Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

Moniammatillinen yhteistyö on avain toimivaan lastensuojeluun. Lasten hyvinvointi ja etu voidaan taata parhaiten, kun huomioidaan kaikki yhteistyötahot terveydenhuollosta opetustoimeen, ja toiminta on saumatonta eri toimijoiden välillä. Lastensuojelun parissa työskentelevän on ymmärrettävä, mitä lainsäädäntöjä ja prosesseja eri yhteistyötahoilla on käytössä, ja kuinka voidaan parhaiten toteuttaa moniammatillista yhteistyötä.

Lastensuojelun moniammatillinen yhteistyö -kurssipaketti tarjoaa väylän perehtyä ja kehittää osaamista muun muassa lastensuojelun yhteistyöstä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja terveydenhuollon kanssa. Lisäksi kurssipaketti tarjoaa koulutusta lastenvalvojan tehtäviin ja lasten väkivaltaepäilyn selvittämiseen liittyen. Pääset myös testaamaan opittua erilaisten tehtävien ja case-esimerkkien avulla.

Moniammatillinen yhteistyö lastensuojelussa -kurssipaketti on osa suurempaa jatkuvan oppimisen digikoulutuspalvelua Lastensuojelun Huippuosaajaa.

 • Kesto - Kurssipaketin suorittamiseen tulee varata noin 8,5 tuntia opiskeluaikaa 
 • Työn oheen - Kurssipaketin voi suorittaa työn oheen sopivissa jaksoissa
 • Todistus- Kurssipaketin suoritus palkitaan sertifikaatilla
 

Sisältö

Kurssipaketti koostuu viidestä polunomaisesti verkossa suoritettavasta mikrokurssista:

 1. Lastensuojelun ja terveydenhuollon yhteistyö
 2. Lastenvalvojan tehtävät
 3. Lapsen väkivaltaepäilyn selvittäminen 
 4. Lastensuojelun ja perusopetuksen yhteistyö
 5. Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyö

Tarkemmat tiedot sisällöstä alta kohdasta "Ohjelma". 


Miten pääsen aloittamaan kurssipaketin suorittamisen?

 • Ilmoittauduttuasi verkkokurssille, saat tunnukset FCG Digikanavalle kahden vuorokauden kuluessa.
 • 2kk suoritusaika - Hinta kattaa suoritusoikeuden ilmoittautuneille kahdeksi kuukaudeksi (2kk)
 • Ajasta ja paikasta riippumaton - Kurssipaketin sisältöjä voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta rajattomasti. FCG Digikanava toimii sujuvasti myös mobiililaitteilla.

Ohjelma

Kurssipaketti koostuu viidestä polunomaisesti verkossa suoritettavasta mikrokurssista, joista jokainen koostuu useammasta mikrosisällöstä. Mikrokurssien sisällöt koostuvat teksteistä, videoista, kuvista, taulukoista sekä testeistä.

Tarkemmat tiedot klikkaamalla mikrokurssin nimeä.

Lastensuojelun ja terveydenhuollon yhteistyö - mikrokurssi (2,5h)

 • ​​​​​Mitä lastensuojelussa tapahtuu sen jälkeen, kun lastensuojeluilmoitus on saapunut lastensuojeluun?
 • Terveydenhuollon ja lastensuojelun palvelut ja yhteistyö: Johdanto
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut osana lapsen ja perheen palvelukokonaisuutta
 • Ehkäisevä lastensuojelu ja terveydenhuolto
 • Terveydenhuollon erityiset velvoitteet
 • Lastensuojelun asiakkaana olevat lapset
 • Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyö
 • Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyön tilannekuvasta
 • Hoitoonpääsy terveydenhuollossa
 • Lastensuojelun ja lasten- ja nuorisopsykiatrian rajapinta
 • Psykiatrinen sairaalahoito ja lastensuojelun sijoitukset 2008-2018

Lastenvalvojan tehtävät - mikrokurssi (1h)

 • Lastenvalvojan tehtävät 
 • Elatus
 • Tapaamiset
 • Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta
 • Tehtävä: Lastenvalvojan tehtävät

Lapsen väkivaltaepäilyn selvittäminen - mikrokurssi (1h40m)

 • Barnahus
 • Lapsen seksuaali- ja pahoinpitelyepäilyn selvittäminen poliisissa
 • Lapsen suojelun tarpeen selvittäminen väkivaltaepäilytilanteissa
 • Lapsen kuuleminen: käytännön tilanteet osa 1
 • Lapsen kuuleminen: käytännön tilanteet osa 2
 • Miten toimisit?

Lastensuojelun ja perusopetuksen yhteistyö - mikrokurssi (1h45m)

 • Ehkäisevä lastensuojelu on sekä kunnan että hyvinvointialueen laaja tehtävä 1.1.2023 alkaen
 • Mitä lastensuojelussa tapahtuu sen jälkeen, kun lastensuojeluilmoitus on saapunut lastensuojeluun?
 • Lastensuojelulaki ja perusopetuslaki luovat puitteet lastensuojelun ja koulun yhteistyölle
 • Kuinka voimme vahvistaa sijaishuollossa asuvan lapsen sivistyksellisiä oikeuksia?
 • Lastensuojelun ja opetustoimen välinen tiedonsiirto
 • Kuka saa edustaa lasta kouluasioissa?
 • Oppilas - opiskelijahuollosta
 • Sijoituksen aikainen yhteistyö opetustoimen ja lastensuojelun välillä lapsen parhaaksi
 • Kustannusvastuut ja lapsen elämän jatkuvuuden turvaaminen
 • Tehtävä: Lastensuojelun ja perusopetuksen yhteistyö

Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyö - mikrokurssi (2h)

 • Mitä lastensuojelussa tapahtuu sen jälkeen, kun lastensuojeluilmoitus on saapunut lastensuojeluun?
 • Ehkäisevän lastensuojelun palvelut ovat ensisijaisia, mutta mitä ne oikeastaan ovat?
 • Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyö ja vastuut
 • Tietoja varhaiskasvatuksen lapsimääristä ja varhaiskasvatukseen hakemisesta
 • Lastensuojelulaki ja varhaiskasvatuslaki laki luovat puitteet lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyölle
 • Kuinka toimitaan, kun lapsi on lastensuojelun avohuollon asiakas ja saa samanaikaisesti varhaiskasvatuspalveluja
 • Kun lapsen tilanne edellyttää sijaishuoltoon sijoittamista-mitä silloin tapahtuu?
 • Lapsen terveydentilalla on merkitystä lapsen tarvitsemien varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun palvelujen   kannalta
 • Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen välinen tiedonsiirto
 • Kuka saa edustaa lasta varhaiskasvatusasioissa?
 • Lapsen tarpeisiin parhaiten vastaava sijoituspaikka valitaan. Lapsen sijoituspaikan sijaintikunta on myös lapsen       asuinkunta.
 • Sijoituksen aikainen yhteistyö varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun välillä lapsen parhaaksi
 • Kustannusvastuut
 • Tehtävä: Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyö

Asiantuntijat

Kock, Tuula
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
Asiantuntijalääkäri
Korkman, Julia
Åbo Akademi
oikeuspsykologian dosentti
 
Julia on psykologi ja oikeuspsykologian dosentti. Hän on perehtynyt todistajanpsykologiaan, todistajien kuulemiseen ja lasten kertomusten luotettavuuden arvioimiseen epäillyissä rikostapauksissa.
Korpela, Annika
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
Lakimies

Annika on koulutukselta oikeustieteiden maisteri (OTM). Hän työskentelee tällä hetkellä juristina Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:ssä, johon hän siirtyi Kuntaliitosta vuoden 2023 alusta. Annikan osaamisaluetta on sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö. Ennen Kuntaliittoon siirtymistä Annika on toiminut lastenvalvojana.

Laajasalo, Taina
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Johtava asiantuntija
Lahtinen, Jarkko
Suomen Kuntaliitto ry;Finlands Kommunförbund rf
Kehittämispäällikkö

Jarkolla on vankka kokemus erityisesti varhaiskasvatuksesta. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteen maisteri ja lastentarhanopettaja. Jarkolle on kertynyt laajaa osaamista johtamisesta, sillä hän on toiminut esimiestehtävissä kunnassa yli 20 vuotta ennen siirtymistään asiantuntijatehtäviin Kuntaliittoon.

Nykyään Jarkko on FCG:n luottokouluttaja ja hän kerää aina rutkasti positiivista palautetta. Erityisesti Jarkon asiantuntevuus ja kyky esittää vaikeatkin asiat ymmärrettävästi selkokielellä vetoavat osallistujiin. Jarkko innostaa ja osallistaa yleisöään poikkeuksellisella tavalla. Hän uskaltaa haastaa osallistujan kyseenalaistamaan aiheita uusista näkökulmista. Jarkon koulutuksissa viihdytään, sillä hänen energinen ja huumorintajuinen esitystapansa pitävät osallistujan mielenkiinnon yllä loppuun asti. Jarkolle vuorovaikutus kentän kanssa on tärkeää, minkä vuoksi hän suhtautuu myös kouluttamiseen intohimolla.

Lehtinen, Miia
Poliisihallitus
Ylikomisario

Miia Lehtinen on Barnahus-hankkeen poliisiasiantuntija.  Hänellä on 20 vuotta kokemusta poliisin rikostutkinnasta sekä reilu 10 vuotta kokemusta poliisipäällystötyössä niin operatiivisen toiminnan johtajana kuin asiantuntijana ministeriö ja Poliisihallitus-tasolla.

Puustinen-Korhonen, Aila
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
Erityisasiantuntija

Aila on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt kuntien lastensuojelussa yli 20 vuotta sosiaalityöntekijänä ja laitosjohtajana ennen siirtymistään sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastajaksi ja erityisasiantuntijaksi Kuntaliittoon. Kuntaliitosta Aila on siirtynyt Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n vuoden 2023 alusta. Lastensuojelun huippuosaaja-koulutuspalvelu on syntynyt käytännön kokemuksista ja niistä tarpeista, joita lastensuojelun kentällä on viime vuosina ja vuosikymmeninä ilmennyt. Lastensuojelussa työskenteleville on tärkeää saada helposti ajantasaista tietoa lainsäädännön vaatimuksista ja tulkintakäytännöistä ja saada tukea käytännön työhön. Siihen tarkoitukseen Huippuosaaja on rakennettu: työkaluksi käytännön työtä tekeville.

Ståhlberg, Miia
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Erikoissuunnittelija

Hinnat

Hinta on 275 € + voimassa oleva alv / hlö

Jos organisaatiostanne osallistuu 4 henkilöä tai enemmän, hinnoittelu on seuraavan portaikon mukainen:

4–10 käyttäjää, hinta yhteensä 1 190 € + alv
11–20 käyttäjää, hinta yhteensä 1 790 € + alv
21–30 käyttäjää, hinta yhteensä 2 490 € + alv
31–40 käyttäjää, hinta yhteensä 3 290 € + alv
41–50 käyttäjää, hinta yhteensä 4 290 € + alv
51–70 käyttäjää, hinta yhteensä 5 290 € + alv
71-100 käyttäjää, hinta yhteensä 6 490 € + alv
101-150 käyttäjää, hinta yhteensä 7 990 € + alv

Mikäli osallistujia on 151 tai enemmän, pyydäthän erillistä tarjousta asiakkuuspäällikkö Leena-Kaisa Pantsulta (leena-kaisa.pantsu@fcg.fi tai puh. +358 50 466 2905).

Ilmoittautuminen on sitova ja laskutamme kurssin tunnusten lähettämisen jälkeen. Hintaan lisätään laskutuslisä (5 € + alv).

FCG Digikanavaa tarjotaan myös "avaimet käteen" -ratkaisuna, jossa asiakas saa koko Digikanavan sisällön organisaationsa käyttöön edistämään strategista jatkuvaa oppimista. Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme hinnoittelusta ja käytännön järjestelyistä suuremmille ryhmille ja suuremmille palvelun laajuustasoille.

Sijainti

FCG Digikanava

Verkkokurssi - opiskele etänä!

Kenelle

Lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille: lastensuojeluun, perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon, varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

Lisätietoa

Bräysy, Joonas
Tuoteomistaja
Joonas.Braysy@fcg.fi
+358 41 731 3340
Asiakaspalvelu, koulutukset
koulutusinfo@fcg.fi
041 730 9011
Tavoitettavissa arkisin 8.30-15.00