Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

“Syftet med reformen av funktionshinderlagstiftningen och den nya lagen är att stödja ett självständigt liv, självbestämmanderätten, likabehandlingen, delaktigheten och deltagandet i samhället för personer med funktionsnedsättning och att säkerställa att de får tillräckliga tjänster av hög kvalitet enligt sina individuella behov. Rätten till tjänsterna ska inte basera sig på diagnoser, utan på behoven.” - THL 


Kom med på denna högaktuella utbildning där vi kommer behandla den nya lagens innehåll och gå genom de praktiska aspekterna av den nya lagstiftningen. 
 

På hösten hålls därtill ett halvdags webbinarium där vi fortsätter behandla den nya funktionshinderlagstiftningens innehåll och praktiska verkningarna. Dagarna kompletterar varandra och bildar en helhet, men det är också möjligt att delta i endast endera dagen. 


Bekanta dig med höstens utbildning och anmäl dig här. 

 

Anmäla dig senast den 14 maj.

Asiantuntijat

Krook, Ulrika
Helsingfors Universitet
Specialiserad jurist, universitetslärare, VH, JM

Ulrika arbetar som universitetslärare i socialrätt och välfärdsrätt, Soc&Kom/Helsingfors universitet. Där ansvarar hon bl a för de obligatoriska juridiska kurserna för blivande svenskspråkiga socialarbetare. Till Ulrikas specialiseringsområden hör bl a funktionshindersektorn, social- och hälsovården inklusive strukturer, mångprofessionalism, tillgänglighet och grundläggande samt mänskliga rättigheter. Ulrika har lång erfarenhet som jurist och specialsakkunnig i olika social- och hälsovårdsorganisationer och har arbetat som sakkunnig inom beredningen av Västra Nylands välfärdsområde samt överinspektör vid diskrimineringsombudsmannens byrå. Hon har också samlat erfarenhet via olika förtroende- samt sakkunnighets uppdrag både nationellt och nordiskt. Hon är bl a medlem av THL:s juristgrupp och den svenska sakkunnighetsgruppen för den elektroniska handboken för funktionshinderservice vid THL.

Hinnat

Deltagaravgift: 270 € + moms 24 %  per person

Grupprabatt från samma organisation:

4-10 deltagare från samma organisation: 1080 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1700 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 2100 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2700 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 3000 euro (+moms).Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5 €+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor. Var god och lämna dina adressuppgifter för att få Kommuntorget tidningen via denna länk: https://ecv.microsoft.com/vSS96vmP0L&lang=sv

Om du vill avboka ditt deltagande utan extra kostnader ber vi dig senast 7.5.2024 skicka e-post till koulutusinfo@fcg.fi. Efter detta datum debiterar vi 50 % vid avbokning. Ifall du uteblir utan att avboka, debiteras  deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte själv kan delta, kan även en annan person från din organisation delta.

Sijainti

FCG Zoom

Kenelle

Utbildningen är särskilt avsedd för chefer och direktörer inom socialvården, socialarbetare och andra som arbetar med att bedöma och planera tjänster för personer med funktionsnedsättning. 
 

Lisätietoa

Eskelin, Ellen
Utbildningsplanerare
Ellen.Eskelin@fcg.fi
+358440383181
Söderlund, Linn
Utbildningsplanerare
Linn.Soderlund@fcg.fi
+358444811635