Sisältölohkot

Image
innostunut nainen

Esihenkilökoulutukset

Esihenkilöllä on iso rooli ja vastuu työntekijöiden toimenkuvasta ja työn organisoinnista ja tarvittavan tiedon välittämisestä sekä työturvallisuudesta ja -hyvinvoinnista.

FCG:ltä löydät esihenkilökoulutuksia erilaisiin esihenkilötehtävissä ilmeneviin tilanteisiin ja tarpeisiin. Tarjonnasta löydät mm. palvelussuhteisiin liittyviä kysymyksiä, peruskoulutuksia sekä työyhteisötaitoihin ja esihenkilön tunnetaitoihin liittyviä koulutuksia.

Tutustu tulossa oleviin esihenkilökoulutuksiin:

Kunta-alalla esihenkilöt kohtaavat arjessaan monenlaisia tilanteita. Esihenkilön lailliset vastuut ovat laajoja ja samaan aikaan kilpailu työntekijöistä kasvaa, jolloin myös johtamisosaamisella on entistä isompi merkitys työntekijöiden veto- ja pitovoimassa.

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja työntekijöiden tarpeet ja tilanteet kehittyvät sen mukaan. Miten pysyä esihenkilönä mukana muutoksessa ja toisaalta hallita lain vaatimat esihenkilön vastuut?

Työn arjessa oppimisella on merkittävä rooli osaamisen ja taitojen kehittymisessä. Jotta muuttuviin osaamistarpeisiin pystytään vastaamaan, tulee osaamista kehittää ja päivittää koko työuran ajan. Siksi onkin ensisijaisen tärkeää mahdollistaa jatkuva oppiminen osana arjen työtä.

Kouluttautumalla saat konkreettisia työkaluja arjen työhösi ja kehität osaamistasi!

Image
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
Lähikoulutus
EKJ7 Hyvinvointialueiden esihenkilöiden ja keskijohdon johtamisvalmennus
10.5.2023
-
5.10.2023
Hyvinvointialueiden esihenkilöiden ja keskijohdon valmennusohjelma EKJ on lähiesihenkilöille ja keskijohdolle suunnattu laadukas valmennuskokonaisuus, joka antaa loistavat eväät oman työn ja johtamisen kehittämiselle. Valmennusohjelman lähtökohtana on jokaisen osallistujan oman johtajuuden vahvistaminen ja kehittäminen, mikä tukee myös organisaation johtamisen kehittämistä. Valmennus tarjoaa pysähtymisen paikkoja, joissa voi pohtia yhdessä arjen johtamisen haasteita. Johtajuuden kehittymistä mahdollistetaan laadukkailla asiantuntijaluennoilla, vertaistuella ja ohjatulla ryhmäcoachauksella sekä itsenäisellä reflektoinnilla. Valmennusohjelman jälkeen osallistuja on kasvanut omassa johtajuudessaan. Hänellä on lisääntynyt tietoisuus omasta johtajuudesta sekä sen vaikutuksista. Lisäksi hän on saanut uusia näkökulmia tulokselliseen ja asiakaslähtöiseen johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. #EKJvalmennus
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
Lähikoulutus
EKJ8 Esihenkilöiden ja keskijohdon johtamisvalmennus
11.5.2023
-
5.10.2023
Esihenkilöiden ja keskijohdon valmennusohjelma EKJ on kunta-alan organisaatioiden lähiesihenkilöille ja keskijohdolle suunnattu laadukas valmennuskokonaisuus, joka antaa loistavat eväät oman työn ja johtamisen kehittämiselle. Valmennusohjelman lähtökohtana on jokaisen osallistujan oman johtajuuden vahvistaminen ja kehittäminen, mikä tukee myös organisaation johtamisen kehittämistä. Valmennus tarjoaa pysähtymisen paikkoja, joissa voidaan pohtia yhdessä arjen johtamisen haasteita. Johtajuuden kehittymistä mahdollistetaan laadukkailla asiantuntijaluennoilla, vertaistuella ja ohjatulla ryhmäcoachauksella sekä itsenäisellä reflektoinnilla. Valmennusohjelman jälkeen osallistuja on kasvanut omassa johtajuudessaan. Hänellä on lisääntynyt tietoisuus omasta johtajuudesta sekä sen vaikutuksista. Lisäksi hän on saanut uusia näkökulmia tulokselliseen ja asiakaslähtöiseen johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. #EKJvalmennus
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Uusi esihenkilö – mistä esihenkilötyössä on kyse?
23.8.2023
-
23.8.2023
Uusi esihenkilö – mistä esihenkilötyössä on kyse? -webinaari on osa vuorovaikutteista ja tehokasta valmennusohjelmaa, jossa pääset kehittämään vasta-aloittaneena esihenkilönä valmiuksiasi esihenkilön haasteellisessa tehtävässä!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Palvelussuhdeasiat esihenkilötyössä
4.9.2023
-
23.11.2023
Palvelussuhdeasiat esihenkilö –koulutusohjelma antaa kokonaiskuvan palvelussuhdeasioista kunnallisissa työ- ja virkasuhteissa sekä siitä, miten ne kytkeytyvät henkilöstöstrategiaan ja esihenkilön tehtäviin. Se perehdyttää työ- ja virkalainsäädännön keskeiseen sisältöön ja antaa valmiuksia soveltaa kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia esihenkilötyössä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Johtaminen ja strategiat
Etäkoulutus
Muutoksessa eläminen ja muutoksen johtaminen
5.9.2023
-
5.9.2023
Johtaja, esihenkilö tai henkilöstöhallinnon asiantuntija, tervetuloa mukaan oppimaan muutoksen johtamisesta omassa organisaatiossasi. Koulutuksen aikana käsittelemme, miten muutosta voi lähestyä ja miten toimia tunteiden suhteen muutoksessa. Lisäksi tarkastelemme viestintää ja läpinäkyvyyttä muutoksen onnistumisen suhteen. Koulutuksen aikana saat myös esihenkilötyön muutostyökaluja.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Valmennuksellinen ote esihenkilötyössä
6.9.2023
-
6.9.2023
Valmennuksellinen ote esihenkilötyössä -webinaari on osa vuorovaikutteista ja tehokasta valmennusohjelmaa, jossa pääset kehittämään vasta-aloittaneena esihenkilönä valmiuksiasi esihenkilön haasteellisessa tehtävässä!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Palvelussuhdepäivä esihenkilöille
7.9.2023
-
7.9.2023
Palvelussuhdepäivä esihenkilöille -koulutuksessa käsittelemme esihenkilötyön kannalta keskeisimmät palvelussuhdekysymykset päivän tehopaketissa. Koulutuspäivän aikana opit tehokkaasti koko palvelussuhteen elinkaareen liittyvät keskeiset kysymykset aina palvelussuhteen alkamisesta päättymiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Lähikoulutus
AVAINTA Esihenkilöpäivät
20.9.2023
-
21.9.2023
Tervetuloa Avaintan jäsenyhteisöjen esihenkilöiden omaan ajankohtaispäivään! Käsittelemme esihenkilötyön ja palvelussuhdeasioiden ajankohtaisia teemoja.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Työ- ja virkahaastattelut
20.9.2023
-
20.9.2023
Tässä tehokkaassa koulutuksessa perehdytään työ- ja virkahaastattelujen onnistumisen elementteihin rekrytoijan näkökulmasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Toimiva vuorovaikutus esihenkilötyössä
20.9.2023
-
20.9.2023
Toimiva vuorovaikutus esihenkilötyössä -webinaari on osa vuorovaikutteista ja tehokasta valmennusohjelmaa, jossa pääset kehittämään vasta-aloittaneena esihenkilönä valmiuksiasi esihenkilön haasteellisessa tehtävässä!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Svenskspråkiga utbildningar
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Självstyrande team: vad, hur och varför?
20.9.2023
-
20.9.2023
I en föränderlig värld krävs det kreativitet och snabba beslut och en organisationsmodell som möjliggjör att arbetstagarna kan verka utan onödiga hinder. Ett alternativ för att stöda organisationsutvecklingen i en snabbt föränderlig värld är självstyrande team.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Esihenkilön vastuut ja velvollisuudet
27.9.2023
-
27.9.2023
Esihenkilön vastuut ja velvollisuudet kokoaa yhteen opit kunnallisen virka- ja työehtosopimusjärjestelmän kokonaisuudesta ja yhteistoiminnan järjestämisestä. Tervetuloa mukaan kuulemaan ja keskustelemaan esihenkilön vastuista ja velvollisuuksista työnantajan edustajana!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Työyhteisötaidot ja vastuullinen työkäyttäytyminen
28.9.2023
-
28.9.2023
Webinaarin aikana opit, mitkä ovat hyvinvoivan työyhteisön elementtejä ja miten jokainen omalla vastuullisella työkäyttäytymisellään voi vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin. Tärkeä osa työyhteisötaitoja on myös kyky käsitellä haastaviakin tilanteita ja keskustelemmekin puheeksi ottamisen taidosta ja haastavista työyhteisötilanteista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Palvelussuhdeasioiden mestari
3.10.2023
-
5.12.2023
Palvelussuhdeasioiden mestari -verkkokurssilla opit tehtävien avulla soveltamaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä työlainsäädäntöä vaativiin käytännön tilanteisiin. Kurssi sopii myös SOTE-sopimusta soveltavalle.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Rekrytointiprosessin onnistunut läpivienti
4.10.2023
-
4.10.2023
Tämän käytännönläheisen webinaarin avulla opit tehokkaasti, mutta kattavasti, mitä jokaisen rekrytointien parissa työskentelevän tulisi tietää rekrytointiprosessin onnistuneesta läpiviennistä!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Perehdytyksestä pitovoimaa - onnistuneen perehdytysprosessin askelmerkit
12.10.2023
-
12.10.2023
Ovatko organisaatiosi perehdytysprosessin perusteet kunnossa? Tervetuloa mukaan Perehdytyksestä pitovoimaa - onnistuneen perehdytysprosessin askelmerkit -webinaariin, jossa käymme tehokkaasti läpi onnistuneen perehdytysprosessin kulmakiviä. Koulutuksen aikana vahvistat valmiuksiasi kehittää organisaatiosi perehdytyskäytänteistä toimivia ja henkilökuntaa sitouttavia.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Svenskspråkiga utbildningar
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Bättre ork i arbetet – hitta vägen till hållbart och framgångsrikt arbete under de sista arbetsåren
24.10.2023
-
24.10.2023
Du som varit i arbetslivet en längre tid har tendens att trivas i din anställning och uppnå positiva resultat. Du har skaffat dig en unik kompetens och erfarenhet som du önskar fortsätta bidra med fram till pensionsåldern. Samtidigt märker du kanske att du inte kan upprätthålla samma energinivå som under dina yngre dagar. Även om du inser att detta är en naturlig process, kan du emellanåt uppleva oro gällande huruvida du kommer att kunna upprätthålla samma tempo, samt hur du ska kunna utveckla dig inom ditt expertisområde
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Määräaikaiset palvelussuhteet
26.10.2023
-
26.10.2023
Millä perusteella henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen palvelussuhteeseen? Mitä seurauksia on siitä, jos määräaikaisuus ei olekaan lain mukainen? Webinaarissa käydään oikeustapausten avulla läpi määräaikaisuuden perusteita ja vältettäviä tilanteita.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Johtaminen ja strategiat
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Svenskspråkiga utbildningar
Esihenkilökoulutukset
Lähikoulutus
Rektorsdagarna 2023
26.10.2023
-
27.10.2023
De årliga Rektorsdagarna går av stapeln 26.-27.10. På Rektorsdagarna samlas traditionellt rektorer från Svenskfinland. Självklart är också bildningsdirektörerna välkomna.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Haastavat palvelussuhdeasiat
2.11.2023
-
2.11.2023
Henkilöstöhallinnon asiantuntijana tai esihenkilö – tervetuloa mukaan keskustelemaan vaativista palvelussuhdeasioista, jotka pohdituttavat monessa työyhteisössä! Päivän aikana keskustelemme niistä vaativista palvelussuhdeasioista, jotka pohdituttavat monessa työyhteisössä. Koulutuksessa opit, kuinka toimia, kun työkyky on alentunut, mitä jos työntekijä laiminlyö työvelvoitteitaan tai menettelee ohjeiden vastaisesti, kuinka varoitus annetaan, mitkä ovat menettelytavat henkilöön liittyvissä työ- tai virkasuhteen päättämistilanteissa sekä mitkä ovat kiellettyjä irtisanomisperusteita.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Vaikuttava kehityskeskustelu
8.11.2023
-
8.11.2023
Esihenkilö tai henkilöstöhallinnon asiantuntija - tervetuloa mukaan keräämään käytännönläheistä oppia vaikuttavan kehityskeskustelun käymiseen. Saat vuorovaikutteisen koulutuksen aikana käytännönläheisiä osaamisen kartoittamisen työkaluja ja vinkkejä varmistaaksesi, että keskustelussa sovitut asiat todella viedään käytäntöön.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
Lähikoulutus
Esihenkilöfoorumi
23.11.2023
-
23.11.2023
Esihenkilöfoorumi on vuosittainen, kunta-alan esihenkilöille suunnattu tapahtuma, jossa käsitellään esihenkilötyön ajankohtaisia teemoja.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Perhepäivähoidon esihenkilön ajankohtais- ja palvelussuhdepäivä
30.11.2023
-
30.11.2023
Perhepäivähoidon esihenkilön ajankohtais- ja palvelussuhdepäivä -koulutus on suunniteltu tukemaan perhepäivähoidon esihenkilön ja perhepäivähoidonohjaajan työtä. Kuulet johtamisen, lainsäädännön ja sääntelyn ajankohtaisaiheista sekä otat tehokkaasti keskeisimmät palvelussuhdekysymykset haltuun.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Yhteistoimintamenettely
1.12.2023
-
1.12.2023
Yhteistoimintamenettely-webinaarin aikana opit tiiviisti, mutta kattavasti, kuntien yhteistoiminnasta yleisesti sekä erityisesti yhteistoiminnasta lomauttamis- ja irtisanomistilanteissa. Koulutus on tarkoitettu henkilöstö- ja palkkahallinnon asiantuntijoille, esimiehille sekä yhteistyötoimikuntien jäsenille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Palvelussuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella
13.2.2024
-
13.2.2024
Työnantaja voi joutua tilanteeseen, jossa hän joutuu irtisanomaan työntekijän työntekijästä johtuvasta syystä. Mitkä ovat irtisanomisen perusteet ja oikeat menettelytavat? Koulutuspäivässä näitä aiheita käsitellään käytännönläheisesti esimerkkien ja oikeustapausten valossa. Lisäksi asiaa pohditaan hyvän ja arvostavan henkilöstöpolitiikan näkökulmasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Poissaolot ja vapaat
12.3.2024
-
12.3.2024
Milloin sairauspoissaolo on palkaton? Miten toimia, jos epäillään poissaolon olevan aiheeton? Poissaolot ja vapaat -webinaarissa keskitymme poissaoloihin ja vapaisiin esimerkkien ja oikeustapausten avulla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Palvelussuhdepäivä esihenkilöille
14.3.2024
-
14.3.2024
Palvelussuhdepäivä esihenkilöille -koulutuksessa käsittelemme esihenkilötyön kannalta keskeisimmät palvelussuhdekysymykset päivän tehopaketissa. Koulutuspäivän aikana opit tehokkaasti koko palvelussuhteen elinkaareen liittyvät keskeiset kysymykset aina palvelussuhteen alkamisesta päättymiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Yhteisöohjautuvan tiimin edellytykset ja rakennuspalikat
20.3.2024
-
20.3.2024
Esihenkilö tai henkilöstöhallinnon asiantuntija, tervetuloa mukaan koulutukseen pohtimaan itseohjautuvuuden edistämistä omassa työyhteisössäsi! Saat webinaarissa arvokasta tietoa itseohjautuvasta tiimistä, sen edellytyksistä ja rakennuspalikoista sekä konkreettisia keinoja, millaista muutosta se edellyttää.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Palvelussuhdeasioiden mestari
26.3.2024
-
28.5.2024
Palvelussuhdeasioiden mestari -verkkokurssilla opit tehtävien avulla soveltamaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä työlainsäädäntöä vaativiin käytännön tilanteisiin. Kurssi sopii myös SOTE-sopimusta soveltavalle.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaali- ja terveystoimi
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma 2023 -2024: 4. jakso
24.9.2024
-
25.9.2024
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma koostuu viidestä opetusjaksosta sekä itsenäisestä työskentelystä välitehtävien parissa: Osallistuessasi tähän vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavaan koulutukseen saat ajankohtaista tietoa ja valmiuksia, joista on hyötyä, kun työskentelet esihenkilö- tai kehittämistehtävissä suun terveydenhuollossa. Koulutusohjelma on Suomen Hammaslääkäriliiton erityispätevyystoimikunnan hyväksymä. Se kattaa pääosan vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavasta kurssimuotoisesta koulutuksesta, jonka laajuus on 12 opintopistettä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Digikanava: Esihenkilön tuki
Toimiva ja tehokas työyhteisö tarvitsee osaavat esihenkilöt. Onnistuakseen tehtävässään, tulisi esihenkilön hallita niin ihmisten, prosessien kuin itsensä johtamiseen liittyvät kysymykset. Esihenkilön tuki -palvelumme on suunniteltu vastaamaan esihenkilöiden monipuolisiin osaamistarpeisiin tarjoamalla ajasta ja paikasta riippumatonta tietoa juuri silloin, kun sitä kiireisessä arjessa tarvitaan.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Esihenkilöpassi
Esihenkilöpassi-verkkokurssilla opit tehtävien avulla ratkomaan tavallisimpia työssä kohtaamiasi tilanteita. Kurssin suoritusaika on 2 kk ja opiskelet kurssilla omassa tahdissasi. Mukaan voit ilmoittautua vaikka heti!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
Sosiaali- ja terveystoimi
Etäkoulutus
Työhyvinvoinnin tilauskoulutus
Työhyvinvoinnin tilauskoulutuksessa saatte vinkkejä ja työkaluja oman työyhteisönne hyvinvoinnin tukemiseen räätälöidysti juuri teidän tarpeisiinne. Koulutus soveltuu pidettäväksi haluamananne ajankohtana esimerkiksi työpajana osaksi TyHy-päivää tai koko organisaatiolle pidettäväksi luennoksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Johtaminen ja strategiat
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Etäkoulutus
Tilauskoulutus esihenkilötyön ja palvelussuhdeasioiden tueksi
Organisaatiokohtaisella koulutuksella taklaamme juuri teidän organisaationne olennaisimmat kysymykset esihenkilötyössä ja palvelussuhdeasiossa. Tuomme tilauskoulutuksen lähelle teitä tai tarjoamme paikasta riippumattoman verkkokoulutuksen teidän tarpeisiinne.
Lue lisää ja ilmoittaudu