Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

Fördjupningsutbildningen ger en bredare förståelse för jäv och dess tillämpning inom kommunalförvaltningen. Deltagarna får ökad rättslig kompetens, insikt i verkliga rättsfall och möjlighet att tillämpa jävsreglerna i praktiken. Genom att delta i utbildningen kan man bidra till ökad klarhet, rättssäkerhet och förtroende för beslutsfattandet i den offentliga sektorn

Se och anmäl dig även till grunderna i jäv i kommunalförvaltningen som ordnas den 3.10. kl. 9 - 12.

 

Anmäl dig senast den 23 oktober.

Ohjelma

8.50 Sändningen öppnas

9.00 Utbildningen börjar

Utbildningsansvarig Lasse Paukkonen, FCG Finnish Consulting Group Oy

Teman:

  • Bestämmelserna om jäv i kommunalförvaltningen
  • Rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) gällande jäv
  • Tillvägagångssätt för att identifiera och hantera jäv-situationer
  • Förståelse för olika typer av jäv och deras konsekvenser
  • Analys av rättsfall och hur domstolen har bedömt jävssituationer
  • Hur man kan tillämpa bestämmelserna om jäv i praktiken
  • Frågeställningar och diskussion kring rättsfallen som presenteras
  • Bedömning av jävssituationer utifrån deltagarnas egna frågor 
  • Utveckling av kunskap och kompetens inom området jäv i kommunalförvaltningen.

På utbildningen behandlas bestämmelserna om jäv utgående från rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen. 

12.00 Utbildningen slutar

Utbildaren: professor (h.c) Henrik Hägglund

Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.

 

Se och anmäl dig även till grunderna i jäv i kommunalförvaltningen som ordnas den 3.10. kl. 9 - 12.

Asiantuntijat

Hägglund, Henrik
professor (h.c.)

Hinnat

Deltagaravgift:

210 € + alv 24 %  per person

4-10 deltagare från samma organisation: 840 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1400 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 1850 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2200 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 2400 euro (+moms).
51-60 deltagare från samma organisation: 2600 euro (+moms).

Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5€+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor. Var god och lämna dina adressuppgifter för att få Kommuntorget tidningen via denna länk: https://ecv.microsoft.com/vSS96vmP0L

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 16.10.2023. Efter detta datum debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Ifall deltagandet inte avbokas alls, debiterar vi deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte kan delta, kan du även anmäla en annan person från din organisation.

 

Sijainti

FCG Zoom

Kenelle

Utbildningen riktar sig till alla som på ett eller annat deltar i beslutsfattandet i kommunerna. Också beredningen av ärenden berörs av jävsreglerna och utbildningen lämpar sig därför också för alla som ansvarar för beredningen av kommunala beslut.

Lisätietoa

Paukkonen, Lasse
Utbildningsansvarig
Lasse.Paukkonen@fcg.fi
+358 41 731 6998
Hallakoski, Ulla
Koulutussuunnittelija
Ulla.Hallakoski@fcg.fi
+358 50 302 7712