulutuksessa perehdymme käytännönläheisesti, miten AVAINTES:n mukainen palkkausjärjestelmä rakennetaan käytännössä toimivaksi, mitä palkkausjärjestelmän kehittämisessä tulee huomioida ja miten kehittää palkkausjärjestelmää strategisen palkitsemisen näkökulmasta. Tervetuloa mukaan AVAINTA ry:n jäsenyhteisöjen johdolle ja esihenkilöille suunnattuun koulutukseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma 2023 -2024: 4. jakso
24.9.2024
-
25.9.2024
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma koostuu viidestä opetusjaksosta sekä itsenäisestä työskentelystä välitehtävien parissa: Osallistuessasi tähän vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavaan koulutukseen saat ajankohtaista tietoa ja valmiuksia, joista on hyötyä, kun työskentelet esihenkilö- tai kehittämistehtävissä suun terveydenhuollossa. Koulutusohjelma on Suomen Hammaslääkäriliiton erityispätevyystoimikunnan hyväksymä. Se kattaa pääosan vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavasta kurssimuotoisesta koulutuksesta, jonka laajuus on 12 opintopistettä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Vaikuttava kehityskeskustelu
25.9.2024
-
25.9.2024
Esihenkilö tai henkilöstöhallinnon asiantuntija - tervetuloa mukaan keräämään käytännönläheistä oppia vaikuttavan kehityskeskustelun käymiseen. Saat vuorovaikutteisen koulutuksen aikana käytännönläheisiä osaamisen kartoittamisen työkaluja ja vinkkejä varmistaaksesi, että keskustelussa sovitut asiat todella viedään käytäntöön.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Lähikoulutus
AVAINTA Esihenkilöpäivät
25.9.2024
-
26.9.2024
Tervetuloa Avaintan jäsenyhteisöjen esihenkilöiden omaan ajankohtaispäivään! Käsittelemme esihenkilötyön ja palvelussuhdeasioiden ajankohtaisia teemoja.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Palvelussuhdeasioiden mestari
1.10.2024
-
3.12.2024
Palvelussuhdeasioiden mestari -verkkokurssilla opit tehtävien avulla soveltamaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä työlainsäädäntöä vaativiin käytännön tilanteisiin. Kurssi sopii myös SOTE-sopimusta soveltavalle.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Määräaikaiset palvelussuhteet
8.10.2024
-
8.10.2024
Millä perusteella henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen palvelussuhteeseen? Mitä seurauksia on siitä, jos määräaikaisuus ei olekaan lain mukainen? Webinaarissa käydään oikeustapausten avulla läpi määräaikaisuuden perusteita ja vältettäviä tilanteita.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Työ- ja virkahaastattelut
9.10.2024
-
9.10.2024
Tässä tehokkaassa koulutuksessa perehdytään työ- ja virkahaastattelujen onnistumisen elementteihin rekrytoijan näkökulmasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Perehdytyksestä pitovoimaa - onnistuneen perehdytysprosessin askelmerkit
5.11.2024
-
5.11.2024
Ovatko organisaatiosi perehdytysprosessin perusteet kunnossa? Tervetuloa mukaan Perehdytyksestä pitovoimaa - onnistuneen perehdytysprosessin askelmerkit -webinaariin, jossa käymme tehokkaasti läpi onnistuneen perehdytysprosessin kulmakiviä. Koulutuksen aikana vahvistat valmiuksiasi kehittää organisaatiosi perehdytyskäytänteistä toimivia ja henkilökuntaa sitouttavia.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
AVAINTES: Usein kysytyt kysymykset
7.11.2024
-
7.11.2024
Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti ja ratkaisukeskeisesti AVAINTES:n useimmin kysyttyjä kysymyksiä kysymys ja vastaus -mallilla. Aamupäivän aikana käydään läpi niitä kysymyksiä, joihin AVAINTA:n asiantuntijat kaikkein useimmin vastaavat.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Lähikoulutus
Rekrytoija 2024
13.11.2024
-
14.11.2024
Kuntien ja hyvinvointialueiden rekryammattilaisten ykköstapahtuma Rekrytoija. Luvassa on tuttuun tapaan mielenkiintoisia puheenvuoroja, mukavia kohtaamisia ja iloista iltaohjelmaa. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Työyhteisötaidot ja vastuullinen työkäyttäytyminen
26.11.2024
-
26.11.2024
Webinaarin aikana opit, mitkä ovat hyvinvoivan työyhteisön elementtejä ja miten jokainen omalla vastuullisella työkäyttäytymisellään voi vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin. Tärkeä osa työyhteisötaitoja on myös kyky käsitellä haastaviakin tilanteita ja keskustelemmekin puheeksi ottamisen taidosta ja haastavista työyhteisötilanteista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
Johtaminen ja strategiat
Etäkoulutus
Digikanavapalvelu: Esihenkilön tuki
Toimiva ja tehokas työyhteisö tarvitsee osaavat esihenkilöt. Onnistuakseen tehtävässään, tulisi esihenkilön hallita niin ihmisten, prosessien kuin itsensä johtamiseen liittyvät kysymykset. Esihenkilön tuki -palvelumme on suunniteltu vastaamaan esihenkilöiden monipuolisiin osaamistarpeisiin tarjoamalla ajasta ja paikasta riippumatonta tietoa juuri silloin, kun sitä kiireisessä arjessa tarvitaan.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Esihenkilöpassi
Esihenkilöpassi-verkkokurssilla opit tehtävien avulla ratkomaan tavallisimpia työssä kohtaamiasi tilanteita. Kurssin suoritusaika on 2 kk ja opiskelet kurssilla omassa tahdissasi. Mukaan voit ilmoittautua vaikka heti!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Työhyvinvoinnin tilauskoulutus
Työhyvinvoinnin tilauskoulutuksessa saatte vinkkejä ja työkaluja oman työyhteisönne hyvinvoinnin tukemiseen räätälöidysti juuri teidän tarpeisiinne. Koulutus soveltuu pidettäväksi haluamananne ajankohtana esimerkiksi työpajana osaksi TyHy-päivää tai koko organisaatiolle pidettäväksi luennoksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Johtaminen ja strategiat
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Etäkoulutus
Tilauskoulutus esihenkilötyön ja palvelussuhdeasioiden tueksi
Organisaatiokohtaisella koulutuksella taklaamme juuri teidän organisaationne olennaisimmat kysymykset esihenkilötyössä ja palvelussuhdeasiossa. Tuomme tilauskoulutuksen lähelle teitä tai tarjoamme paikasta riippumattoman verkkokoulutuksen teidän tarpeisiinne.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Tukea rekrytointitilanteeseen
Tukea rekrytointitilanteeseen -mikrokurssin aikana käsittelemme koko rekrytoinnin kaaren. Selkeästi rajatut sisällöt auttavat ymmärtämään, mitä työnantajan tulee huomioida toimiakseen lainsäädännön mukaisesti sekä kuinka prosessi tulisi hoitaa parhaan mahdollisen työntekijän tai viranhaltijan rekrytoimiseksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Hallinnolliset esihenkilötehtävät
Kurssipaketissa avataan kuntaa toimintakenttänä, tarjotaan kattava tukipaketti rekrytointeihin, annetaan käytännön vinkit inhimilliseen mutta tehokkaaseen sairauspoissaolojen käsittelyyn sekä käytännön vinkkejä haastaviin tilanteisiin kuten työ- tai palvelussuhteen purkamiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Palautteen anto ja haastavat tilanteet
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Usein mm. palautteen antaminen, konfliktien selvittäminen ja työsuoritukseen puuttuminen mielletään esihenkilön tehtäväkentän haastaviksi velvollisuuksiksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Esihenkilön rooli työnantajan edustajana
Kurssin käytyäsi tunnet vastuusi ja velvollisuutesi työnantajan edustajana, mitä työnantajan direktio-oikeus tarkoittaa ja mitkä asiat lukeutuvat direktio-oikeuden piiriin. Esihenkilönä toimiminen pitää sisällään paljon muutakin kuin sääntöviidakon hallintaa. Opit tunnista-maan mitä kaikkea arjen johtamisteot pitävät sisällään ja mistä elementeistä selkeä esihenkilörooli muodostuu.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
Johtaminen ja strategiat
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Ihmisten johtaminen
Lainsäädännön, työehtosopimusten ja muiden esihenkilön vastuiden ja velvollisuuksien lisäksi esihenkilön tehtäväkenttään liittyy runsaasti arjen johtamistekoja ja vuorovaikutustaidot ovatkin yksi esihenkilön tärkeimpiä kyvykkyyksiä. Ihmisten johtaminen -kurssipaketti koostuu viidestä mikrokurssista, joiden avulla paneudut ihmisten johtamisen saloihin mm. hyvän työkäyttäytymisen, vuorovaikutustaitojen kehittämisen, palautteenantotaitojen sekä valmentavan johtamisen näkökulmasta. Lisäksi kurssipaketti perehdyttää esihenkilön rooliin työhyvinvoinnin ja -kyvyn edistämisessä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Sairauspoissaolot
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Usein mm. palautteen antaminen, konfliktien selvittäminen ja työsuoritukseen puuttuminen mielletään esihenkilön tehtäväkentän haastaviksi velvollisuuksiksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Stressi ja resilienssi
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Usein mm. palautteen antaminen, konfliktien selvittäminen ja työsuoritukseen puuttuminen mielletään esihenkilön tehtäväkentän haastaviksi velvollisuuksiksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Ajankäytön hallinta
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Usein mm. palautteen antaminen, konfliktien selvittäminen ja työsuoritukseen puuttuminen mielletään esihenkilön tehtäväkentän haastaviksi velvollisuuksiksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
Johtaminen ja strategiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Minä valmentavana esihenkilönä
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Usein mm. palautteen antaminen, konfliktien selvittäminen ja työsuoritukseen puuttuminen mielletään esihenkilön tehtäväkentän haastaviksi velvollisuuksiksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Työelämätaidot ja hyvä työkäyttäytyminen
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Usein mm. palautteen antaminen, konfliktien selvittäminen ja työsuoritukseen puuttuminen mielletään esihenkilön tehtäväkentän haastaviksi velvollisuuksiksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Vuorovaikutustaidot ja työyhteisön hyvinvointi
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Usein mm. palautteen antaminen, konfliktien selvittäminen ja työsuoritukseen puuttuminen mielletään esihenkilön tehtäväkentän haastaviksi velvollisuuksiksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Varoituksen antaminen ja työsuhteen päättäminen
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Usein mm. palautteen antaminen, konfliktien selvittäminen ja työsuoritukseen puuttuminen mielletään esihenkilön tehtäväkentän haastaviksi velvollisuuksiksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
Johtaminen ja strategiat
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Itsensä johtaminen
Työn tekemisen tavat ja työelämässä vaadittavat taidot kehittyvät jatkuvasti. Itsensä johtamisen kyvykkyydet korostuvat esihenkilöiden kiireisessä arjessa ja monipuolisessa roolissa. Itsensä johtaminen -kurssipaketin sisältökokonaisuuksien kautta pääset pohtimaan monipuolisesti hyvinvointia nykyajan työelämässä ja tärkeässä mutta haastavassa esihenkilöroolissa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Työkaluja tietotyössä jaksamiseen
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Usein mm. palautteen antaminen, konfliktien selvittäminen ja työsuoritukseen puuttuminen mielletään esihenkilön tehtäväkentän haastaviksi velvollisuuksiksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Hyvinvoiva pomo - hyvinvoiva tiimi
Hyvinvoivalla pomolla on paremmat edellytykset tukea tiiminsä hyvinvointia. Esihenkilötyötä tekevät kohtaavat monenlaisia vaatimuksia ja odotuksia roolissaan ja siksi onkin erittäin tärkeää muistaa panostaa omaan hyvinvointiinsa kiireisen arjen keskellä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
Johtaminen ja strategiat
Etäkoulutus
Digikanavapalvelu: Esihenkilön tuki
Toimiva ja tehokas työyhteisö tarvitsee osaavat esihenkilöt. Onnistuakseen tehtävässään, tulisi esihenkilön hallita niin ihmisten, prosessien kuin itsensä johtamiseen liittyvät kysymykset. Esihenkilön tuki -palvelumme on suunniteltu vastaamaan esihenkilöiden monipuolisiin osaamistarpeisiin tarjoamalla ajasta ja paikasta riippumatonta tietoa juuri silloin, kun sitä kiireisessä arjessa tarvitaan.
Lue lisää ja ilmoittaudu

Mietinnässä täsmäkoulutus organisaatiollenne?

Siirry tilauskoulutuksiin tai ota yhteyttä asiakkuuspäällikkö Leena-Kaisa Pantsuun etunimi.sukunimi@fcg.fi tai soittamalla +358 50 466 2905.