Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

On tärkeää, että eri ammattiryhmillä on ymmärrys ja käsitys siitä, mitä lastensuojelun asiakkuudella tarkoitetaan ja, mitä lastensuojeluilmoituksen jälkeen lastensuojelussa tapahtuu. Lisäksi on tärkeää, että eri ammattilaiset tietävät, kuinka lastensuojeluilmoitus tehdään ja keitä velvollisuus ilmoituksen tekemiseen erityisesti koskee. Ymmärrys prosessista voi parhaassa tapauksessa parantaa yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä ja näin edistää lapsille, nuorille ja perheille saatavaa tukea. 

Verkossa suoritettavalla Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen -mikrokurssilla opit lastensuojelun asiakkuuden alkamiseen liittyvästä prosessista. Mikrokurssin käytyäsi ymmärrät  muun muassa, kuinka palvelutarpeen arviointi etenee sekä, mitä asioita lastensuojeluilmoitusta tehdessä tai vastaanottaessa tulisi lain mukaan huomioida. 

Pääset testaamaan oppimaasi case-tehtävän avulla, jossa tutustut kuvitteelliseen case-tapaukseen yhdessä kouluttaja Tapio Rädyn johdolla. 


Tämän mikrokurssin käytyäsi tunnet vastaukset mm. seuraavin kysymyksiin:

 • Mitä palveluita on tarjolla ennen lastensuojelun asiakkuutta?
 • Mitä lastensuojelussa tapahtuu lastensuojeluilmoituksen saapumisen jälkeen?
 • Milloin lastensuojeluilmoitus on tehtävä, entä voiko viranomainen tehdä ilmoituksen anonyymina?
 • Miten palvelutarpeenarvioinnin prosessi etenee?
 • Millaisia vaatimuksia ja edellytyksiö lastensuojelulaki asetttaa lastensuojelun järjestämiselle ja asiakkuuden aloittamiselle?

Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen -mikrokurssi on osa suurempaa jatkuvan oppimisen digikoulutuspalvelua Lastensuojelun huippuosaajaa ja se kuuluu Lastensuojelutyö-kurssipakettiin.

 • Kesto - Mikrokurssin suorittamiseen tulee varata noin 3 tuntia opiskeluaikaa 
 • Työn oheen - Mikrokurssin voi suorittaa työn oheen sopivissa jaksoissa
 • Todistus- Mikrokurssin suoritus palkitaan sertifikaatilla

 


 

Sisältö

Mikrokurssi koostuu kahdeksasta verkossa suoritettavasta mikrosisällöstä:

 • Ehkäisevä lastensuojelu on sekä kunnan että hyvinvointialueen laaja tehtävä 1.1.2023 alkaen
 • Mitä lastensuojelussa tapahtuu sen jälkeen, kun lastensuojeluilmoitus on saapunut lastensuojeluun?
 • Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus
 • Case lastensuojeluilmoitus
 • Palvelutarpeen arviointi
 • Case palvelutarpeen kartoitus
 • Lastensuojelun järjestäminen
 • Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen

 


 

Miten pääsen aloittamaan mikrokurssin suorittamisen?

 • Ilmoittauduttuasi verkkokurssille, saat tunnukset FCG Digikanavalle kahden vuorokauden kuluessa.
 • 2kk suoritusaika - Hinta kattaa suoritusoikeuden ilmoittautuneille kahdeksi kuukaudeksi (2kk)
 • Ajasta ja paikasta riippumaton - Kurssipaketin sisältöjä voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta rajattomasti. FCG Digikanava toimii sujuvasti myös mobiililaitteilla.

Ohjelma

Mikrokurssi koostuu kahdeksasta verkossa suoritettavasta mikrosisällöstä. Mikrokurssien sisällöt koostuvat teksteistä, videoista, kuvista, taulukoista sekä testeistä. Yhden mikrosisällön suorittamiseen menee keskimäärin 10-20 minuuttia. 

Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen - mikrokurssi (3h)

 • Ehkäisevä lastensuojelu on sekä kunnan että hyvinvointialueen laaja tehtävä 1.1.2023 alkaen
 • Mitä lastensuojelussa tapahtuu sen jälkeen, kun lastensuojeluilmoitus on saapunut lastensuojeluun?
 • Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus
 • Case lastensuojeluilmoitus
 • Palvelutarpeen arviointi
 • Case palvelutarpeen kartoitus
 • Lastensuojelun järjestäminen
 • Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen

Tervetuloa opiskelemaan verkossa! Voit aloittaa opiskelut milloin vain.

Asiantuntijat

Puustinen-Korhonen, Aila
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
Erityisasiantuntija

Aila on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt kuntien lastensuojelussa yli 20 vuotta sosiaalityöntekijänä ja laitosjohtajana ennen siirtymistään sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastajaksi ja erityisasiantuntijaksi Kuntaliittoon. Kuntaliitosta Aila on siirtynyt Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n vuoden 2023 alusta. Lastensuojelun huippuosaaja-koulutuspalvelu on syntynyt käytännön kokemuksista ja niistä tarpeista, joita lastensuojelun kentällä on viime vuosina ja vuosikymmeninä ilmennyt. Lastensuojelussa työskenteleville on tärkeää saada helposti ajantasaista tietoa lainsäädännön vaatimuksista ja tulkintakäytännöistä ja saada tukea käytännön työhön. Siihen tarkoitukseen Huippuosaaja on rakennettu: työkaluksi käytännön työtä tekeville.

Räty, Tapio
lakimies, esittelijäneuvos

Esittelijäneuvos Tapio Räty eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta omaa sosiaalihuollon lainsäädäntöön ja eri lakien soveltamiseen liittyvän laaja-alaisen asiantuntemuksen. Räty on mm. kirjoittanut teokset lastensuojelulain soveltamisesta (Lastensuojelulaki Käytäntö ja soveltaminen. Edita 5.painos 2023) ja vammaispalveluiden soveltamiskäytännöstä (Räty, T. 2017. Vammaispalvelut, vammaispalveluiden soveltamiskäytäntö. Kynnys ry. 5. painos). Teos uudesta vammaispalvelulaista ja sen soveltamisesta ilmestyy Editan julkaisemana vuoden 2023 lopussa. Räty on toiminut lakimiehenä Helsingin sosiaalivirastossa ja Kuntaliitossa sekä osallistunut lakien valmisteluun sosiaali- ja terveysministeriössä.
 

Uotinen, Sami
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
Johtava lakimies

Varatuomari Sami Uotinen on työskennellyt sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikan parissa yli 20 vuotta. Hän on ollut mm. nykyistä lastensuojelulakia valmistelleen työryhmän jäsenenä. Hän on ollut myös THL:n lastensuojelun käsikirjan lakiryhmän jäsenenä useita vuosia. Hän on julkaissut kaksi kirjaa Palveluseteli (2009) ja Uudistunut asiakasmaksulaki (2021). 
Sami Uotinen työskentelee tällä hetkellä johtavana juristina Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:ssä. Hän on työskennellyt aiemmin pitkään Suomen Kuntaliitossa johtavana lakimiehenä, yksikön päällikkönä sekä neuvottelevana lakimiehenä. Samilla on työkokemusta myös STM:n hallinnonalalta ja kunnan hallintojohtajan tehtävistä. 

Hinnat

Hinta on 120 € + voimassa oleva alv per käyttäjä

Jos organisaatiostanne osallistuu 4 henkilöä tai enemmän, hinnoittelu on seuraavan portaikon mukainen:

4–10 käyttäjää, hinta yhteensä 490 € + alv
11–20 käyttäjää, hinta yhteensä 790 € + alv
21–30 käyttäjää, hinta yhteensä 990 € + alv
31–40 käyttäjää, hinta yhteensä 1 490 € + alv
41–50 käyttäjää, hinta yhteensä 2 190 € + alv
51–70 käyttäjää, hinta yhteensä 2 990 € + alv
71-100 käyttäjää, hinta yhteensä 3 990 € + alv
101-150 käyttäjää, hinta yhteensä 4 990 € + alv

Mikäli osallistujia on 151 tai enemmän, pyydäthän erillistä tarjousta asiakkuuspäällikkö Leena-Kaisa Pantsulta (leena-kaisa.pantsu@fcg.fi tai puh. +358 50 466 2905).

Ilmoittautuminen on sitova ja laskutamme kurssin tunnusten lähettämisen jälkeen. Hintaan lisätään laskutuslisä (5 € + alv).

FCG Digikanavaa tarjotaan myös "avaimet käteen" -ratkaisuna, jossa asiakas saa koko Digikanavan sisällön organisaationsa käyttöön edistämään strategista jatkuvaa oppimista. Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme hinnoittelusta ja käytännön järjestelyistä suuremmille ryhmille ja suuremmille palvelun laajuustasoille.

Sijainti

FCG Digikanava

Verkkokurssi - opiskele etänä!

Kenelle

Lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille: lastensuojeluun, perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon, varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

Lisätietoa

Bräysy, Joonas
Tuoteomistaja
Joonas.Braysy@fcg.fi
+358 41 731 3340
Asiakaspalvelu, koulutukset
koulutusinfo@fcg.fi
041 730 9011
Tavoitettavissa arkisin 8.30-15.00