Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

Kommunalt förvaltningsförfarande del 1 och 2, är en genomgripande grundutbildning i kommunförvaltningens dagliga verksamhet. Utbildningen är en tvådelad helhet med tre olika moduler som rekommenderas att gå som en helhet, men deltagarna kan även delta enskilt på utbildningarna. 

Denna  utbildning  ger deltagarna en grundutbildning i kommunalförvaltningens grunder.  Genom att delta på utbildningen får du ett heltäckande informationspaket om de viktigaste punkterna i  förvaltningsförfarandet.  

Under utbildningen gås det igenom hur ärenden inom förvaltningen uppstår. Här behandlas exempelvis regler och ansvarsfördelningen inom beredningen; beslutsfattandet på tjänsteinnehavarnivå och framför allt i organ, de olika sätten för delgivning och ändringssökande i kommunala beslut samt avslutningsvis litet om offentlighet och dataskydd.

 I utbildningen behandlas således bland annat mer detaljerade frågor som gäller exempelvis avvikande mening, omröstning och val, ordförandes och föredragandes uppgifter, besluts överklagbarhet och när en myndighetshandling blir offentlig.

Webbinarierna är planerade som en helhet och det rekommenderas att anmäla sig till båda delarna, men du kan också välja att endast anmäla dig någondera del. Anmälningen sker enskilt till båda delarna.

Se och anmäl dig även till den andra delen som ordnas den 20.5 kl. 9 - 13. Del 2 hittar du här: https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/kommunalt-forvaltningsforfarande-pa-fastlandet-del-2-102185

Anmäl dig senast den 5.5.2025.

 

Ohjelma

8.50  Sändningen öppnas!

9.00   Utbildningen börjar
Utbildningsplanerare Ellen Eskelin, FCG Finnish Consulting Group Oy

I den här delen av utbildningen behandlas:

Anhängiggörande, beredning och behandling av ärenden

•    Hur uppstår ärenden hos den kommunala förvaltningen och vilka regler gäller för exempelvis be-handlingsordningen 
•    Ansvarsfördelningen i beredningen 
•    Vad är tillräcklig beredning 

Beslutsfattande

•    Hur behandlas och avgörs ärenden av tjänsteinnehavare 
•    Principerna för behandling och avgörande av ärenden i kommunala organ

13.00 Utbildningen slutar

Utbildare: Jurist Alexander Eriksson, Kommunförbund


Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.

Ändringar i programmet är möjliga.

Asiantuntijat

Eriksson, Alexander
Suomen Kuntaliitto ry;Finlands Kommunförbund rf
Jurist

Alexander arbetar som  jurist på Finlands Kommunförbund rf. Alexander har i sina studier riktat in sig på den offentliga rätten och har under sin tid på Kommunförbundets juridiska avdelning aktivt hjälpt kommunerna med kommunalförvaltningens mest vanliga frågor.

Alexander työskentelee juristina Suomen Kuntaliitto ry:llä. Alexander on opinnoissaan erikoistunut julkisoikeuteen, ja on työssään Kuntaliiton lakiyksikössä aktiivisesti auttanut kuntia ratkaisemaan kuntahallintoon liittyviä kysymyksiä.

 

Hinnat

Deltagaravgift: 270 € + gällande moms per person

Grupprabatt från samma organisation:

4-10 deltagare från samma organisation: 1080 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1700 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 2100 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2700 euro (+ moms).

41-50 deltagare från samma organisation: 3000 euro (+moms).

Priset innefattar undervisningen och det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5 €+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor. Var god och lämna dina adressuppgifter för att få Kommuntorget tidningen via denna länk: https://ecv.microsoft.com/vSS96vmP0L&lang=sv

Om du vill avboka ditt deltagande utan extra kostnader ber vi dig senast 28.4.2025 skicka e-post till koulutusinfo@fcg.fi. Efter detta datum debiterar vi 50 % vid avbokning. Ifall du uteblir utan att avboka, debiteras  deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte själv kan delta, kan även en annan person från din organisation delta.
 

Sijainti

FCG Zoom

Kenelle

Kom med på denna förvaltningsutbildning och lär dig mera om förvaltningsförfarandet på fastlandet.  Utbildningen i kommunalt förvaltningsförfarande riktar sig till kommunala tjänsteinnehavare och övriga intresserade. 

Lisätietoa

Eskelin, Ellen
Koulutussuunnittelija
Ellen.Eskelin@fcg.fi
+358440383181
Söderlund, Linn
Koulutussuunnittelija
Linn.Soderlund@fcg.fi
+358444811635