Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

Denna utbildningen fokuserar på att ge en djupare förståelse för de olika aspekterna av ändringssökande i markanvändnings- och bygglagen samt att uppdatera om den senaste lagstiftningen inom området.

Genom att delta i denna utbildning kommer tjänsteinnehavare att få en grund för att förutse och hantera de olika rättsmedlen som anbudsgivare kan använda och för att effektivt navigera genom marknadsdomstolsprocessen. Dessutom kommer de att vara uppdaterade om de senaste reglerna och bestämmelserna inom markanvändning och byggande i kommunen, och kunna säkerställa att deras verksamhet följer lagstiftningen och främjar en hållbar utveckling.

 Teman:

 • Systemet för sökande av ändring i markanvändnings- och bygglagen
 • Förfarandet med rättelseyrkande respektive omprövningsbegäran
 • Sökande av ändring genom besvär
 • Situationer i vilka det inte är möjligt att söka ändring
 • Besvärsförbud och begränsning av besvärsrätten
 • Besvärstillståndssystemet
 • Delgivning av beslut och information om beslut
 • Regeringens proposition till ny bygglag
 • Förordning om klimatdeklaration av byggnader
 • Anvisning om för beräkning av byggnaders klimatpåverkan
 • Klimatpåverkan av planläggning?

Som föreläsare på utbildningen fungerar advokat Teemu Suominen från Advokatbyrå Reims & Co Ab. Han är specialiserad inom dataskyddsfrågor, offentlig upphandling, försäkringsrätt och fastighetsrätt. Teemu har bred erfarenhet av tvistlösning och rättegångar.

 

Anmäl dig senast den 12 september.

Ohjelma

Program:

8.50   Sändningen öppnas!

9.00    Utbildningen börjar
            Utbildningsansvarig Lasse Paukkonen, FCG Finnish Consulting Group Oy
                            
Markanvändning och byggande i kommunen. Ändringssökande och aktuellt inom ny lagstiftning.

Ändringssökande

 • Systemet för sökande av ändring i markanvändnings- och bygglagen
 • Förfarandet med rättelseyrkande respektive omprövningsbegäran
 • Sökande av ändring genom besvär
 • Situationer i vilka det inte är möjligt att söka ändring
 • Besvärsförbud och begränsning av besvärsrätten
 • Besvärstillståndssystemet
 • Delgivning av beslut och information om beslut


Aktuellt inom ny lagstiftning

 • Regeringens proposition till ny bygglag
 • Förordning om klimatdeklaration av byggnader
 • Anvisning om för beräkning av byggnaders klimatpåverkan
 • Klimatpåverkan av planläggning?


12.00   Utbildningen slutar

Som föreläsare på utbildningen fungerar advokat Teemu Suominen från Advokatbyrå Reims & Co Ab. Han är specialiserad inom dataskyddsfrågor, offentlig upphandling, försäkringsrätt och fastighetsrätt.

Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.

Ändringar i programmet är möjliga.

Asiantuntijat

Suominen, Teemu
Advokat

Hinnat

Deltagaravgift:
210 euro (+ moms 24%) per person.

Grupprabatt från samma organisation:

4-10 deltagare från samma organisation: 840 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1400 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 1850 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2200 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 2400 euro (+moms).
51-60 deltagare från samma organisation: 2600 euro (+moms).


Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5€+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift specialiserad på kommunala frågor. 


Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 5.9.2023. Efter detta datum debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Ifall deltagandet inte avbokas alls, debiterar vi deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte kan delta, kan du även anmäla en annan person från din organisation.
 

Sijainti

FCG Zoom

Kenelle

Utbildningen riktar sig till ledningen och den tekniska sektorn, inklusive stadsplanerare.

Lisätietoa

Paukkonen, Lasse
Utbildningsansvarig
Lasse.Paukkonen@fcg.fi
+358 41 731 6998
Hallakoski, Ulla
Utbildningskoordinator
Ulla.Hallakoski@fcg.fi
+358 50 302 7712