Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

Hallinnon tuki -palvelumme on suunniteltu vastaamaan kunnallishallinnon monipuolisiin osaamistarpeisiin. Se tarjoaa ajasta ja paikasta riippumatonta tietoa juuri silloin, kun sitä kiireisessä arjessa tarvitaan.

Kokonaisuus sopii hyvin niin perehdytykseksi uusille viranhaltijoille ja työntekijöille kuin myös kokeneemmille tietojen päivittämiseen ja ylläpitoon. Kurssipaketit ja mikrokurssit voidaan suorittaa joustavasti työn ohessa, sillä oppiminen tapahtuu omatoimisesti verkossa itsenäiseen tahtiin.

Hallinnon tuki on yksi FCG Digikanavan moderneista jatkuvan oppimisen digitaalisista koulutuspalveluista. Digikanavan koulutuspalvelut on suunniteltu kiireiseen arkeen työn tai luottamushenkilötyön oheen. 

 


 

SISÄLTÖ

yli 100 tuntia materiaalia pilkottuna helposti sisäistettäviin mikrosisältöihin. Hallinnon tuki muodostuu kymmenestä eri teemaa käsittelevästä kurssipaketista:

 1. Kunnallishallinnon perusteet -kurssipaketti (6h)
 2. Valmistelun ja esittelyn perusteet -kurssipaketti (6h)
 3. Julkisuus & Salassapito -kurssipaketti (10h)
 4. Kunnan hankinnat ja kilpailuttaminen -kurssipaketti (9h)
 5. Varautumisen perusteet kunnille -kurssipaketti (5h)
 6. Vaikutustenarviointi -kurssipaketti (3,5h)
 7. Tiedonhallinnan osaaja -kurssipaketti (3,5h)
 8. Tietosuojaosaaja -kurssipaketti (8h)
 9. Valmistelun ja esittelyn mestari -kurssipaketti (24h)
 10. Sopimusoikeuden perusteet -kurssipaketti (5h)

Tarkemmat tiedot sisällöstä alta kohdasta "Ohjelma"

 


 

YKSILÖINTI ASIAKKAAN TARPEESEEN

Palveluun on mahdollista räätälöidä omia "oppimispolkuja" ja mikrokursseja. 

 • Asiakkaan logojen ja grafiikan käyttö
 • Polkuja voidaan koota olemassa olevasta sisällöstä
 • Poluille voidaan lisätä asiakkaan omaa materiaalia eri tiedostomudoista
 • Poluille voidaan lisätä myös linkkejä, esimerkiksi organisaation tärkeisiin intrasivuihin

Lisäksi FCG Digikanavalle on mahdollista luoda asiakkaan omia "akatemia" alueita ja SSO-kirjautumisjärjestelmä. 

Kysy lisää räätälöinneistä Digikanava@fcg.fi

 


 

LISENSSI & KÄYTTÖÖNOTTO

Digikanavapalvelu perustuu jatkuvaan oppimiseen, eikä sille ole asetettu verkkokoulutuksen perinteisiä aikarajoitteita. Digikanavapalvelun lisenssimaksu kattaa koko vuoden ajasta ja paikasta riippumattoman palvelun käytön ja sopimukset laaditaan toistaiseksi voimassa oleviksi. Sopimus on helppo irtisanoa vuosittain ilmoituksella FCG:n nimetylle asiakasvastaavalle. 

 • Vuoden lisenssi - Hinta kattaa lisenssin valitulle määrälle käyttäjiä koko vuodeksi (12kk)
 • Toistaiseksi voimassa oleva sopimus - Sopimuksen voi irtisanoa helposti vuosittain
 • Ajasta ja paikasta riippumaton - Palvelua voi hyödyntää ajasta ja paikasta riippumatta rajattomasti
 • Käyttöönottoprosessi - FCG:n asiakasvastaava sopii tilaajan kanssa käyttöönoton aikataulun
 • Helppo laajentaminen - Digikanavan käyttäjille on helppoa laajentaa digikoulutustarjontaa  

 


 

ASIAKKUUS JA KÄYTTÄJÄTUKI

Digikanavapalveluiden asiakkaille nimetään FCG:ltä asiakasvastaava. Asiakkuusvastaavan kanssa koordinoidaan käyttöönotto, yksilöinnit, statuspalaverit ja muut palveluun liittyvät asiat.

Asiakkaan edustajalle myönnetään pääkäyttäjätunnukset, joiden avulla seurataan käyttäjätilastoja ja -aktiivisuutta reaaliajassa.

Käyttäjiä tuetaan jatkuvasti sähköpostitse ja tarvittaessa järjestetään tarkempia tukipuheluita. 

Kiinnostuitko? Lisätietoa:

Pantsu, Leena-Kaisa
Asiakkuuspäällikkö
Leena-Kaisa.Pantsu@fcg.fi
+358 50 466 2905

Ohjelma

Hallinnon tuki muodostuu kymmenestä eri teemaa käsittelevästä kurssipaketista. Jokainen kurssipaketti muodostuu mikrokursseista. Käyttäjät voivat käydä sisältöä läpi vapaavalintaisessa järjestyksessä tai heille voidaan luoda organisaation tarpeisiin perustuvat oppimistavoitteet. Mikrosisällöt koostuvat teksteistä, videoista, kuvista, taulukoista sekä testeistä.

Tarkemmat tiedot klikkaamalla kurssipaketin tai mikrokurssin nimeä.

Kunnallishallinnon perusteet -kurssipaketti

 • Kunta toimintaympäristönä -mikrokurssi
 • Muutoksenhaku -mikrokurssi
 • Päätöksenteon vaiheet -mikrokurssi
 • Esteellisyyden perusasiat -mikrokurssi

Valmistelun ja esittelyn perusteet -kurssipaketti

 • Valmistelun perusteet -mikrokurssi
 • Esittelyn perusteet -mikrokurssi
 • Kokousmenettely -mikrokurssi
 • Harkintavalta päätöksenteossa -mikrokurssi
 • Muutoksenhaun osaaja -mikrokurssi

Julkisuus & salassapito -kurssipaketti

 • Julkisuusasiat -mikrokurssi -mikrokurssi
 • Julkisuuden ja salassapidon säädöstausta -mikrokurssi
 • Salassapidettävät tiedot -mikrokurssi
 • Tietopyynnöt, tiedottamisvelvollisuus ja tiedonhallinta -mikrokurssi

Kunnan hankinnat ja kilpailuttaminen -kurssipaketti

 • Hankintalain perusteet -mikrokurssi
 • Hankintojen suunnittelu ja johtaminen -mikrokurssi 
 • Hankintamenettely -mikrokurssi
 • Hankintalain soveltamisala -mikrokurssi
 • Hankintamenettelyt ja hankinnoista ilmoittaminen tavanomaisissa EU-hankinnoissa -mikrokurssi
 • Tarjouspyynnön laatiminen, tarjousten käsittely ja päätöksenteko -mikrokurssi 
 • Kansalliset hankinnat ja pienhankinnat -mikrokurssi 
 • Hankintojen erityiskysymyksiä -mikrokurssi

Varautumisen perusteet kunnille -kursipaketti 

 • Yleistä kuntien varautumisesta ja sen johtamisesta -mikrokurssi 
 • Varautumisen riskien arviointi ja valmiuksien varmistaminen -mikrokurssi 
 • Turvallisuus kunnassa -mikrokurssi 

Vaikutustenarviointi -kurssipaketti

 • Vaikutustenarvioinnin prosessi -mikrokurssi 
 • Vaikutustenarvioinnin sisältö ja dokumentointi -mikrokurssi 
 • TIA-analyysi ja vaikutustenarviointi käytännössä -mikrokurssi 

Tiedonhallinnan osaaja -kurssipaketti

 • Viranomainen ja hyvä julkinen tiedonhallinta -mikrokurssi 
 • Tietoaineistojen tiedonhallinta -mikrokurssi 
 • Tiedon turvallinen käsittely -mikrokurssi 

Tietosuojaosaaja -kurssipaketti

 • Keskeiset käsitteet ja rekisterinpitäjän vastuu -mikrokurssi 
 • Henkilötietojen käsittely ja rekisteröidyn oikeudet -mikrokurssi 
 • Kuntia koskevat erityiskysymykset -mikrokurssi 

Valmistelun ja esittelyn mestari -kurssipaketti

 • Hallinnon yleiset periaatteet -mikrokurssi 
 • Julkisuuslaki ja valmistelu -mikrokurssi 
 • Verkkojulkisuus ja verkossa julkaiseminen -mikrokurssi 
 • Julkisuuslain ongelmatilanteita -mikrokurssi 
 • Hyvän valmistelun erityiskysymyksiä -mikrokurssi 
 • Virheen korjaaminen -mikrokurssi 
 • Päätöksen täytäntöönpano -mikrokurssi 
 • Kokousmenettelyn ongelmatilanteita -mikrokurssi 

Sopimusoikeuden perusteet -kurssipaketti

 • Mikä on sopimus?  -mikrokurssi
 • Sopimusten sääntely ja sopimusosapuolet -mikrokurssi 
 • Sopimuksen synty ja sitovuus -mikrokurssi 
 • Sopimusrikkomukset ja häiriöt -mikrokurssi 
 • Sopimuksen päättyminen ja päättäminen -mikrokurssi 

Asiantuntijat

Ketelimäki, Kai
Suomen Kuntaliitto ry;Finlands Kommunförbund rf
juristi
Krakau, Tarja
Suomen Kuntaliitto ry;Finlands Kommunförbund rf
johtava lakimies, VT

Tarja Krakaulla on monipuolinen kokemus julkisen hallinnon lainsäädännöstä. Hän on työskennellyt sekä valtiolla että kunnissa ja lisäksi konsulttina yksityisellä sektorilla yli kymmenen vuoden ajan. Tarjan tehtäviin Kuntaliitossa kuuluu johtavana juristina työskentely TE24 muutostuessa.

Lankinen, Hanna
OP Osuuskunta
Chief Privacy Officer

Aiheet:

 • Tietosuojan hallinta
 • Tietotilinpäätös raportoinnin välineenä

Hanna Lankinen (CIPP/E, CIPM) toimii yksikön päällikkönä OP Ryhmässä ja johtaa tietosuoja- ja datajuridiikan asiantuntijaorganisaatiota. Lankinen on pitkän linjan monipuolinen tietosuojaosaaja, ja hänellä on alalta lähes 20 vuoden kokemus. Ennen siirtymistään OP Ryhmään hän työskenteli tietosuojavaltuutetun toimistossa ylitarkastajana yli 10 vuoden ajan. Lankinen on myös suositun ja palkitun Tietosuojamakasiini-podcastin toinen vakioääni.
 

Oksanen, Annaliisa
kilpailuasiantuntija
Rinne, Tapani
Digi- ja väestötietovirasto
erityisasiantuntija
Sidoroff, Ilona
Lappeenrannan kaupunki
Tietosuojavastaava

Aihe: Asiakirjajulkisuus ja tietosuoja

Ilona Sidoroff on Lappeenrannan kaupungin tietosuojavastaava ja oikeushistorian väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Väitöskirjan aiheena on asiakirjajulkisuuden ja yksityisyydensuojan historia. Ilona on aiemmin työskennellyt tietosuojan ja tiedonhallinnan parissa myös pienessä kunnassa ja valtiolla.
 

Sulin, Ida
Suomen Kuntaliitto ry;Finlands Kommunförbund rf
Johtava juristi

Ida Sulin työskentelee johtavana juristina Suomen Kuntaliitossa, jossa hän vetää hallintojuristien tiimiä. Idalla on vahvaa osaamista julkishallinnosta, muun muassa kuntien päätöksenteon, julkisuuden, tietosuojan ja digitalisaation näkökulmasta.

Ida Sulin arbetar som ledande jurist på Finlands Kommunförbund rf. Ida leder Kommunförbundets grupp av förvaltningsjurister och har en gedigen erfarenhet av offentlig förvaltning, med tonvikt på förvaltningsprocess, offentlighet, dataskydd och digitalisering.

Hinnat

Hinta on 750 € + voimassa oleva alv per käyttäjä

Jos organisaatiostanne osallistuu 4 henkilöä tai enemmän, hinnoittelu on seuraavan portaikon mukainen:

4–10 käyttäjää, hinta yhteensä 2 490 € + alv
11–20 käyttäjää, hinta yhteensä 3 290€ + alv
21–30 käyttäjää, hinta yhteensä 3 990 € + alv
31–40 käyttäjää, hinta yhteensä 4 990 € + alv
41–50 käyttäjää, hinta yhteensä 5 990 € + alv
51–70 käyttäjää, hinta yhteensä 7 490 € + alv
71-100 käyttäjää, hinta yhteensä 9 990 € + alv
101-150 käyttäjää, hinta yhteensä 12 990 € + alv

Hintaan lisätään laskutuslisä (5 € + alv).


FCG Digikanavaa tarjotaan myös "avaimet käteen" -ratkaisuna, jossa asiakas saa koko Digikanavan sisällön organisaationsa käyttöön edistämään strategista jatkuvaa oppimista. Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme hinnoittelusta ja käytännön järjestelyistä suuremmille ryhmille ja suuremmille palvelun laajuustasoille. 

Pantsu, Leena-Kaisa
Asiakkuuspäällikkö
Leena-Kaisa.Pantsu@fcg.fi
+358 50 466 2905

Kenelle

Kokonaisuus sopii hyvin niin perehdytykseksi uusille viranhaltijoille ja työntekijöille kuin myös kokeneemmille tietojen päivittämiseen ja ylläpitoon. Kurssipaketit ja mikrokurssit voidaan suorittaa joustavasti työn ohessa, sillä oppiminen tapahtuu omatoimisesti verkossa itsenäiseen tahtiin.
 

Lisätietoa

Pantsu, Leena-Kaisa
Asiakkuuspäällikkö
Leena-Kaisa.Pantsu@fcg.fi
+358 50 466 2905