Ilmoittaudu
Lisätietoja osoitteesta koulutusinfo@fcg.fi

Arvostettu Kuntayhtiön hallitusosaaja – sertifioitu opintokokonaisuus (KHO) tarjoaa tietoa, taitoa ja näkemystä yhteiskunnallisesti merkittävän ja vastuullisen tehtävän hoitoon omassa roolissa.

Koulutus on kohdennettu kuntayhtiöiden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajille ja kunnan / hyvinvointialueen konserniohjauksen vastuuhenkilöille.

Ajatuksia herättäviä ja käytännönläheisiä aihekokonaisuuksia ovat muun muassa

* kunnallisen osakeyhtiön ja sen hallituksen jäsenen oikeudellinen asema

* monitahoiset julkisuuskysymykset

* konsernistrategian ja -ohjauksen vaikutus hallitustyöskentelyyn

* toimivan johdon rakentava ja laaja-alainen haastaminen

* ohjaus- ja valvontamenettelyt yhtiön tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi.

KHO-opintokokonaisuuden läpileikkaavana teemana on hallitustyöskentelyn jatkuva kehittäminen.

Osallistujapalautteita edellisestä toteutuksesta:

”Teemavalinnat onnistuneita.”
”Hyviä ja asiantuntevia esiintyjiä.”
”Koulutus vahvisti aiempaa osaamistani ja uskallusta toimia luottamustehtävässä jatkossa”

Lisätiedot ja yksityiskohtainen koulutusohjelman sisältökuvaus: KHO Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja

Ilmoittauduthan 12.9. mennessä.

Ohjelma

Koulutusohjelma koostuu syksyllä 2023 kolmesta kahden päivän etäopintojaksosta klo 9.00 – 14.30. 
Yhteydet avataan 10 min ennen koulutuspäivän alkua.

KHO1: 20. - 21.9.2023
KUNNALLISEN OSAKEYHTIÖN OMINAISPIIRTEET
Asiantuntijat
Markku Pyykkölä, johtava konsultti; FCG Finnish Consulting Group Oy (1. päivä)
Susanna Ijäs, toimitusjohtaja, varatuomari; Lakimaa Oy (2. päivä)


KHO2: 25. - 26.10.2023
HALLITUKSEN TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN
Asiantuntijat
Janne Ruohonen, yritysoikeuden professori; Tampereen Yliopisto (1. päivä)
Tommi Rasila, tekniikan tohtori, hallitusammattilainen (2. päivä)


KHO3: 21. - 22.11.2023
KUNTAYHTIÖN TALOUS, VEROTUS JA RISKIENHALLINTA
Asiantuntijat
Henry Kampman, KTM, KHT; Revisium Oy (1. päivä)
Sakke Vehkakoski, KTM, HT, veroasiantuntija; Revisium Oy (2. päivä)

Jaksojen tarkemmat sisältökuvaukset: KHO Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja

Asiantuntijat

Pyykkölä, Markku
FCG Finnish Consulting Group Oy
johtava konsultti
Markku toimii FCG:llä johtavana konsulttina Talous ja sote -osaamisyksikössä erityisalueenaan johtaminen ja talous. Hän on osallistunut lukuisiin kuntien ja kuntayhtymien johtamiseen ja omistajaohjaukseen liittyviin kehittämishankkeisiin. Kuntajohtamisen ammattilaisena Markku on myös aktiivinen järjestötoimija ja vaikuttaja.
Ijäs, Susanna
varatuomari, OTM, LKV, toimitusjohtaja, omistaja, Lakimaa Oy
Susanna Ijäs on toiminut kouluttajana jo vuodesta 2005. Ijäksen erityisosaamista on kiinteistönkauppa, maanvuokra, maankäyttösopimukset, rasitteet, lunastusasiat, kaavoitus ja muu maankäyttö, katujen kunnossa- ja puhtaanapitovastuu, kuntien vahingonkorvausvastuu, esteellisyys ja muu hallinto kunnassa, tietosuoja ja julkisuus, omistajaohjaus kunnassa. Hän on kouluttanut aiheista vuodesta 2005 lähtien.
Ruohonen, Janne
Tampereen Yliopisto
yritysoikeuden professori (tenure track)
KTT Janne Ruohonen on erikoistunut yhtiö- ja tilintarkastusoikeuteen. Hänellä on henkilökohtaista kokemusta hallitustyöskentelystä, ja hän on toiminut arvotettuna luennoitsijana useissa kuntayhtiöiden omistajaohjausta ja työskentelyä koskevissa tilaisuuksissa. Hän on kirjoittajana alan johtavassa teoksessa Kuntayhtiö (Alma Talent 2021)
Rasila, Tommi
tuotantotalouden DI ja tekniikan tohtori
Tommilla on vahvan koulutuspohjan lisäksi monipuolinen käytännön kokemus yrittäjyydestä. Hän on myös mukana useiden erikokoisten yritysten ja organisaatioiden hallituksissa joko puheenjohtajana tai jäsenenä. Hallitusammattilaisena ja kouluttajana Tommi on erikoistunut hallitustyöskentelyn laaja-alaiseen ja tilannekohtaiseen kehittämiseen.
Kampman, Henry
Revisium Oy
KTM, KHT
Henry arvostettu taloushallinnon neuvonantaja ja luennoitsija. Hän on toiminut sekä tilintarkastajana että talousjohtajana. Hänen erityisosaamistaan on taloushallinnon tuottamien tietojen käytännönläheinen hyödyntäminen organisaation eri tehtäväalueilla: talousjohto, ylin johto ja hallitus sekä omistajat.
Vehkakoski, Sakke
Revisium Oy
KTM, HT, veroasiantuntija

Hinnat

Koulutusohjelman kokonaishinta 1800 € + alv.
Hinta sisältää koulutuksen ja sähköisen luento- ja oppimisaineiston. Laskutus tapahtuu ensimmäisen jakson päätyttyä.
Hintaan lisätään laskutuslisä  (5 € + alv).

Ilmoittautumisen peruutus
Voit perua osallistumisesi maksutta 5.9.2023 saakka. Veloitamme tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista 50 % osallistumismaksusta. Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan, laskutamme koko osallistumismaksun. Mikäli olet estynyt osallistumaan, voit ilmoittaa toisen osallistujan organisaatiostasi tilallesi.

Sijainti

FCG Zoom

Kenelle

  • Kunnallisesti omistettujen osakeyhtiöiden hallitusten jäsenet ja toimiva johto sekä kuntien ja kaupunkien konserniohjauksen vastuuhenkilöt.
  • Osallistuminen koulutusohjelmaan yhtiön koko hallituksena mahdollistaa erinomaisesti juuri oman yhteisen toimintatavan kehittämisen.
  • FCG tarjoaa kho-opintokokonaisuuden myös tarvelähtöisesti muokattuna tilauskoulutuksena. Yhteyshenkilömme auttavat mielellään!

 

Lisätietoa

Hannukkala, Pekka
Koulutuspäällikkö
Pekka.Hannukkala@fcg.fi
+358 40 744 9474
Kuosa, Sanna
Koulutuskoordinaattrori
Sanna.Kuosa@fcg.fi
+358 41 732 1401