Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

Denna utbildning är riktad åt chefer som vill förstärka sina grundläggande kunskaper inom kommunalförvaltning, på ett engagerande och praktiskt sätt. Kursen omfattar en bred palett av ämnen, från den övergripande bilden av kommunalförvaltning och chefsrollen till vägledning kring anställningsprocesser inom kommunen.
 

Under utbildningen kommer vi att bl.a. fördjupa oss i förvaltningsstadgan, förvaltningslagen och kommunallagen för att skapa en stark grund. Vi går även genom viktiga aspekter som tjänstemannaansvar, beredare och föredragande, samt vikten av effektivt samarbete med olika kommunala organ.

Anmäla dig senast den 17 september.
 

Ohjelma

8.50 Sändningen öppnas!

9.00 Utbildningen börjar
Utbildningssplanerare Ellen Eskelin, FCG Finnish Consulting Group Oy

Under utbildningen kommer bl.a. följande teman behandlas: 

•    Allmänt om kommunalförvaltning och chefsrollen
•    Anvisningar om anställning i kommunen
•    Förvaltningsstadgan, förvaltningslagen och kommunallagen
•    Tjänstemannaansvar
•    Beredare och föredragande
•    Samarbete med kommunala organ
•    Dokument som reglerar kommunens verksamhet
•    Samarbetsavtal och förvaltningsbeslut

12.00 Utbildningen slutar

Utbildare ledande jurist Ida Sulin, Kommunförbundet.

Under utbildningen hålls 1–2 korta pauser.

Ändringar i programmet är möjliga.

Asiantuntijat

Eriksson, Alexander
Suomen Kuntaliitto ry;Finlands Kommunförbund rf
Jurist

Alexander arbetar som  jurist på Finlands Kommunförbund rf. Alexander har i sina studier riktat in sig på den offentliga rätten och har under sin tid på Kommunförbundets juridiska avdelning aktivt hjälpt kommunerna med kommunalförvaltningens mest vanliga frågor.

Alexander työskentelee juristina Suomen Kuntaliitto ry:llä. Alexander on opinnoissaan erikoistunut julkisoikeuteen, ja on työssään Kuntaliiton lakiyksikössä aktiivisesti auttanut kuntia ratkaisemaan kuntahallintoon liittyviä kysymyksiä.

 

Sulin, Ida
Suomen Kuntaliitto ry;Finlands Kommunförbund rf
Ledande jurist

Ida Sulin arbetar som ledande jurist på Finlands Kommunförbund rf. Ida leder Kommunförbundets grupp av förvaltningsjurister och har en gedigen erfarenhet av offentlig förvaltning, med tonvikt på förvaltningsprocess, offentlighet, dataskydd och digitalisering.

Hinnat

Deltagaravgift:

230 € + moms 24 %  per person

Grupprabatt från samma organisation:

4-10 deltagare från samma organisation: 920 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1500 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 1900 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2300 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 2500 euro (+moms).
51 - 60 deltagare från samma organisation: 2700 euro (+ moms).

Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5 €+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor. Var god och lämna dina adressuppgifter för att få Kommuntorget tidningen via denna länk: https://ecv.microsoft.com/vSS96vmP0L&lang=sv

Om du vill avboka ditt deltagande utan extra kostnader ber vi dig senast 10.9.2024 skicka e-post till koulutusinfo@fcg.fi. Efter detta datum debiterar vi 50 % vid avbokning. Ifall du uteblir utan att avboka, debiteras  deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte själv kan delta, kan även en annan person från din organisation delta.

Sijainti

FCG Zoom

Kenelle

Denna utbildning riktar sig åt dig som arbetar som chef inom kommunsektorn.
 

Lisätietoa

Eskelin, Ellen
Utbildningsplanerare
Ellen.Eskelin@fcg.fi
+358440383181
Söderlund, Linn
Utbildningsplanerare
Linn.Soderlund@fcg.fi
+358444811635