Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

När kan och när ska personuppgifter publiceras på kommunens allmänna datanät? Vilka personuppgifter är nödvändiga att publiceras med tanke på tillgången till information?

De kommunalt anställda står ibland inför en svår avvägning med informeringsintresset i den ena vågskålen och skyddet för privatlivet i den andra. Den här utbildningen strävar efter att underlätta denna bedömning.

I utbildningen går vi igenom vad dataskyddslagstiftningen säger om behandlingen av personuppgifter på kommunens allmänna datanät. Vi tittar även lite grann på utlämning av handlingar som innehåller personuppgifter och vad lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) säger om detta.
 

Änmäl dig före 1.4!

 

Ohjelma

8.50 Sändningen öppnas

9.00 Utbildningen börjar

Utbildningsplanerare Ellen Eskelin, Finnish Consulting Group Oy

Under utbildningen behandlas följande teman:

  • de tillåtna grunderna för behandling av personuppgifter
  • kommunens skyldighet att informera om sin verksamhet på det allmänna datanätet
  • personuppgifter i protokoll och föredragningslistor
  • vilka personuppgifter kan anses nödvändiga att publicera med tanke på kommunmedlemmarnas tillgång till information?
  • hur ska kommunen förhålla sig till en begäran om utlämning av sådana handlingar som är offentliga, men som innehåller personuppgifter?

11.00 Utbildningen slutar

Föreläsare jurist Alexander Eriksson, Kommunförbundet

Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.

Vi behåller rätten att vid behov ändra programmet. 

Asiantuntijat

Eriksson, Alexander
Suomen Kuntaliitto ry;Finlands Kommunförbund rf
Jurist

Alexander arbetar som  jurist på Finlands Kommunförbund rf. Alexander har i sina studier riktat in sig på den offentliga rätten och har under sin tid på Kommunförbundets juridiska avdelning aktivt hjälpt kommunerna med kommunalförvaltningens mest vanliga frågor.

Alexander työskentelee juristina Suomen Kuntaliitto ry:llä. Alexander on opinnoissaan erikoistunut julkisoikeuteen, ja on työssään Kuntaliiton lakiyksikössä aktiivisesti auttanut kuntia ratkaisemaan kuntahallintoon liittyviä kysymyksiä.

 

Hinnat

Deltagaravgift:
180 euro (+ gällande moms) per person.

4-10 deltagare från samma organisation: 720 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1200 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 1650 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 1900 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 2200 euro (+moms).
51-60 deltagare från samma organisation: 2400 euro (+moms).

Priset innefattar undervisningen och det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5 €+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor. Var god och lämna dina adressuppgifter för att få Kommuntorget tidningen via denna länk: https://ecv.microsoft.com/vSS96vmP0L&lang=sv


Om du vill avboka ditt deltagande utan extra kostnader ber vi dig senast 25.3.2025 skicka e-post till koulutusinfo@fcg.fi. Efter detta datum debiterar vi 50 % vid avbokning. Ifall du uteblir utan att avboka, debiteras  deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte själv kan delta, kan även en annan person från din organisation delta.
 

Sijainti

FCG Zoom

Kenelle

Utbildningen riktar sig främst till kommunala tjänsteinnehavare och övriga anställda som jobbar nära det kommunala beslutsfattandet och som sköter praktiska uppgifter i samband med det.


 

Lisätietoa

Eskelin, Ellen
Koulutussuunnittelija
Ellen.Eskelin@fcg.fi
+358440383181
Söderlund, Linn
Koulutussuunnittelija
Linn.Soderlund@fcg.fi
+358444811635