Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

Verkossa suoritettavassa Julkisuus & salassapito -kurssipaketissa käsitellään julkisuuteen ja salassapitoon liittyviä asioita ja tutustutaan aiheen kannalta keskeisiin materiaaleihin ja tietolähteisiin sekä tehdään teemakohtaisia tehtäviä. 

Tämä peruskurssi ohjaa itsenäiseen tiedonhakuun julkisuutta ja salassapitoa koskevien asioiden selvittämisessä. Kokonaisuus soveltuu sekä asiantuntijoille että kunnan viran- ja toimenhaltijoille, jotka työssään joutuvat pohtimaan, missä määrin käsiteltävät asiat ovat julkisia tai salaisia.

Julkisuus & salassapito -kurssipaketti on osa suurempaa jatkuvan oppimisen digikoulutuspalvelua Hallinnon tuki.

 • Kesto - Kurssipaketin suorittamiseen tulee varata noin 10 tuntia opiskeluaikaa 
 • Työn oheen - Kurssipaketin voi suorittaa työn oheen sopivissa jaksoissa
 • Todistus- Kurssipaketin suoritus palkitaan sertifikaatilla
 

Sisältö

Kurssipaketti koostuu neljästä polunomaisesti verkossa suoritettavasta mikrokurssista:

 1. Julkisuusasiat
 2. Julkisuuden ja salassapidon säädöstausta
 3. Salassapidettävät tiedot
 4. Tietopyynnöt, tiedottamisvelvollisuus ja tiedonhallinta

Tarkemmat tiedot sisällöstä alta kohdasta "Ohjelma". 


Miten pääsen aloittamaan kurssipaketin suorittamisen?

 • Ilmoittauduttuasi verkkokurssille, saat tunnukset FCG Digikanavalle kahden vuorokauden kuluessa.
 • 2kk suoritusaika - Hinta kattaa suoritusoikeuden ilmoittautuneille kahdeksi kuukaudeksi (2kk)
 • Ajasta ja paikasta riippumaton - Kurssipaketin sisältöjä voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta rajattomasti. FCG Digikanava toimii sujuvasti myös mobiililaitteilla.

Ohjelma

Kurssipaketti koostuu neljästä polunomaisesti verkossa suoritettavasta mikrokurssista, joista jokainen koostuu useammasta mikrosisällöstä. Mikrokurssien sisällöt koostuvat teksteistä, videoista, kuvista, taulukoista sekä testeistä.

Julkisuusasiat -mikrokurssi (1,5h)

 • Julkisuusperiaate ja -lainsäädäntö
 • Asiakirjojen julkisuus ja salassapito
 • Tietopyynnöt
 • Henkilötietojen käsittely ja tiedon saanti henkilörekisteristä
 • Tiedottamisvelvollisuus ja verkkojulkisuus
 • Kysymyksiä julkisuudesta ja salassapidosta

Julkisuuden ja salassapidon säädöstausta (3h)

 • ​​Julkisuuden ja salassapidon lainsäädäntö
 • Hallintolaki ja hyvän hallinnon periaatteet
 • Digipalvelulaki
 • Julkisuuslaki
 • Tehtävät: Julkisuutta ja salassapitoa koskeva lainsäädäntö
 • Julkisuusperiaatteen turvaaminen ja toteuttaminen
 • Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien varaaminen lainsäädännössä
 • Kuuleminen
 • Luottamushenkilön tiedonsaanti & kokousten julkisuus
 • Tehtävät: Julkisuusperiaatteen turvaaminen ja toteuttaminen kunnassa käytännössä
 • Julkisuuslain mukaiset viranomaisen asiakirjat
 • Julkisuuslain soveltamisalan ulkopuoliset ja salassapidettävät asiakirjat
 • Tehtävät: Julkisuuslain mukaiset viranomaisen asiakirjat

Salassapidettävät tiedot (2h 15min)

 • Salassapito julkisuuslain mukaan
 • Yleiset salassapitoperusteet
 • Liikesalaisuudet
 • Erityiset (arkaluonteiset) henkilötiedot tietosuoja-asetuksessa
 • Salassapidettävien henkilötietojen käsittely ja turvakielto
 • Salassapidon lakkaaminen
 • Tehtävät: Salassapidettävät tiedot ja erityiset henkilötiedot
 • Salassapitovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto
 • Seuraamukset salassapidon rikkomisesta
 • Tehtävät: Salassapitovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto

Tietopyynnöt, tiedottamisvelvollisuus ja tiedonhallinta (3,5h)

 • Tietopyyntöjen käsittely
 • Tietopyynnöt ja tiedonsaantioikeus
 • Tietojen luovuttaminen henkilörekisteristä ja teknisen rajapinnan avulla
 • Tietosuoja-asetuksen mukaiset henkilötietojen tarkastuspyynnöt
 • Tehtävät: Tietopyyntöjen käsittely
 • Kunnan tiedottamisvelvollisuus ja verkkotiedottamiseen liittyvät erityiskysymykset 
 • Kunnan viestintä ja tiedottamisvelvollisuus sekä verkkojulkisuus
 • Päätöksen tiedoksianto
 • Mistä asioista tulee tehdä päätös?
 • Teknisen sektorin erityiskysymykset
 • Tehtävät: Kunnan tiedottamisvelvollisuus ja verkkotiedottamiseen liittyvät erityiskysymykset 
 • Tiedonhallinta ja oikeusturva
 • Tietopalvelu ja tiedonhallintalaki
 • Asianhallinta ja palvelujen tiedonhallinta
 • Päätöksenteko ja muutoksenhaku
 • Tehtävät: Tiedonhallinta ja oikeusturva

Asiantuntijat

Krakau, Tarja
Suomen Kuntaliitto ry;Finlands Kommunförbund rf
johtava lakimies, VT

Tarja Krakaulla on monipuolinen kokemus julkisen hallinnon lainsäädännöstä. Hän on työskennellyt sekä valtiolla että kunnissa ja lisäksi konsulttina yksityisellä sektorilla yli kymmenen vuoden ajan. Tarjan tehtäviin Kuntaliitossa kuuluu johtavana juristina työskentely TE24 muutostuessa.

Hinnat

Hinta on 275 € + voimassa oleva alv / hlö

Jos organisaatiostanne osallistuu 4 henkilöä tai enemmän, hinnoittelu on seuraavan portaikon mukainen:

4–10 käyttäjää, hinta yhteensä 1 190 € + alv
11–20 käyttäjää, hinta yhteensä 1 790 € + alv
21–30 käyttäjää, hinta yhteensä 2 490 € + alv
31–40 käyttäjää, hinta yhteensä 3 290 € + alv
41–50 käyttäjää, hinta yhteensä 4 290 € + alv
51–70 käyttäjää, hinta yhteensä 5 290 € + alv
71-100 käyttäjää, hinta yhteensä 6 490 € + alv
101-150 käyttäjää, hinta yhteensä 7 990 € + alv

Mikäli osallistujia on 151 tai enemmän, pyydäthän erillistä tarjousta asiakkuuspäällikkö Leena-Kaisa Pantsulta (leena-kaisa.pantsu@fcg.fi tai puh. +358 50 466 2905).

Ilmoittautuminen on sitova ja laskutamme kurssin tunnusten lähettämisen jälkeen. Hintaan lisätään laskutuslisä (5 € + alv).

FCG Digikanavaa tarjotaan myös "avaimet käteen" -ratkaisuna, jossa asiakas saa koko Digikanavan sisällön organisaationsa käyttöön edistämään strategista jatkuvaa oppimista. Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme hinnoittelusta ja käytännön järjestelyistä suuremmille ryhmille ja suuremmille palvelun laajuustasoille.

Sijainti

FCG Digikanava

Verkkokurssi - opiskele etänä!

Kenelle

Kurssipaketti on tarkoitettu kaikille kuntien ja kuntayhtymien asiantuntijoille, jotka tarvitsevat hyvät perustiedot julkisuusperiaatteen toteuttamisesta ja yksityisyyden suojan huomioimisesta arjen työssä.

Lisätietoa

Tiusanen, Liina
Koulutuspäällikkö
Liina.Tiusanen@fcg.fi
+358 41 731 6634
Asiakaspalvelu, koulutukset
koulutusinfo@fcg.fi
041 730 9011
Tavoitettavissa arkisin 8.30-15.00