Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

Att ha grundläggande ekonomiskt kunnande är allt viktigare för kommunala tjänsteinnehavare. För att klara av de uppgifter som budgetansvaret innefattar krävs det kunnande om ekonomi inom den offentliga sektorn. Anmäl dig nu till denna utbildning, för att lära  dig de vanligaste budgetprocesserna som tjänsteinnehavarna kan behöva i sitt arbete!

Utbildningen är avsedd för kommunens tjänstemän på Åland som har budgetansvar, men inte är ekonomiansvariga. Under utbildningen behandlas grunderna i budgetering, budgetuppföljning och ekonomirapportering. Utbildningen ger samtidigt en bredare förståelse i kommunalekonomin. 

Anmäl dig senast 28 august.

Ohjelma

8.50 Sändningen öppnas!

9.00 Utbildningen börjar
Utbildningplanerare Ellen Eskelin, FCG Finnish Consulting Group Oy

Under utbildningen behandlas bl.a. följande teman: 

  • Kommunekonomin som en del av samhällsekonomin
  • Kommunekonomins struktur
  • Ekonomiplanering, budgetering och tolkning av bokslut
  • Budgetuppföljning- och rapportering 
  • Aktuella frågor kring kommunekonomin på Åland

12.00 Utbildningen slutar

Utbildare sakkunnig Benjamin Strandberg, Kommunförbundet och direkör Minna Hellström, Ålands kommunförbund


Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.

Asiantuntijat

Hellström, Minna
Ålands Kommunförbund
Förbundsdirektör
Strandberg, Benjamin
Suomen Kuntaliitto ry;Finlands Kommunförbund rf
Asiantuntija

Hinnat

Deltagaravgift: 230 € + moms 24 %  per person

Grupprabatt från samma organisation:

4-10 deltagare från samma organisation: 920 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1500 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 1900 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2300 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 2500 euro (+moms).
51 - 60 deltagare från samma organisation: 2700 euro (+ moms).


Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5 €+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor. Var god och lämna dina adressuppgifter för att få Kommuntorget tidningen via denna länk: https://ecv.microsoft.com/vSS96vmP0L&lang=sv


Om du vill avboka ditt deltagande utan extra kostnader ber vi dig senast 21.8.2024 skicka e-post till koulutusinfo@fcg.fi. Efter detta datum debiterar vi 50 % vid avbokning. Ifall du uteblir utan att avboka, debiteras  deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte själv kan delta, kan även en annan person från din organisation delta.
 

Sijainti

FCG Zoom

Kenelle

Utbildningen är avsedd för kommunens tjänstemän på Åland som har budgetansvar, men inte är ekonomiansvariga. Under utbildningen behandlas grunderna i budgetering, budgetuppföljning och ekonomirapportering. Utbildningen ger samtidigt en bredare förståelse i kommunalekonomin. 
 

Lisätietoa

Eskelin, Ellen
Utbildningsplanerare
Ellen.Eskelin@fcg.fi
+358440383181
Söderlund, Linn
Utbildningsplanerare
Linn.Soderlund@fcg.fi
+358444811635