Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

Hankinnat ja kilpailuttaminen kunta-alalla vaativat perehtyneisyyttä kokeneeltakin tekijältä. Kunnan hankinnat ja kilpailuttaminen -kurssipaketissa käsitellään julkisten hankintojen haasteita ja ratkottavia kysymyksiä.

Hankinnat tulee pääsääntöisesti kilpailuttaa kunnissa. Julkisten hankintojen toteuttaminen on tarkkaan säänneltyä. Lainsäädännön lisäksi hankintoihin vaikuttavat muun muassa yleiset hankintaohjeet, hallintolaki ja julkisuuslaki. Hankintoja ohjaavat kilpailun aikaansaamisen, tarjoajien syrjimättömyyden, tasapuolisen kohtelun sekä avoimuuden periaatteet.

Koulutuksessa perehdytään muun muassa julkisia hankintoja koskevaan lainsäädäntöön, kilpailuttamisen suunnitteluun ja kilpailuttamisprosessiin aina tarjouspyynnöstä lähtien. Koulutus ohjaa lisäksi keskeisimpien tietolähteiden luo ja opettaa hyödyntämään niitä

 

Kunnan hankinnat ja kilpailuttaminen -kurssipaketti on osa suurempaa jatkuvan oppimisen digikoulutuspalvelua Hallinnon tuki.

 • Kesto - Kurssipaketin suorittamiseen tulee varata noin 9-10 tuntia opiskeluaikaa 
 • Työn oheen - Kurssipaketin voi suorittaa työn oheen sopivissa jaksoissa
 • Todistus- Kurssipaketin suoritus palkitaan sertifikaatilla
 

Sisältö

Kurssipaketti koostuu kahdeksasta polunomaisesti verkossa suoritettavasta mikrokurssista:

 1. Hankintalain perusteet -mikrokurssi
 2. Hankintojen suunnittelu ja johtaminen -mikrokurssi 
 3. Hankintamenettely -mikrokurssi
 4. Hankintalain soveltamisala -mikrokurssi
 5. Hankintamenettelyt ja hankinnoista ilmoittaminen tavanomaisissa EU-hankinnoissa -mikrokurssi
 6. Tarjouspyynnön laatiminen, tarjousten käsittely ja päätöksenteko -mikrokurssi 
 7. Kansalliset hankinnat ja pienhankinnat -mikrokurssi 
 8. Hankintojen erityiskysymyksiä -mikrokurssi
Tarkemmat tiedot sisällöstä alta kohdasta "Ohjelma". 
 

Miten pääsen aloittamaan kurssipaketin suorittamisen?

 • Ilmoittauduttuasi verkkokurssille, saat tunnukset FCG Digikanavalle kahden vuorokauden kuluessa.
 • 2kk suoritusaika - Hinta kattaa suoritusoikeuden ilmoittautuneille kahdeksi kuukaudeksi (2kk)
 • Ajasta ja paikasta riippumaton - Kurssipaketin sisältöjä voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta rajattomasti. FCG Digikanava toimii sujuvasti myös mobiililaitteilla.

Ohjelma

Kurssipaketti koostuu kahdeksasta polunomaisesti verkossa suoritettavasta mikrokurssista, joista jokainen koostuu useammasta mikrosisällöstä. Mikrokurssien sisällöt koostuvat teksteistä, videoista, kuvista, taulukoista sekä testeistä. Kurssi sisältää myös lopputestin, joka tulee suorittaa hyväksytysti kurssitodistuksen saamiseksi. 

Hankintalain perusteet -mikrokurssi (1h)

 • Tietolähteet internetistä
 • Hankintalain perusteet
 • EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat
 • Kansalliset hankinnat
 • Hankintapäätös ja hankintasopimus
 • Lopputesti: Hankintalain perusteet

Hankintojen suunnittelu ja johtaminen -mikrokurssi (45min)

 • Kunta hankkijana
 • Hankintojen johtaminen ja suunnittelu
 • Lopputesti: Hankintojen suunnittelu ja johtaminen

Hankintamenettely -mikrokurssi (1h)

 • Hankintamenettelyt ja kynnysarvot
 • Tarjouspyynnöt, tarjoukset ja vertailu
 • Hankintapäätös ja muutoksenhaku
 • Hankinta-asiakirjojen julkisuus

Hankintalain soveltamisala -mikrokurssi (1h)

 • Hankintalain soveltamisalakysymyksiä
 • Tulkinnallisia hankintayksiköitä
 • Hankintalain soveltamisalarajaukset
 • Sekamuotoiset sopimukset
 • Lopputesti: Hankintalain soveltamisala

Hankintamenettelyt ja hankinnoista ilmoittaminen tavanomaisissa EU-hankinnoissa -mikrokurssi (1h)

 • Hankintamenettelyt
 • Puitejärjestelyt
 • Milloin hankinnan voi tehdä kilpailuttamatta?
 • Ilmoitusmenettely ja määräajat
 • Lopputesti: Hankintamenettelyt ja hankinnoista ilmoittaminen tavanomaisissa EU-hankinnoissa

Tarjouspyynnön laatiminen, tarjousten käsittely ja päätöksenteko -mikrokurssi (1,5h)

 • Johdanto tarjouspyynnön laatimiseen, tarjousten käsittelyyn ja päätöksentekoon
 • Tarjouspyynnön laatiminen
 • Tarjoajan soveltuvuusehdot ja niiden asettaminen
 • Tarjouksen valinta- ja vertailuperusteet
 • Tarjousten käsittely
 • Hankintapäätös
 • Lopputesti: Tarjouspyynnön laatiminen, tarjousten käsittely ja päätöksenteko

Kansalliset hankinnat ja pienhankinnat -mikrokurssi (1,5h)

 • Johdanto kansallisiin hankintoihin ja pienhankintoihin
 • Kansalliset hankinnat – Sovellettavia säännöksiä
 • Kansallisten hankintojen hankintamenettelyt ja hankinnoista ilmoittaminen
 • Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset kansallisissa hankinnoissa
 • Tarjouksen valinta- ja vertailuperusteet kansallisissa hankinnoissa
 • Päätöksenteko, sopimuksen solminen ja muutoksenhaku kansallisissa hankinnoissa
 • Pienhankinnat
 • Lopputesti: Kansalliset hankinnat ja pienhankinnat

Hankintojen erityiskysymyksiä​​​​​​​ -mikrokurssi (1h)

 • Hankintojen erityiskysymyksiä
 • Hankintojen osittaminen
 • Hankintamenettelyn keskeyttäminen
 • Hankintasopimuksen erityisehdot
 • Hankintasopimuksen muuttaminen sopimuskaudella
 • Lopputesti: Hankintojen erityiskysymyksiä
   

Asiantuntijat

Krakau, Tarja
Suomen Kuntaliitto ry;Finlands Kommunförbund rf
johtava lakimies, VT

Tarja Krakaulla on monipuolinen kokemus julkisen hallinnon lainsäädännöstä. Hän on työskennellyt sekä valtiolla että kunnissa ja lisäksi konsulttina yksityisellä sektorilla yli kymmenen vuoden ajan. Tarjan tehtäviin Kuntaliitossa kuuluu johtavana juristina työskentely TE24 muutostuessa.

Hinnat

Hinta on 275 € + voimassa oleva alv / hlö

Jos organisaatiostanne osallistuu 4 henkilöä tai enemmän, hinnoittelu on seuraavan portaikon mukainen:

4–10 käyttäjää, hinta yhteensä 1 190 € + alv
11–20 käyttäjää, hinta yhteensä 1 790 € + alv
21–30 käyttäjää, hinta yhteensä 2 490 € + alv
31–40 käyttäjää, hinta yhteensä 3 290 € + alv
41–50 käyttäjää, hinta yhteensä 4 290 € + alv
51–70 käyttäjää, hinta yhteensä 5 290 € + alv
71-100 käyttäjää, hinta yhteensä 6 490 € + alv
101-150 käyttäjää, hinta yhteensä 7 990 € + alv

Mikäli osallistujia on 151 tai enemmän, pyydäthän erillistä tarjousta asiakkuuspäällikkö Leena-Kaisa Pantsulta (leena-kaisa.pantsu@fcg.fi tai puh. +358 50 466 2905).

Ilmoittautuminen on sitova ja laskutamme kurssin tunnusten lähettämisen jälkeen. Hintaan lisätään laskutuslisä (5 € + alv).

FCG Digikanavaa tarjotaan myös "avaimet käteen" -ratkaisuna, jossa asiakas saa koko Digikanavan sisällön organisaationsa käyttöön edistämään strategista jatkuvaa oppimista. Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme hinnoittelusta ja käytännön järjestelyistä suuremmille ryhmille ja suuremmille palvelun laajuustasoille.

Sijainti

FCG Digikanava

Verkkokurssi - opiskele etänä!

Kenelle

Kurssi on suunnattu kaikkien toimialojen ja työyksiköiden kilpailuttamista tai hankintapäätöksiä valmisteleville viranhaltijoille. Koulutuksesta on hyötyä niin uusille hankintoja tekeville viranhaltijoille kuin tietojaan päivittävillekin.

Lisätietoa

Tiusanen, Liina
Koulutuspäällikkö
Liina.Tiusanen@fcg.fi
+358 41 731 6634
Asiakaspalvelu, koulutukset
koulutusinfo@fcg.fi
041 730 9011
Tavoitettavissa arkisin 8.30-15.00