Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

Den nya bygglagen träder i kraft 1.1.2025 och kommer att innebära ändringar i kommunernas byggnadsbestämmelser. Lagen kommer att påverka framför allt byggnadstillsynen, men även till exempel behovet av att förnya de förvaltningsrättsliga bestämmelserna. 

Kom med på denna utbildning för att höra om de viktigaste ändringarna och vilka anpassningar som krävs av kommunerna. 

Ännu hinner du anmäla dig!

Ohjelma

8.50 Sändningen öppnas! 

9.00 Utbildningen börjar
Utbildningssplanerare Ellen Eskelin, FCG Finnish Consulting Group Oy 

Under utbildningen kommer den nya bygglagens innehåll presenteras och diskuteras. Därtill kommer den nya lagens inverkan på kommunernas byggnadsbestämmelser behandlas: vilka ändringar och vilka anpassningar krävs av kommunerna? 
 
Den nya bygglagen kommer behandlas ur bland annat dessa perspektiv:

  • Tillståndssystemet
  • Kvaliteten i byggandet
  • Byggnaders klimatavtryck
  • Byggnaders livscykelegenskaper
  • Digitalisering
  • Behörighetskraven för projekterarna och arbetsledarna
  • Ansvar
  • Undantag

12.00 Webinariet avslutas 

Utbildare specialsakkunnig Lauri Jääskeläinen, tidigare chef för Helsingfors byggnadstillsyn och expert vid Miljöministeriet 

 
Under utbildningen hålls 1–2 korta pauser. 

Ändringar i programmet är möjliga.

Asiantuntijat

Jääskeläinen, Lauri
Ympäristöministeriö
erityisasiantuntija

Hinnat

Deltagaravgift: 230 € + moms 24 %  per person

Grupprabatt från samma organisation:

4-10 deltagare från samma organisation: 920 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1500 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 1900 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2300 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 2500 euro (+moms).
51 - 60 deltagare från samma organisation: 2700 euro (+ moms).

Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5 €+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor. Var god och lämna dina adressuppgifter för att få Kommuntorget tidningen via denna länk: https://ecv.microsoft.com/vSS96vmP0L&lang=sv

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 20.2.2024. Efter detta datum debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Ifall deltagandet inte avbokas alls, debiterar vi deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte kan delta, kan du även anmäla en annan person från din organisation.

Sijainti

FCG Zoom

Kenelle

Alla som arbetar med detta ämne och de som påverkas av den nya bygglagen. 

Lisätietoa

Eskelin, Ellen
Utbildningsplanerare
Ellen.Eskelin@fcg.fi
+358440383181
Söderlund, Linn
Utbildningsplanerare
Linn.Soderlund@fcg.fi
+358444811635