Ilmoittaudu
Lisätietoja osoitteesta koulutusinfo@fcg.fi

I ett lågkorrupt land som Finland hittas den största korruptionsrisken  i kommunerna. Vad grundar sig dessa observationer på och vad kan man göra för att minska denna risk så kostnadseffektivt som möjligt? Hur ser experterna, medborgarna och de kommunala beslutsfattarna på förekomsten av korruption och oegentligheter i kommunerna?

Detta utbildningstillfälle behandlar korruptionsriskerna på den kommunala nivån i Finland med särskilt fokus på ett aktivt förebyggande av risker.

Deltagarna på utbildningen får en ökad förståelse om vad korruption i kommunerna är, och vilka åtgärder som kan göras för att minska oegentligheter och korruption i kommunerna.


Du har fortfarande tid att anmäla dig!

Ohjelma

Program:

8.50  Sändningen öppnas!

9.00  Utbildningen börjar
Utbildningsansvarig Lasse Paukkonen, FCG Finnish Consulting Group Oy

9.05 Webbinariet börjar

  • Hur ser experterna, medborgarna och de kommunala beslutsfattarna på förekomsten av korruption och oegentligheter i kommunerna?
  • Vad grundar sig observationerna om korrpution i kommuner på?
  • Vad kan man göra för att minska risken på korrpution?

12.00 Utbildningen slutar

Utbildare: Pol.Dr Fredrik Malmberg, Åbo Akademi

Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.

 


 

Asiantuntijat

Malmberg, Fredrik
Pol.Dr

Fredrik Malmberg är forskare i statskunskap vid Åbo Akademi. Till hans forskningsintressen hör frågor som har att göra med korruption, politisk förtroende, god förvaltning och politiskt deltagande. Han har undersökt bland annat attityder gällande korruption i finlandssvenska kommuner och hans aktuella projekt belyser konsekvenserna av finländska politikers mandatackumulering. Vid sidan om sin forskning undervisar han i kursen Corruption and development vid Åbo Akademi.

Hinnat

Deltagaravgift:
210 euro (+ moms 24%) per person.

4-10 deltagare från samma organisation: 840 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1400 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 1850 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2200 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 2400 euro (+moms).
51-60 deltagare från samma organisation: 2600 euro (+moms).


Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5€+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift specialiserad på kommunala frågor. 


Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 10.1.2023. Efter detta datum debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Ifall deltagandet inte avbokas alls, debiterar vi deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte kan delta, kan du även anmäla en annan person från din organisation.
 

Sijainti

FCG Zoom

Kenelle

Utbildningen lämpar sig till alla kommunalt anställda och förtroendevalda I kommuner.
 

Lisätietoa

Paukkonen, Lasse
Utbildningsansvarig
Lasse.Paukkonen@fcg.fi
+358 41 731 6998
Hallakoski, Ulla
Utbildningskordinator
Ulla.Hallakoski@fcg.fi
+358 50 302 7712