Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

Välkomna till en intensiv och givande utbildning som rustar er för framtidens utmaningar med ge-nerativ AI!

Generativ AI, med verktyg som ChatGPT och Copilot, revolutionerar hur organisationer, inklusive offentlig verksamhet, arbetar och interagerar med sina intressenter. Dessa teknologier erbjuder nya möjligheter att automatisera uppgifter, förbättra kommunikation och skapa innovativa lösningar. För att maximera dessa fördelar och samtidigt hantera de risker som är förknippade med generativ AI, behöver organisationer en tydlig strategi och policy. Denna utbildning syftar till att ge deltagarna den kunskap och de verktyg som krävs för att framgångsrikt integrera generativ AI i deras verksam-heter på ett etiskt och säkert sätt.

Anmäl dig före 4.11.2024

Ohjelma

8.50 Sändningen öppnas!

9.00 Utbildningen börjar
Utbildningsplanerare Ellen Eskelin, Finnish Consulting Group Oy

Under utbildningen behandlar vi följande teman:

 • Introduktion till generativ AI
  • Grundläggande begrepp och teknologier
  • Översikt av verktyg som ChatGPT och Copilot
 • Möjligheter med generativ AI
  • Exempel på användning i olika delar av verksamheten
  • Effektivisering av arbetsprocesser
  • Förbättring av service och kommunikation
 • Risker med generativ AI
  • Identifiering av potentiella risker
  • Säkerhet och riskhantering
  • Åtgärder för riskminimering
 • Strategisk planering för generativ AI
  • Utformning av en generativ AI-strategi
  • Identifiering av värdefulla användningsområden
  • Mål och mätning av generativa AI-initiativ
 • Utformning av AI-policy
  • Grundprinciper för en AI-policy
  • Etiska överväganden och ansvar
  • Hantering av data och integritetsskydd
 • Implementering av generativ AI
  • Integrering av generativ AI i verksamheten
  • Förändringsledning och medarbetarnas roll
  • Utbildning och kompetensutveckling för personal
 • Övervakning och utvärdering av AI-användning
  • Kontinuerlig utvärdering av generativa AI-system
  • Anpassning och förbättring baserat på feedback och resultat
  • Fallstudier och diskussion
  • Genomgång av lyckade användningar av generativ AI
  • Diskussionssession för att applicera lärdomarna på deltagarnas egna organisationer

12.00 Utbildningen slutar

Utbildare specialistrådgivare och föreläsare inom AI och digital transformation Mikael Westerlund

Under utbildningen hålls 1–2 korta pauser.

Vi behåller oss rättigheten till ändringar i programmet.

Asiantuntijat

Westerlund, Mikael

Mikael Westerlund är problemlösare med erfarenhet från poster som VD, Vice VD, försäljningschef och marknadschef. Har arbetat internationellt inom flera olika marknader inklusive web- och apputveckling, GreenTech, daglivaruhandeln (FMCG), spel och statliga organisationer. Stor erfarenhet av att lyfta både små och stora organisationer samt företag till nästa nivå med hjälp av ett entreprenöriellt arbetssätt, starkt ledarskap, innovativ problemlösning och teknisk utveckling.
 

Hinnat

Deltagaravgift: 240 € + gällande moms per person

4-10 deltagare från samma organisation: 960 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1600 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 2000 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2400 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 2600 euro (+moms).
51 - 60 deltagare från samma organisation: 2800 euro (+ moms).

 

Priset innefattar undervisningen och det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5 €+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor. Var god och lämna dina adressuppgifter för att få Kommuntorget tidningen via denna länk: https://ecv.microsoft.com/vSS96vmP0L&lang=sv

Om du vill avboka ditt deltagande utan extra kostnader ber vi dig senast 28.10.2024 skicka e-post till koulutusinfo@fcg.fi. Efter detta datum debiterar vi 50 % vid avbokning. Ifall du uteblir utan att avboka, debiteras  deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte själv kan delta, kan även en annan person från din organisation delta.

Sijainti

FCG Zoom

Kenelle

Tjänstemän och beslutsfattare i olika typer av organisationer, inklusive offentlig verksamhet. Ingen förhandskunskap behövs.

Lisätietoa

Eskelin, Ellen
Koulutussuunnittelija
Ellen.Eskelin@fcg.fi
+358440383181
Söderlund, Linn
Koulutussuunnittelija
Linn.Soderlund@fcg.fi
+358444811635