Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

Lapsen osallisuus, osallistaminen, mielipiteen selvittäminen ja kuuleminen ovat keskeisessä osassa lastensuojelutyötä. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi häntä koskevissa asioissa. Lapsen toivomukset ja mielipiteet on selvittävä ja otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason edellyttämällä tavalla. Lapsen kuuleminen ja mielipiteen selvittäminen ovatkin keskeisessä roolissa lapsen oikeuksien ja itsemäärämisoikeuden toteutumisessa.

Lapsen mielipide ja kuuleminen- mikrokurssilla opit muun muassa lapsen mielipiteen selvittämisen ja kuulemisen tärkeydestä. Tiedät, miten lapsen kanssa tulee toimia, jos lapsi kertoo väkivaltakokemukseen tai rikokseen viittaavaa tietoa. Lisäksi olet oppinut, mitä lapsen johdattelulla tarkoitetaan ja, kuinka omalla kysymyksen asettelulla voi välttää lapsen johdattelun. 

Tämän mikrokurssin käytyäsi tunnet vastaukset mm. seuraavin kysymyksiin:

 • Mitä asioita on otettava huomioon lapsen mielipidettä selvittäessä?
 • Mitä lastensuojelulaissa on linjattu lapsen osallisuudesta?
 • Miten tulee toimia ja kysyä, jos lapsi kertoo väkivaltakokemukseen tai muuhun rikokseen viittavaa?
 • Miten kysymyksen kannattaa muotoilla, jotta ei lähde johdattelemaan lasta?

Lapsen mielipide ja kuuleminen-mikrokurssi on osa suurempaa jatkuvan oppimisen digikoulutuspalvelua Lastensuojelun huippuosaajaa ja se kuuluu Lastensuojelutyö- kurssipakettiin. 

 • Kesto - Mikrokurssin suorittamiseen tulee varata noin 2 tuntia opiskeluaikaa 
 • Työn oheen - Mikrokurssin voi suorittaa työn oheen sopivissa jaksoissa
 • Todistus- Mikrokurssin suoritus palkitaan sertifikaatilla

 


 

Sisältö

Mikrokurssi koostuu kuudesta verkossa suoritettavasta mikrosisällöstä:

 • Yk:n lapsen oikeuksien yleissopimus
 • Lapsen osallisuus
 • Kuuleminen
 • Lapsen mielipide ja kuuleminen
 • Lapsen kuuleminen: käytännön tilanteet osa 1
 • Lapsen kuuleminen: käytännön tilanteet osa 2

 


 

Miten pääsen aloittamaan mikrokurssin suorittamisen?

 • Ilmoittauduttuasi verkkokurssille, saat tunnukset FCG Digikanavalle kahden vuorokauden kuluessa.
 • 2kk suoritusaika - Hinta kattaa suoritusoikeuden ilmoittautuneille kahdeksi kuukaudeksi (2kk)
 • Ajasta ja paikasta riippumaton - Kurssipaketin sisältöjä voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta rajattomasti. FCG Digikanava toimii sujuvasti myös mobiililaitteilla.

Ohjelma

Mikrokurssi koostuu kuudesta verkossa suoritettavasta mikrosisällöstä. Mikrokurssien sisällöt koostuvat teksteistä, videoista, kuvista, taulukoista sekä testeistä. Yhden mikrosisällön suorittamiseen menee keskimäärin 10-20 minuuttia. 

Lapsen mielipide ja kuuleminen - mikrokurssi (2h)

 • Yk:n lapsen oikeuksien yleissopimus
 • Lapsen osallisuus
 • Kuuleminen
 • Lapsen mielipide ja kuuleminen
 • Lapsen kuuleminen: käytännön tilanteet osa 1
 • Lapsen kuuleminen: käytännön tilanteet osa 2

Tervetuloa opiskelemaan verkossa! Voit aloittaa opiskelut milloin vain.

Asiantuntijat

Korkman, Julia
Åbo Akademi
oikeuspsykologian dosentti
 
Julia on psykologi ja oikeuspsykologian dosentti. Hän on perehtynyt todistajanpsykologiaan, todistajien kuulemiseen ja lasten kertomusten luotettavuuden arvioimiseen epäillyissä rikostapauksissa.
Pekkarinen, Elina
Lapsiasiavaltuutettu

Lapsiasiavaltuutetun tehtävä on arvioida, seurata ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja tunnettuutta Suomessa. Elina Pekkarinen on taustaltaan tutkija ja sosiaalityöntekijä lastensuojelun ja nuorisotutkimuksen alalta.

Räty, Tapio
lakimies, esittelijäneuvos

Esittelijäneuvos Tapio Räty eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta omaa sosiaalihuollon lainsäädäntöön ja eri lakien soveltamiseen liittyvän laaja-alaisen asiantuntemuksen. Räty on mm. kirjoittanut teokset lastensuojelulain soveltamisesta (Lastensuojelulaki Käytäntö ja soveltaminen. Edita 5.painos 2023) ja vammaispalveluiden soveltamiskäytännöstä (Räty, T. 2017. Vammaispalvelut, vammaispalveluiden soveltamiskäytäntö. Kynnys ry. 5. painos). Teos uudesta vammaispalvelulaista ja sen soveltamisesta ilmestyy Editan julkaisemana vuoden 2023 lopussa. Räty on toiminut lakimiehenä Helsingin sosiaalivirastossa ja Kuntaliitossa sekä osallistunut lakien valmisteluun sosiaali- ja terveysministeriössä.
 

Uotinen, Sami
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
Johtava lakimies

Varatuomari Sami Uotinen on työskennellyt sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikan parissa yli 20 vuotta. Hän on ollut mm. nykyistä lastensuojelulakia valmistelleen työryhmän jäsenenä. Hän on ollut myös THL:n lastensuojelun käsikirjan lakiryhmän jäsenenä useita vuosia. Hän on julkaissut kaksi kirjaa Palveluseteli (2009) ja Uudistunut asiakasmaksulaki (2021). 
Sami Uotinen työskentelee tällä hetkellä johtavana juristina Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:ssä. Hän on työskennellyt aiemmin pitkään Suomen Kuntaliitossa johtavana lakimiehenä, yksikön päällikkönä sekä neuvottelevana lakimiehenä. Samilla on työkokemusta myös STM:n hallinnonalalta ja kunnan hallintojohtajan tehtävistä. 

Hinnat

Hinta on 120 € + voimassa oleva alv per käyttäjä

Jos organisaatiostanne osallistuu 4 henkilöä tai enemmän, hinnoittelu on seuraavan portaikon mukainen:

4–10 käyttäjää, hinta yhteensä 490 € + alv
11–20 käyttäjää, hinta yhteensä 790 € + alv
21–30 käyttäjää, hinta yhteensä 990 € + alv
31–40 käyttäjää, hinta yhteensä 1 490 € + alv
41–50 käyttäjää, hinta yhteensä 2 190 € + alv
51–70 käyttäjää, hinta yhteensä 2 990 € + alv
71-100 käyttäjää, hinta yhteensä 3 990 € + alv
101-150 käyttäjää, hinta yhteensä 4 990 € + alv

Mikäli osallistujia on 151 tai enemmän, pyydäthän erillistä tarjousta asiakkuuspäällikkö Leena-Kaisa Pantsulta (leena-kaisa.pantsu@fcg.fi tai puh. +358 50 466 2905).

Ilmoittautuminen on sitova ja laskutamme kurssin tunnusten lähettämisen jälkeen. Hintaan lisätään laskutuslisä (5 € + alv).

FCG Digikanavaa tarjotaan myös "avaimet käteen" -ratkaisuna, jossa asiakas saa koko Digikanavan sisällön organisaationsa käyttöön edistämään strategista jatkuvaa oppimista. Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme hinnoittelusta ja käytännön järjestelyistä suuremmille ryhmille ja suuremmille palvelun laajuustasoille.

Sijainti

FCG Digikanava

Verkkokurssi - opiskele etänä!

Kenelle

Lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille: lastensuojeluun, perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon, varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

Lisätietoa

Bräysy, Joonas
Tuoteomistaja
Joonas.Braysy@fcg.fi
+358 41 731 3340
Asiakaspalvelu, koulutukset
koulutusinfo@fcg.fi
041 730 9011
Tavoitettavissa arkisin 8.30-15.00