Ilmoittautuminen tähän koulutukseen on jo päättynyt.

Välkommen med på heldagsutbildning online kring ekonomiska frågor, som är planerad för dig som arbetar med kommunens ekonomi. Under dagen fördjupar vi oss i åländska kommuners ekonomi tillsammans med Irene Malmberg, controller vid Borgå stads finansledning samt Magnus Sandberg, förbundsdirektör på Ålands kommunförbund.

Program

9.30 Öppning och inledning till dagens tema

Budgetering, prognoser och ekonomisk uppföljning
•    Var hittar man information som stöd gällande t.ex. skatteintäkterna och deras utveckling, pro-centuella förändringar av kostnader och inkomster osv.?
•    Vilka kommunspecifika faktorer bör man bedöma och beakta när man använder färdiga verktyg som t.ex. skatteprognosfiler?
•    Vad bör man beakta gällande verksamheten och den allmänna utvecklingen i budgeten, prognoserna och uppföljningen?
•    Vilka mätare kan vara bra att följa upp? (Tips från förnyandet av ekonomirapporteringen i Borgå.)

Kaffepaus ungefär kl. 10.30

12.00 Lunchpaus

13.00 Den automatiserade ekonomiska rapporteringen
•    Vad innebär informationskraven i Aura-handboken?
•    Hur kan man beakta kraven genom bokföringsstrukturen och konteringsplanen?
•    Hurdana periodiseringar behövs göras för rapporteringen?
•    Vad betyder rapporteringen för de bokföringsmässiga tidtabellerna?

Jämförelse av kostnader
•    Varför lönar det sig att göra jämförelser (både intern och extern)?
•    Hur väljer man referensgruppen för extern jämförelse?
•    Var hittar man information och verktyg för jämförelser?
•    Vad utgör osäkerhetsmoment och vilka faktorer försvagar jämförbarheten?

Kaffepaus ungefär kl. 14.30

16.30     AvslutningDeltagaravgiften 250 euro (+moms) inkluderar ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med måndagen den 17 januari 2022.

 

Anmäl dig här!


 

Ohjelma

Program

9.30 Öppning och inledning till dagens tema

Budgetering, prognoser och ekonomisk uppföljning
•    Var hittar man information som stöd gällande t.ex. skatteintäkterna och deras utveckling, pro-centuella förändringar av kostnader och inkomster osv.?
•    Vilka kommunspecifika faktorer bör man bedöma och beakta när man använder färdiga verktyg som t.ex. skatteprognosfiler?
•    Vad bör man beakta gällande verksamheten och den allmänna utvecklingen i budgeten, pro-gnoserna och uppföljningen?
•    Vilka mätare kan vara bra att följa upp? (Tips från förnyandet av ekonomirapporteringen i Borgå.)

Kaffepaus ungefär kl. 10.30

12.00 Lunch

13.00 Den automatiserade ekonomiska rapporteringen
•    Vad innebär informationskraven i Aura-handboken?
•    Hur kan man beakta kraven genom bokföringsstrukturen och konteringsplanen?
•    Hurdana periodiseringar behövs göras för rapporteringen?
•    Vad betyder rapporteringen för de bokföringsmässiga tidtabellerna?

Jämförelse av kostnader
•    Varför lönar det sig att göra jämförelser (både intern och extern)?
•    Hur väljer man referensgruppen för extern jämförelse?
•    Var hittar man information och verktyg för jämförelser?
•    Vad utgör osäkerhetsmoment och vilka faktorer försvagar jämförbarheten?

Kaffepaus ungefär kl. 14.30

16.30     Avslutning
 

Hinnat

Sijainti

FCG Zoom

Lisätietoa

Koskenvesa, Essi
Koulutuspäällikkö
Essi.Koskenvesa@fcg.fi
+358 44 481 1430
Hallakoski, Ulla
Koulutussuunnittelija
Ulla.Hallakoski@fcg.fi
+358 50 302 7712