Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.
Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun, kiireellisesti sijoitetun tai lain 83 §:ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Lastensuojelun parissa työskentelevän henkilön on hyvä ymmärtää, kuinka taataan lapsen etu sijaishuollossa, miten sijaishuoltoprosessi etenee, ja millaisia vaikutuksia sijaishuollolla on lapselle
Lastensuojelun Sijaishuollon kurssipaketti tarjoaa väylän perehtyä keskeisiin sijaishuollon teemoihin, kuten sijaishuollon lainsäädäntöön, huostaanottoon, rajoitustoimenpiteisiin ja lapsen oikeuksiin. Lisäksi pääset testaamaan opittua erilaisten tehtävien ja case-esimerkkien avulla.
Lastensuojelun Sijaishuolto -kurssipaketti on osa suurempaa jatkuvan oppimisen digikoulutuspalvelua Lastensuojelun Huippuosaajaa.
 • Kesto - Kurssipaketin suorittamiseen tulee varata noin 10 tuntia opiskeluaikaa 
 • Työn oheen - Kurssipaketin voi suorittaa työn oheen sopivissa jaksoissa
 • Todistus- Kurssipaketin suoritus palkitaan sertifikaatilla
 

Sisältö

Kurssipaketti koostuu neljästä polunomaisesti verkossa suoritettavasta mikrokurssista:
 1. Lastensuojelun sijaishuolto
 2. Lapsen oikeudet sijaishuollossa
 3. Kiireellinen sijoitus ja huostaanotto
 4. Rajoitustoimenpiteet sijaishuollossa
Tarkemmat tiedot sisällöstä alta kohdasta "Ohjelma". 

Miten pääsen aloittamaan kurssipaketin suorittamisen?
 • Ilmoittauduttuasi verkkokurssille, saat tunnukset FCG Digikanavalle kahden vuorokauden kuluessa.
 • 2kk suoritusaika - Hinta kattaa suoritusoikeuden ilmoittautuneille kahdeksi kuukaudeksi (2kk)
 • Ajasta ja paikasta riippumaton - Kurssipaketin sisältöjä voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta rajattomasti. FCG Digikanava toimii sujuvasti myös mobiililaitteilla.

Ohjelma

Kurssipaketti koostuu neljästä polunomaisesti verkossa suoritettavasta mikrokurssista, joista jokainen koostuu useammasta mikrosisällöstä. Mikrokurssien sisällöt koostuvat teksteistä, videoista, kuvista, taulukoista sekä testeistä.

Tarkemmat tiedot klikkaamalla mikrokurssin nimeä.

Lapsen oikeudet sijaishuollossa - mikrokurssi (2h)

 • YK:n Lapsen Oikeuksien Sopimus
 • Kuinka voimme vahvistaa sijaishuollossa asuvan lapsen sivistyksellisiä oikeuksia?
 • Oikeus opetukseen
 • Kielelliset oikeudet ja perheen jälleenyhdistäminen
 • Lapsen osallisuus ja hyvää kohtelua koskeva suunnitelma
 • Hyvä kasvatus ja laitoksen säännöt
 • Case kohtelu laitoksessa
 • Sijaishuollon valvonta
 • Case valvonta ja jälkiselvittely
 • Lapsen oikeudet sijaishuollossa: Tehtävä

Kiireellinen sijoitus ja huostaanotto - mikrokurssi (3h)

 • Kiireellinen sijoitus
 • Case kiireellinen sijoitus
 • Huostaanotto
 • Huostaanoton edellytykset
 • Huostaanottoa koskeva päätös ja sitä koskeva hakemus
 • Huostaanoton oikeusvaikutukset
 • Kuuleminen
 • Huostaanoton lopettaminen ja sijaishuoltopaikan muuttaminen
 • Case huostaanotto
 • Tehtävä: Kiireellinen sijoitus ja huostaanotto

Lastensuojelun sijaishuolto - mikrokurssi (4h)

 • Mitä tiedämme sijoitetuista lapsista ja heidän vanhemmistaan?
 • Sijaishuolto -Yleiset säännökset
 • Sijaishuollon muodot
 • Sijaishuolto - Lapsen asema
 • Lapsen osallisuus ja hyvää kohtelua koskeva suunnitelma
 • Lapsen hatkat
 • Case karkumatka
 • Sijaishuollon valvonta
 • Sijoitettua lasta koskeva rekisteri ja epäkohtailmoitus
 • Huostaanoton lopettaminen ja sijaishuoltopaikan muuttaminen
 • Case perheen jälleenyhdistäminen
 • Jälkihuolto ja itsenäistymisvarat

Rajoitustoimenpiteet sijaishuollossa - mikrokurssi (3,5h)

 • Rajoitusten yleiset edellytykset
 • Rajoitustoimenpiteitä koskeva päätöksenteko
 • Rajoitustoimenpiteiden kirjaaminen
 • Rajoitusten jälkiselvittely
 • Erityinen huolenpito
 • Eristäminen
 • Haltuunotto
 • Henkilökatsastus
 • Henkilötarkastus
 • Kiinnipito
 • Liikkumisvapauden rajoittaminen
 • Omaisuuden ja postin tarkastaminen
 • Puhelimen käyttö
 • Yhteydenpidon rajoittaminen
 • Case yhteydenpidon rajoittaminen
 • Tehtävä: Rajoitustoimenpiteet sijaishuollossa 

Asiantuntijat

Pekkarinen, Elina
Lapsiasiavaltuutettu

Lapsiasiavaltuutetun tehtävä on arvioida, seurata ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja tunnettuutta Suomessa. Elina Pekkarinen on taustaltaan tutkija ja sosiaalityöntekijä lastensuojelun ja nuorisotutkimuksen alalta.

Puustinen-Korhonen, Aila
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
Erityisasiantuntija

Aila on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt kuntien lastensuojelussa yli 20 vuotta sosiaalityöntekijänä ja laitosjohtajana ennen siirtymistään sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastajaksi ja erityisasiantuntijaksi Kuntaliittoon. Kuntaliitosta Aila on siirtynyt Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n vuoden 2023 alusta. Lastensuojelun huippuosaaja-koulutuspalvelu on syntynyt käytännön kokemuksista ja niistä tarpeista, joita lastensuojelun kentällä on viime vuosina ja vuosikymmeninä ilmennyt. Lastensuojelussa työskenteleville on tärkeää saada helposti ajantasaista tietoa lainsäädännön vaatimuksista ja tulkintakäytännöistä ja saada tukea käytännön työhön. Siihen tarkoitukseen Huippuosaaja on rakennettu: työkaluksi käytännön työtä tekeville.

Räty, Tapio
lakimies, esittelijäneuvos

Esittelijäneuvos Tapio Räty eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta omaa sosiaalihuollon lainsäädäntöön ja eri lakien soveltamiseen liittyvän laaja-alaisen asiantuntemuksen. Räty on mm. kirjoittanut teokset lastensuojelulain soveltamisesta (Lastensuojelulaki Käytäntö ja soveltaminen. Edita 5.painos 2023) ja vammaispalveluiden soveltamiskäytännöstä (Räty, T. 2017. Vammaispalvelut, vammaispalveluiden soveltamiskäytäntö. Kynnys ry. 5. painos). Teos uudesta vammaispalvelulaista ja sen soveltamisesta ilmestyy Editan julkaisemana vuoden 2023 lopussa. Räty on toiminut lakimiehenä Helsingin sosiaalivirastossa ja Kuntaliitossa sekä osallistunut lakien valmisteluun sosiaali- ja terveysministeriössä.
 

Uotinen, Sami
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
Johtava lakimies

Varatuomari Sami Uotinen on työskennellyt sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikan parissa yli 20 vuotta. Hän on ollut mm. nykyistä lastensuojelulakia valmistelleen työryhmän jäsenenä. Hän on ollut myös THL:n lastensuojelun käsikirjan lakiryhmän jäsenenä useita vuosia. Hän on julkaissut kaksi kirjaa Palveluseteli (2009) ja Uudistunut asiakasmaksulaki (2021). 
Sami Uotinen työskentelee tällä hetkellä johtavana juristina Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:ssä. Hän on työskennellyt aiemmin pitkään Suomen Kuntaliitossa johtavana lakimiehenä, yksikön päällikkönä sekä neuvottelevana lakimiehenä. Samilla on työkokemusta myös STM:n hallinnonalalta ja kunnan hallintojohtajan tehtävistä. 

Hinnat

Hinta on 275 € + voimassa oleva alv / hlö

Jos organisaatiostanne osallistuu 4 henkilöä tai enemmän, hinnoittelu on seuraavan portaikon mukainen:

4–10 käyttäjää, hinta yhteensä 1 190 € + alv
11–20 käyttäjää, hinta yhteensä 1 790 € + alv
21–30 käyttäjää, hinta yhteensä 2 490 € + alv
31–40 käyttäjää, hinta yhteensä 3 290 € + alv
41–50 käyttäjää, hinta yhteensä 4 290 € + alv
51–70 käyttäjää, hinta yhteensä 5 290 € + alv
71-100 käyttäjää, hinta yhteensä 6 490 € + alv
101-150 käyttäjää, hinta yhteensä 7 990 € + alv

Mikäli osallistujia on 151 tai enemmän, pyydäthän erillistä tarjousta asiakkuuspäällikkö Leena-Kaisa Pantsulta (leena-kaisa.pantsu@fcg.fi tai puh. +358 50 466 2905).

Ilmoittautuminen on sitova ja laskutamme kurssin tunnusten lähettämisen jälkeen. Hintaan lisätään laskutuslisä (5 € + alv).

FCG Digikanavaa tarjotaan myös "avaimet käteen" -ratkaisuna, jossa asiakas saa koko Digikanavan sisällön organisaationsa käyttöön edistämään strategista jatkuvaa oppimista. Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme hinnoittelusta ja käytännön järjestelyistä suuremmille ryhmille ja suuremmille palvelun laajuustasoille.

Sijainti

FCG Digikanava

Verkkokurssi - opiskele etänä!

Kenelle

Lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille: lastensuojeluun, perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon, varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

Lisätietoa

Bräysy, Joonas
Tuoteomistaja
Joonas.Braysy@fcg.fi
+358 41 731 3340
Asiakaspalvelu, koulutukset
koulutusinfo@fcg.fi
041 730 9011
Tavoitettavissa arkisin 8.30-15.00