Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

"Syftet med reformen av funktionshinderlagstiftningen och den nya lagen är att stödja ett självständigt liv, självbestämmanderätten, likabehandlingen, delaktigheten och deltagandet i samhället för personer med funktionsnedsättning och att säkerställa att de får tillräckliga tjänster av hög kvalitet enligt sina individuella behov. Rätten till tjänsterna ska inte basera sig på diagnoser, utan på behoven.” THL 

Kom med på denna högaktuella utbildning där vi kommer behandla den nya funktionshinderlagen som träder i kraft 1.1.2025. I den tudelade utbildningen behandlas den nya lagens innehåll och de praktiska aspekterna av den nya lagstiftningen. 

Beroende på hur lång lagberedningen kommit med tillämpningsområdet tangeras också förslaget till ändring av tillämpningsområdet både i förhållande till äldre personer och i förhållande till allmän lagstiftning. 

Vid båda tillfällena behandlas följande aspekter: 

  • Den nya lagens service och stödformer i förhållande till den allmänna lagstiftningen 
  • Har det tidigare funnits någon liknande service- eller stödform och vilka är de största skillnaderna 
  • Vilka kriterier kan ställas och vilka avgifter kan tas ut? 
  • Nya och nygamla aspekter att beakta i klientprocessen 
  • Möjligheten att använda tidigare rättspraxis 

Bekanta dig med del 1 här.

Anmäl dig senast den 3 september.

Ohjelma

11.50   Sändningen öppnas

12.00   Utbildningen börjar 
Utbildningsplanerare Ellen Eskelin, FCG Finnish Consulting Group Oy 

Under del 2 av denna tudelade utbildning kommer vi behandla följande teman: 

  • Stöd för boende och stöd för tillgängligt boende 
  • Förhållandet till socialvårdslagens bestämmelser om stödtjänster, hemservice, hemvård och boendeservice. 
  • Stöd för boende för barn samt dagverksamhet 
  • Kortvarig omsorg också i förhållande till barn i skolåldern samt dagverksamhet 

16.00   Utbildningen slutar

Som utbildare fungerar specialiserad jurist, universitetslärare, VH, JM Ulrika Krook från Helsingfors Universitet.
 

Det kommer finnas möjlighet för frågor och diskussion genom utbildningen. 

Under utbildningen hålls 1–2 korta pauser. 

Ändringar i programmet är möjliga. 

Asiantuntijat

Krook, Ulrika
Helsingfors Universitet
Specialiserad jurist, universitetslärare, VH, JM

Ulrika arbetar som universitetslärare i socialrätt och välfärdsrätt, Soc&Kom/Helsingfors universitet. Där ansvarar hon bl a för de obligatoriska juridiska kurserna för blivande svenskspråkiga socialarbetare. Till Ulrikas specialiseringsområden hör bl a funktionshindersektorn, social- och hälsovården inklusive strukturer, mångprofessionalism, tillgänglighet och grundläggande samt mänskliga rättigheter. Ulrika har lång erfarenhet som jurist och specialsakkunnig i olika social- och hälsovårdsorganisationer och har arbetat som sakkunnig inom beredningen av Västra Nylands välfärdsområde samt överinspektör vid diskrimineringsombudsmannens byrå. Hon har också samlat erfarenhet via olika förtroende- samt sakkunnighets uppdrag både nationellt och nordiskt. Hon är bl a medlem av THL:s juristgrupp och den svenska sakkunnighetsgruppen för den elektroniska handboken för funktionshinderservice vid THL.

Hinnat

Deltagaravgift: 270 € + moms 24 %  per person

Grupprabatt från samma organisation:

4-10 deltagare från samma organisation: 1080 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1700 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 2100 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2700 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 3000 euro (+moms).Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5 €+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor. Var god och lämna dina adressuppgifter för att få Kommuntorget tidningen via denna länk: https://ecv.microsoft.com/vSS96vmP0L&lang=sv

Om du vill avboka ditt deltagande utan extra kostnader ber vi dig senast 27.8.2024 skicka e-post till koulutusinfo@fcg.fi. Efter detta datum debiterar vi 50 % vid avbokning. Ifall du uteblir utan att avboka, debiteras  deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte själv kan delta, kan även en annan person från din organisation delta.

Sijainti

FCG Zoom

Kenelle

Direktörer och chefer samt sakkunniga och specialsakkunniga inom funktionshinderservicen, allmänna socialservicen och äldreservicen. Ledande socialarbetare, socialarbetare, socionomer och servicehandledare inom främst funktionshinderservicen men också inom familje- och vuxensocialservicen samt äldreservicen, speciellt de som arbetar med inledande information, samarbete och kontaktytor. Även andra intresserade är välkomna. 

Lisätietoa

Eskelin, Ellen
Utbildningsplanerare
Ellen.Eskelin@fcg.fi
+358440383181
Söderlund, Linn
Utbildningsplanerare
Linn.Soderlund@fcg.fi
+358444811635