Ilmoittaudu
Lisätietoja osoitteesta koulutusinfo@fcg.fi

Avaintan neuvottelut on aloitettu ja neuvottelujen etenemisestä tiedotetaan tilanteen mukaisesti. Julkisuudessa on käyty laajaa keskustelua työtaistelutoimista ja niiden uhasta. Useilla sopimusaloilla on neuvoteltu tai soviteltu lakonuhkien vallitessa. Työehtosopimusjärjestelmään kuuluu mahdollisuus käyttää erilaisia ja sinänsä laillisia työtaistelutoimenpiteitä ns. sopimuksettomassa tilassa.

Mahdollisten työtaistelutoimenpiteiden vaikutusten arviointi ja niihin varautuminen on osa jäsenyhteisöjen normaalia varautumista tietynlaisiin poikkeusoloihin. Työtaisteluihin valmistautumiseen liittyy aina myös herkkyyttä, johon on valmistauduttava myös viestinnällisesti.

Tietoiskun tarkoituksena on käydä läpi keskeiset työnantajan oikeudet ja velvollisuudet tilanteessa, jossa työnantaja joutuu erilaisten työtaistelutoimenpiteiden (ylityö- ja vuoronvaihtokielto, lakko) kohteeksi. Infon tarkoituksena on selvittää konkreettisesti asioita, kuinka työnantajan tulisi varautua työtaisteluun ja toimia mahdollisen työtaistelun aikana.

 

Asiantuntijat

Laine, Vesa
Toimitusjohtaja

Hinnat

Tilaisuus on maksuton.

Kenelle

 

Lisätietoa

Koskenvesa, Essi
Koulutuspäällikkö
Essi.Koskenvesa@fcg.fi
+358 44 481 1430
Kellosalo, Jutta
koulutuskoordinaattori
Jutta.Kellosalo@fcg.fi
+358 40 1410 224