Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

Lastensuojelun kentällä työskenteleviltä ammattilaisilta edellytetään monipuolisia taitoja ja kykyä toimia erilaisissa tilanteissa, jotka voivat olla usein haasteellisia.

Työssä onnistuminen edellyttää monipuolista osaamista, joista yksi keskeinen osa-alue on tietämys lastensuojelun eri prosesseista ja työvaiheista. Tuntemalla lastensuojelun prosessit sekä niiden taustalla vaikuttavan lainsäädännön, pystyvät lastensuojelun ammattilaiset tukemaan paremmin lasten ja perheiden moniulotteisia tilanteita.

Vahvista ja kehitä osaamistasi verkossa Lastensuojelutyön - kurssipaketin avulla, jonne on kerätty kattavasti tietoa lastensuojelun keskeisistä prosesseista.

Kurssipaketista löydät tietoa muun muassa palvelutarpeen arvioinnista, lastensuojeluasiakkuuden alkamisesta, kiireellisen sijoituksen, huostaanoton sekä sijaishuollon ja jälkihuollon prosesseista. Lisäksi kurssilla syvennytään lapsen kuulemiseen ja mielipiteen selvittämiseen käytännön esimerkkien avulla. 

Lastensuojelutyö  kurssipaketti on osa suurempaa jatkuvan oppimisen digikoulutuspalvelua Lastensuojelun huippuosaajaa. 

 • Kesto - Kurssipaketin suorittamiseen tulee varata noin 15 tuntia opiskeluaikaa 
 • Työn oheen - Kurssipaketin voi suorittaa työn oheen sopivissa jaksoissa
 • Todistus- Kurssipaketin suoritus palkitaan sertifikaatilla

 


Sisältö

Kurssipaketti koostuu kuudesta polunomaisesti verkossa suoritettavasta mikrokurssista:

 1. Sosiaalipalveluiden menot, kustannukset ja järjestäminen
 2. Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen
 3. Kiireellinen sijoitus ja huostaanotto
 4. Lastensuojelun sijaishuolto
 5. Lapsen mielipide ja kuuleminen
 6. Lastensuojelun jälkihuolto

Tarkemmat tiedot sisällöstä alta kohdasta "Ohjelma". 


Miten pääsen aloittamaan kurssipaketin suorittamisen?

 • Ilmoittauduttuasi verkkokurssille, saat tunnukset FCG Digikanavalle kahden vuorokauden kuluessa.
 • 2kk suoritusaika - Hinta kattaa suoritusoikeuden ilmoittautuneille kahdeksi kuukaudeksi (2kk)
 • Ajasta ja paikasta riippumaton - Kurssipaketin sisältöjä voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta rajattomasti. FCG Digikanava toimii sujuvasti myös mobiililaitteilla.

Ohjelma

Kurssipaketti koostuu kuudesta polunomaisesti verkossa suoritettavasta mikrokurssista, joista jokainen koostuu useammasta mikrosisällöstä. Mikrokurssien sisällöt koostuvat teksteistä, videoista, kuvista, taulukoista sekä testeistä.

Tarkemmat tiedot klikkaamalla mikrokurssin nimeä.

Sosiaalipalveluiden menot, kustannukset ja järjestäminen - mikrokurssi (1h)

 • Muutama huomio sosiaalihuollon kustannuksista ja henkilöstöresursseista
 • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat
 • Tietoja kuntien sote-menoista 2020
 • Lastensuojelun ja muiden lapsiperheiden sosiaalipalvelujen kustannukset
 • Yksityisten palvelujen hankkiminen sosiaali- ja terveydenhuollossa ja lapsiperheiden sosiaalipalveluissa
 • Lastensuojelu ja muut lapsiperheiden sosiaalipalvelut osana kuntien sote-kuluja
 • Sosiaalityöntekijän mitoitus

Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen - mikrokurssi (3h)

 • Ehkäisevä lastensuojelu on sekä kunnan että hyvinvointialueen laaja tehtävä 1.1.2023 alkaen
 • Mitä lastensuojelussa tapahtuu sen jälkeen, kun lastensuojeluilmoitus on saapunut lastensuojeluun?
 • Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus
 • Case lastensuojeluilmoitus
 • Palvelutarpeen arviointi
 • Case palvelutarpeen kartoitus
 • Lastensuojelun järjestäminen
 • Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen

Kiireellinen sijoitus ja huostaanotto - mikrokurssi (3h)

 • Kiireellinen sijoitus
 • Case kiireellinen sijoitus
 • Huostaanotto
 • Huostaanoton edellytykset
 • Huostaanottoa koskeva päätös ja sitä koskeva hakemus
 • Huostaanoton oikeusvaikutukset
 • Kuuleminen
 • Huostaanoton lopettaminen ja sijaishuoltopaikan muuttaminen
 • Case huostaanotto

Lastensuojelun sijaishuolto - mikrokurssi (4h)

 • Mitä tiedämme sijoitetuista lapsista ja heidän vanhemmistaan?
 • Sijaishuolto -Yleiset säännökset
 • Sijaishuollon muodot
 • Sijaishuolto - Lapsen asema
 • Lapsen osallisuus ja hyvää kohtelua koskeva suunnitelma
 • Lapsen hatkat
 • Case karkumatka
 • Sijaishuollon valvonta
 • Sijoitettua lasta koskeva rekisteri ja epäkohtailmoitus
 • Huostaanoton lopettaminen ja sijaishuoltopaikan muuttaminen
 • Case perheen jälleenyhdistäminen
 • Jälkihuolto ja itsenäistymisvarat

Lapsen mielipide ja kuuleminen - mikrokurssi (2h)

 • Yk:n lapsen oikeuksien yleissopimus
 • Lapsen osallisuus
 • Kuuleminen
 • Lapsen mielipide ja kuuleminen
 • Lapsen kuuleminen: käytännön tilanteet osa 1
 • Lapsen kuuleminen: käytännön tilanteet osa 2

Lastensuojelun jälkihuolto - mikrokurssi (2h)

 • Jälkihuolto
 • Itsenäistymisvarat
 • Jälkihuollon asiakkaat ja jälkihuollon palvelut
 • Jälkihuollon palvelut lapselle ja perheelle
 • Jälkihuollon palvelut täysi-ikäiselle
 • Jälkihuoltopalvelujen järjestämis- ja kustannusvastuu kunnassa ja hyvinvointialueilla
 • Case jälkihuolto

Asiantuntijat

Korkman, Julia
Åbo Akademi
oikeuspsykologian dosentti
 
Julia on psykologi ja oikeuspsykologian dosentti. Hän on perehtynyt todistajanpsykologiaan, todistajien kuulemiseen ja lasten kertomusten luotettavuuden arvioimiseen epäillyissä rikostapauksissa.
Pekkarinen, Elina
Lapsiasiavaltuutettu

Lapsiasiavaltuutetun tehtävä on arvioida, seurata ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja tunnettuutta Suomessa. Elina Pekkarinen on taustaltaan tutkija ja sosiaalityöntekijä lastensuojelun ja nuorisotutkimuksen alalta.

Puustinen-Korhonen, Aila
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
Erityisasiantuntija

Aila on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt kuntien lastensuojelussa yli 20 vuotta sosiaalityöntekijänä ja laitosjohtajana ennen siirtymistään sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastajaksi ja erityisasiantuntijaksi Kuntaliittoon. Kuntaliitosta Aila on siirtynyt Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n vuoden 2023 alusta. Lastensuojelun huippuosaaja-koulutuspalvelu on syntynyt käytännön kokemuksista ja niistä tarpeista, joita lastensuojelun kentällä on viime vuosina ja vuosikymmeninä ilmennyt. Lastensuojelussa työskenteleville on tärkeää saada helposti ajantasaista tietoa lainsäädännön vaatimuksista ja tulkintakäytännöistä ja saada tukea käytännön työhön. Siihen tarkoitukseen Huippuosaaja on rakennettu: työkaluksi käytännön työtä tekeville.

Räty, Tapio
lakimies, esittelijäneuvos

Esittelijäneuvos Tapio Räty eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta omaa sosiaalihuollon lainsäädäntöön ja eri lakien soveltamiseen liittyvän laaja-alaisen asiantuntemuksen. Räty on mm. kirjoittanut teokset lastensuojelulain soveltamisesta (Lastensuojelulaki Käytäntö ja soveltaminen. Edita 5.painos 2023) ja vammaispalveluiden soveltamiskäytännöstä (Räty, T. 2017. Vammaispalvelut, vammaispalveluiden soveltamiskäytäntö. Kynnys ry. 5. painos). Teos uudesta vammaispalvelulaista ja sen soveltamisesta ilmestyy Editan julkaisemana vuoden 2023 lopussa. Räty on toiminut lakimiehenä Helsingin sosiaalivirastossa ja Kuntaliitossa sekä osallistunut lakien valmisteluun sosiaali- ja terveysministeriössä.
 

Uotinen, Sami
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
Johtava lakimies

Varatuomari Sami Uotinen on työskennellyt sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikan parissa yli 20 vuotta. Hän on ollut mm. nykyistä lastensuojelulakia valmistelleen työryhmän jäsenenä. Hän on ollut myös THL:n lastensuojelun käsikirjan lakiryhmän jäsenenä useita vuosia. Hän on julkaissut kaksi kirjaa Palveluseteli (2009) ja Uudistunut asiakasmaksulaki (2021). 
Sami Uotinen työskentelee tällä hetkellä johtavana juristina Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:ssä. Hän on työskennellyt aiemmin pitkään Suomen Kuntaliitossa johtavana lakimiehenä, yksikön päällikkönä sekä neuvottelevana lakimiehenä. Samilla on työkokemusta myös STM:n hallinnonalalta ja kunnan hallintojohtajan tehtävistä. 

Hinnat

Hinta on 275 € + voimassa oleva alv / hlö

Jos organisaatiostanne osallistuu 4 henkilöä tai enemmän, hinnoittelu on seuraavan portaikon mukainen:

4–10 käyttäjää, hinta yhteensä 1 190 € + alv
11–20 käyttäjää, hinta yhteensä 1 790 € + alv
21–30 käyttäjää, hinta yhteensä 2 490 € + alv
31–40 käyttäjää, hinta yhteensä 3 290 € + alv
41–50 käyttäjää, hinta yhteensä 4 290 € + alv
51–70 käyttäjää, hinta yhteensä 5 290 € + alv
71-100 käyttäjää, hinta yhteensä 6 490 € + alv
101-150 käyttäjää, hinta yhteensä 7 990 € + alv

Mikäli osallistujia on 151 tai enemmän, pyydäthän erillistä tarjousta asiakkuuspäällikkö Leena-Kaisa Pantsulta (leena-kaisa.pantsu@fcg.fi tai puh. +358 50 466 2905).

Ilmoittautuminen on sitova ja laskutamme kurssin tunnusten lähettämisen jälkeen. Hintaan lisätään laskutuslisä (5 € + alv).

FCG Digikanavaa tarjotaan myös "avaimet käteen" -ratkaisuna, jossa asiakas saa koko Digikanavan sisällön organisaationsa käyttöön edistämään strategista jatkuvaa oppimista. Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme hinnoittelusta ja käytännön järjestelyistä suuremmille ryhmille ja suuremmille palvelun laajuustasoille.

Sijainti

FCG Digikanava

Verkkokurssi - opiskele etänä!

Kenelle

Lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille: lastensuojeluun, perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon, varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

Lisätietoa

Bräysy, Joonas
Tuoteomistaja
Joonas.Braysy@fcg.fi
+358 41 731 3340
Asiakaspalvelu, koulutukset
koulutusinfo@fcg.fi
041 730 9011
Tavoitettavissa arkisin 8.30-15.00