Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

Kommunalt förvaltningsförfarande del 1 och 2, är en genomgripande grundutbildning i kommunförvaltningens dagliga verksamhet. Utbildningen är en tvådelad helhet med fyra olika moduler som rekommenderas att gå som en helhet, men deltagarna kan även delta enskilt på utbildningarna. 

Denna utbildning ger deltagarna en grundutbildning i kommunalförvaltningens grunder. Genom att delta i utbildningen får du ett heltäckande informationspaket om de viktigaste punkterna i förvaltningsförfarandet.

Under utbildningen gås det igenom hur ärenden inom förvaltningen uppstår. Här behandlas exempelvis regler om och ansvarsfördelningen inom beredningen; beslutsfattandet på tjänsteinnehavarnivå och framför allt i organ, de olika sätten för delgivning och ändringssökande i kommunala beslut samt avslutningsvis litet om offentlighet och dataskydd. I utbildningen behandlas således bland annat mer detaljerade frågor som gäller exempelvis avvikande mening, omröstning och val, ordförandes och föredragandes uppgifter, besluts överklagbarhet och när en myndighetshandling blir offentlig.

Läs mera om del 1 som ordnas den 5.6.2025 här.

Anmäl dig före 4.6.2025! 

 

 

Ohjelma

8.50 Sändningen öppnas!

9.00  Utbildningen börjar
Utbildningsplanerare Ellen Eskelin, FCG Finnish Consulting Group Oy

I den här delen av utbildningen behandlas:

Delgivning och sökande av ändring

•    Hur kungörs ärenden och vilka olika sätt för kungörelse finns det 
•    Grunderna i ändringssökande - omprövning och kommunalbesvär 
•    När används andra former av ändringssökande, som förvaltningsbesvär 

Offentlighet och dataskydd

•    Grunderna i offentlighets och dataskyddsfrågor 

13.00 Utbildningen slutar

Utbildare: Jurist Alexander Eriksson, Kommunförbund

Under utbildningen hålls 1–3 korta pauser.

Ändringar i programmet är möjliga.

Hinnat

270 euro (+ gällande moms) per person.

Grupprabatt från samma organisation:

4-10 deltagare från samma organisation: 1080 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1700 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 2100 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2700 euro (+ moms).

41-50 deltagare från samma organisation: 3000 euro (+moms).


Priset innefattar undervisningen och det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5 €+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor. Var god och lämna dina adressuppgifter för att få Kommuntorget tidningen via denna länk: https://ecv.microsoft.com/vSS96vmP0L&lang=sv

Om du vill avboka ditt deltagande utan extra kostnader ber vi dig senast 28.5.2025 skicka e-post till koulutusinfo@fcg.fi. Efter detta datum debiterar vi 50 % vid avbokning. Ifall du uteblir utan att avboka, debiteras  deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte själv kan delta, kan även en annan person från din organisation delta.

Sijainti

FCG Zoom

Kenelle

Kom med på denna förvaltningsutbildning och lär dig mera om förvaltningsförfarandet på Åland. Utbildningen i kommunalt förvaltningsförfarande riktar sig till kommunala tjänsteinnehavare och övriga intresserade på Åland. 
 

Lisätietoa

Eskelin, Ellen
Koulutussuunnittelija
Ellen.Eskelin@fcg.fi
+358440383181
Söderlund, Linn
Koulutussuunnittelija
Linn.Soderlund@fcg.fi
+358444811635