Ilmoittaudu
Lisätietoja osoitteesta koulutusinfo@fcg.fi

Esihenkilötyön ajokortti –kurssikokonaisuus tarjoaa esihenkilölle kattavat valmiudet toimia esihenkilönä, työnantajaroolissa kunnassa. Tavoitteena on, että Esihenkilötyön ajokortin suoritettua esihenkilö

 • tuntee roolin mukaiset vastuunsa henkilöstöasioissa,
 • hallitsee perustiedot palvelussuhdeasioista ja työlainsäädännöstä
 • ymmärtää talouden perusteista esihenkilötyön näkökulmasta
 • omaa valmiudet selvitä työyhteisön haastavista tilanteista ja ennaltaehkäistä niitä edistämällä työyhteisön hyvinvointia omien vuorovaikutustaitojen ja johtamisosaamisen kautta valmentavalla otteella.
 • osaa johtaa itseään ja edistää omaa ammatillista kasvuaan esihenkilön roolissa suunnitelmallisesti

Kokonaisuus kostuu Esihenkilöpassi -verkkokurssista, kolmesta koulutuspäivästä ja kahdesta itsearvioinnista. Lisäksi itsearviointien pohjalta laaditaan valmentajan avustuksella jokaiselle henkilökohtainen, teemoiteltu kehittämissuunnitelma omassa esihenkilötehtävässä kehittymiseen. 

Kokonaisuuden osat:

 • Esihenkilöpassi -verkkokurssi
  • Työlainsäädäntö ja palvelussuhdeasiat
 • Koulutuspäivä 1: Vuorovaikutus, työyhteisö ja haastavat tilanteet (6 h)
 • Koulutuspäivä 2: Talouden perusteet (3 h)
 • Koulutuspäivä 3: Esihenkilönä kehittyminen (6 h)

Esihenkilötyön ajokorttia suorittavat saavat Esihenkilön tuki -digikanavan käyttöönsä koko kurssikokonaisuuden (4kk) ajaksi sekä sen suorittamisen jälkeen 8 kk ajaksi tukemaan arjen työtä. Esihenkilön tuki digikanavan –mikrokurssit täydentävät ja syventävät lähivalmennuksen teemoja ja niiden kautta on mahdollista syventää esihenkilöiden osaamista kunkin oman kiinnostuksen ja osaamistason mukaan itsenäisesti kurssikokonaisuuden aikana.

Esihenkilön tuki –digikanavalle räätälöidään valmennusohjelman lopuksi asiakkaan kanssa yhdessä oppimispolut esihenkilön osaamistason ja kehittämissuunnitelman mukaisesti esihenkilön kehityksen tueksi arjessa vielä ajokortin suorittamisen päätteeksi.

Koulutuksen tarkempi sisältö, toteutustapa ja kesto suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa.  Ota yhteyttä ja suunnitellaan juuri teidän tarpeitanne vastaava koulutus!

Ohjelma

Esihenkilöpassi -verkkokurssi koostuu seuraavista seitsemästä osioista:

 • Palvelussuhteen alkaminen ja päättyminen
 • Palkkaus ja palkanmäärittely
 • Työaika ja työvuorosuunnittelu
 • Vuosilomat
 • Sairauspoissaolot
 • Virka- ja työvapaat
 • Työsuojelu

Kurssi suoritetaan itsenäisesti ja omaan tahtiin, sen suorittaminen vaatii keskimäärin 3 työpäivää. Kurssin suoritettuasi saat todistuksen.

Koulutuspäivä 1: Vuorovaikutus, työyhteisö ja haastavat tilanteet (6 h)

 • Mistä esihenkilötyössä on kyse?
 • Hyvän työyhteisön tunnusmerkit
 • Toimivan vuorovaikutuksen elementit
 • Haasteellisten tilanteiden kohtaaminen ja työkaluja niiden ratkomiseen

Koulutuspäivä 2: Talouden perusteet esihenkilölle (3 h)

 • Esihenkilö talouden vastuuhenkilönä kunnassa/hyvinvointialueella
 • Toiminnan ja talouden suunnittelun merkitys
 • Julkisen palvelun kustannusten hallinta
 • Keskeistä kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä
 • Laadukas talousraportointi johtamisen tukena
 • Talouden johtamis- ja valvontajärjestelmä
 • Esimerkkejä kunnista ja kuntayhtymistä TAI hyvinvointialueilta

Koulutuspäivä 3: Esihenkilönä kehittyminen (6 h)

 • Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen esihenkilötyössä
 • Miten kehitän itseäni valmentavana johtajana?
 • Itsensä johtaminen ja ajankäytönhallinta esihenkilötyössä
 • Stressinsäätelyn keinoja
 • Esihenkilötyön ajokartta
 • itsearviointien purkua, työpajatyöskentelyä ja kehittämissuunnitelman laadinta

Kehittämissuunnitelma

 • Itsearviointien pohjalta laaditaan valmentajan avustuksella jokaiselle henkilökohtainen, teemoiteltu kehittämissuunnitelma omassa esihenkilötehtävässä kehittymiseen

Hinnat

Hinta sovitaan erikseen. Investoi työyhteisöönne ja pyydä tarjous! 

Asiakkuusvastaava Riikka Kotamäki, Riikka.Kotamaki@fcg.fi, puh. +358 41 731 7626

Kenelle

Koulutus on suunnattu kaikille esihenkilöille toimialasta ja sektorista riippumatta. Sopii niin uusille kuin jo kokeneillekin asiantuntijoille. Kokonaisuuden sisällöt räätälöidään vielä tilaajan toiveiden mukaisesti.

Lisätietoa

Pajunpää, Marianne
Koulutuspäällikkö
Marianne.Pajunpaa@fcg.fi
+358 41 731 4688
Kotamäki, Riikka
Asiakkuusvastaava
Riikka.Kotamaki@fcg.fi
+358 41 731 7626