Ilmoittaudu
Lisätietoja osoitteesta koulutusinfo@fcg.fi

Kom med på FCG:s utbildning i kommunalt förvaltningsförfarande på Åland.

Utbildningen ger dig ett informationspaket om  kommunalförvaltningens grunder. Under utbildningen behandlas hur ärenden inom förvaltningen uppstår,  regler och ansvarsfördelningen inom beredningen och  behandlingen av såväl enkla som komplicerade ärenden. Vidare diskuteras även de olika sätten för kungörelse och ändringssökande i kommunala beslut.

Se och anmäl dig även till den andra delen som ordnas den 7.6. kl. 9 - 13

Du har fortfarande tid att anmäla dig!

 

Ohjelma

Del 1 1.6. kl. 9 – 13

8.50   Sändningen öppnas!

9.00   Utbildningen börjar
Utbildninsansvarig Lasse Paukkonen, FCG Finnish Consulting Group Oy

Anhängiggörande, beredning och behandling av ärenden 
• Hur uppstår ärenden hos den kommunala förvaltningen och vilka regler gäller för exempelvis behandlingsordningen 
• Ansvarsfördelningen i beredningen 
• Vad är tillräcklig beredning 

Beslutsfattande 
• Hur behandlas och avgörs ärenden av tjänsteinnehavare 
• Principerna för behandling och avgörande av ärenden i kommunala organ 

13.00   Utbildningen slutar

Utbildare: Jurist Alexander Eriksson, Kommunförbundet

Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.

Se och anmäl dig även till den andra delen som ordnas den 7.6. kl. 9 - 13

Teman: 

Delgivning och ändringssökande och litet om offentlighet och dataskydd
• Hur kungörs ärenden och vilka olika sätt för kungörelse finns det 
• Grunderna i ändringssökande - omprövning och kommunalbesvär 
• När används andra former av ändringssökande, som förvaltningsbesvär 
• Grunderna i offentlighets och dataskyddsfrågor  

Utbildare: Jurist Alexander Eriksson, Kommunförbundet

Ändringar i programmet är möjliga.

Asiantuntijat

Eriksson, Alexander
Suomen Kuntaliitto ry;Finlands Kommunförbund rf
Jurist

Alexander arbetar som jurist på Finlands Kommunförbund rf. Alexander har i sina studier riktat in sig på den offentliga rätten och har under sin tid på Kommunförbundets juridiska avdelning aktivt hjälpt kommunerna med kommunalförvaltningens mest vanliga frågor.

Hinnat

230 euro (+ moms 24%) per person.

Grupprabatt från samma organisation:

4-10 deltagare från samma kommun kostar 920 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma kommun kostar 1500 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma kommun kostar 1900 euro (+ moms).
31-40 deltagare från samma kommun kostar 2300 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma kommun kostar 2500 euro (+ moms).


Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5€+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift specialiserad på kommunala frågor. 


Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 17.5.2023. Efter detta datum debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Ifall deltagandet inte avbokas alls, debiterar vi deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte kan delta, kan du även anmäla en annan person från din organisation.

Sijainti

FCG Zoom

Kenelle

Utbildningen i kommunalt förvaltningsförfarande riktar sig till de åländska kommunala tjänsteinnehavarna och övriga intresserade.
 

Lisätietoa

Paukkonen, Lasse
Koulutusvastaava
Lasse.Paukkonen@fcg.fi
+358 41 731 6998
Hallakoski, Ulla
Utbildningskoordinator
Ulla.Hallakoski@fcg.fi
+358 50 302 7712