Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

Arvostettu ja monipuolinen koulutusohjelma on suunniteltu kuntien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden ja seurakuntien controllereille, taloussuunnittelijoille sekä muille taloushallinnon asiantuntijoille.

Sen on suorittanut jo yli 160 taloushallinnon ammattilaista! Olethan Sinä mukana tällä kerralla.

Kunta-alan Controller -koulutusohjelmassa perehdyt syvällisesti talouden kokonaiskuvaan, taloustiedolla johtamiseen ja controllerin mahdollisuuksiin tuottaa lisäarvoa toiminnan ja talouden analysoinnilla. Merkittävä osa koulutuksen hyötyä on vertaisoppiminen erilaisten (kunta, kuntayhtymä, hyvinvointialue, seurakunta) ja erikokoisten (toiminnallinen ja taloudellinen laajuus) organisaatioiden kesken.

Koulutusohjelman teema-alueina ovat

 • Kunnallisen organisaation toiminnan ja talouden ohjaus ja valvonta
 • Organisaation toiminnan ja talouden analysointi
 • Controllerin tehtäväalueet
 • Tiedolla johtaminen ja taloustiedon viestintä
 • Sisäinen valvonta ja riskienhallinta taloushallinnon tehtäväkentässä

Koulutusohjelma toteutetaan monimuoto-opiskeluna: yhteisillä opintojaksoilla syvennyt kollegoiden kanssa controllerin työhön liittyviin teemoihin teoriatiedon ja runsaiden käytännön esimerkkien avulla. Itsenäinen opiskelu sisältää puolestaan kaksiosaisen projektitehtävän johdon raportoinnin kehittämisestä verkko-oppimisympäristössä. Kokonaisuuteen kuuluu myös webinaari-tallenne pohdintatehtävineen. 

Controller-koulutusohjelmasta sanottua:

"Aiheet olennaisesti työhöni liittyviä ja ajankohtaisia. Erinomaiset luennoitsijat, joilla oli käytännön tietoa ja työelämäkokemusta esittämistään aiheista. Havainnolliset esimerkit aiheista tekivät luennoista mielenkiintoiset ja 'opettavaiset'."

"Kaikki toimi mainiosti. Päivän kulku oli selkeä, ilmapiiri kannustava."

Ilmoittauduthan 12.8. mennessä.


Lisää alan kiinnostavimpia koulutuksia täältä

 

Ohjelma

Koulutusohjelma koostuu kolmesta kahden päivän jaksosta, joista kaksi jaksoa etänä ja yksi lähipäivänä (+ striimaus) Helsingissä, sekä yhdestä itseopiskelujaksosta:

Opintojaksojen päivämäärät:

1. Etäopintojakso 20. - 21.8.2024
Zoom -koulutus

Itseopiskelujakso

2. Opintojakso 10. - 11.10.2024

Laskentafoorumi 2024
Laskentafoorumiin voi osallistua etänä tai paikanpäällä, Koulutuksen toteutusmuoto saattaa muuttua riippuen etä- ja lähiosallistujien määrästä.

3. Etäopintojakso 26. - 27.11.2024
Zoom -koulutus


1. Etäopintojakso 20. - 21.8.2024

Tiistai 20.8.

Teema: Toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta

08.50 Linjat avataan

09.00 Koulutusohjelman avaus
Koulutuspäällikkö Pekka Hannukkala, FCG Finnish Consulting Group Oy

Kunta-alan talouden kokonaisuus 

 • Strategian merkitys– talouden näkökulma
 • Taloussuunnittelun periaatteet
 • Toiminnan ja talouden seuranta: raportointi, ajoitus ja kohderyhmät

Toiminnan ja talouden johtaminen

 • Omistajaohjaus 
 • Strategiset ja operatiiviset tavoitteet
 • Mittarointi johtamisen tukena

Budjetointi ja investointilaskelmat

 • Budjetointi ja ennustaminen
 • Investointipäätösten valmistelu – talouden näkökulma
 • Rahoitusvaihtoehtojen vertailu

Projektityön esittely ja ohjeistus

 • Kaksiosaisen projektityön tehtäväalueina ovat oman organisaation johdon raportoinnin arviointi sekä kehitystarpeiden tunnistaminen ja suositusten antaminen koulutusohjelmassa käsitellyn pohjalta.

Asiantuntijoina KHT, JHT, CIA, HTT Jaakko Rönkkö sekä HTT, CIA, CGAP, KHT Mikko Lilja, Revisium Oy

15.30 Koulutuspäivän päätös


10.15 - 10.30 Kahvitauko
11.30 – 12.15 Lounastauko
13.45 – 14.00 Kahvitauko
Lisäksi mikrotaukoja


Keskiviikko 21.8.

Teema: Talouden ja toiminnan analysointi

08.50 Linjat avataan

09.00 Koulutuspäivän avaus
Koulutuspäällikkö Pekka Hannukkala, FCG Finnish Consulting Group Oy

Tilinpäätös kunta-alalla - erityispiirteitä

 • Laadintaperiaatteet ja tilinpäätöslaskelmien sisältö
 • Tunnuslukujen laskenta
 • Talousarvion seuranta 

Taloustietojen tulkitseminen

 • Tulkintaan ja vertailuun vaikuttavat seikat
 • Toiminnan, talouden ja tuloksellisuuden arviointi
 • Käytännön esimerkit

Ei-taloudellisten tietojen raportointi tilinpäätöksessä  

15.30 Ensimmäisen opintojakson päätös

Kouluttajana liiketoimintajohtaja, HT, JHT, Minna Ainasvuori, BDO Oy

10.15 – 10.30 Kahvitauko 
11.30 – 12.15 Lounastauko
13.45 –14.00 Kahvitauko
Lisäksi mikrotaukoja


---
 

Itseopiskelujakso
Webinaaritallenne ja pohdintatehtävä

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

 • Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, lainsäädäntö ja ohjeistukset
 • Vastuut ja prosessit – controllerin näkökulmasta
 • Yleisimmät haasteet (esimerkit)
 • Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehostaminen ja kehittäminen

Kouluttajana sisäinen tarkastaja, CGAP, CRMA, CCSA Minna Huuskonen, Elenia Oy

---

2. Opintojakso 10.-11.10.2024

Laskentafoorumi 2024
Laskentafoorumiin voi osallistua etänä tai paikanpäällä, Koulutuksen toteutusmuoto saattaa muuttua riippuen etä- ja lähiosallistujien määrästä.

---

3. Etäopintojakso 26.-27.11.2024

Tiistai 26.11.

Teema: Controllerin työvälineet

08.50 Linjat avataan

09.00 Kolmannen opintojakson avaus
Koulutuspäällikkö Pekka Hannukkala, FCG Finnish Consulting Group Oy

09.15 Kunnan verotulot ja valtionosuudet

 • Kuntien verotulojen määräytyminen ja kertyminen
 • Kuntaliiton veroennustekehikko
 • Kuntien valtionosuusjärjestelmä ja valtionosuuslaskelmat

Asiantuntija Benjamin Strandberg, Suomen Kuntaliitto
Erityisasiantuntija Olli Riikonen, Suomen Kuntaliitto


11.30 Tauko
        
12.15 Lisäarvoa tuottava Controller-toiminta – käytäntöjä ja teoriaa

 • Organisaation suorituksen johtamisessa avustaminen
 • Kustannusjohtaminen, tuotteistus ja tuotekustannuslaskenta
 • Ohjaus ja valvonta käytännössä

Projektitehtävän oivallusten jakamista

 • Kohti vaikuttavaa raportointia – kehity ja kehitä

Toimitusjohtaja Kirsi-Elina Kettunen, Kidecon Oy

15.30 Koulutuspäivän päätös

10.15 – 10.30 Kahvitauko 
11.30 – 12.15 Lounastauko
13.45 – 14.00 Kahvitauko
Lisäksi mikrotaukoja


Keskiviikko 27.11.

Teema: Tiedolla johtaminen ja taloustiedon viestintä

08.50 Linjat avataan

09.00 Koulutuspäivän avaus
Koulutuspäällikkö Pekka Hannukkala, FCG Finnish Consulting Group Oy

09.15 Talous- ja toimintatiedolla johtaminen

 • Tiedolla johtamisen kehittäminen ja arvonluonti
 • Palvelujen tuotteistaminen
 • Taloustiedolla johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä – konkreettisia esimerkkejä

Eritysiasiantuntija Minnamaria Korhonen, Valtiovarainministeriö

11.30 Tauko

12.15 Controller – kumppani myös viestinnässä

 • Numerotiedon kiinnostava ja ymmärrettävä viestintä eri kohderyhmille eri kanavissa
 • Talous- ja tilastotiedon graafisen esittämisen perusperiaatteet 

Erikoistoimittaja Maija Metsä, Tilastokeskus 
Tietopalvelusuunnittelija Kim Huuhko, Tilastokeskus

14.15 Tauko

14.30 Pohdintatehtävän läpikäynti ja koulutusohjelman yhteenveto

15.30 Koulutusohjelman päätös


10.15-10.30    Kahvitauko
11.30–12.15     Lounastauko
14.15-14.30     Kahvitauko
Lisäksi mikrotaukoja

Muutokset ohjelmiin mahdollisia.

Asiantuntijat

Ainasvuori, Minna
BDO Oy
Partner, Liiketoimintajohtaja, tilintarkastuspalvelut HT, JHT
Minna Ainasvuori on toiminut tilintarkastajana, kuntatalouden ja –hallinnon asiantuntijana ja kouluttajana yli 15 vuoden ajan. Minna on kouluttanut lukuisissa kirjanpitoon, verotukseen, talouden suunnitteluun ja hallintaan sekä tarkastuslautakuntien arviointiin liittyvissä tilaisuuksissa vuodesta 2003 lähtien. Lisäksi hän on perehtynyt laaja-alaisesti kuntatalouden analysointiin ja kustannusrakenteiden tarkasteluun sekä sisäisen valvontaan ja riskienhallintaan.
Huuhko, Kim
Tilastokeskus
tietopalvelusuunnittelija
Huuskonen, Minna
Elenia Oy
sisäinen tarkastaja, CGAP, CRMA, CCSA
Kettunen, Kirsi-Elina
Kidecon Oy
toimitusjohtaja
Korhonen, Minnamaria
palveluluokituksen asiantuntija
Lilja, Mikko
Revisium Oy
KHT, JHT, CIA, HTT
Mikko Lilja on toiminut yhteensä 20 vuoden ajan useissa tarkastuksen ja taloushallinnon tehtävissä niin kuntakentässä kuin yksityiselläkin puolella. Lisäksi Mikko on toiminut luennoitsijana lukuisissa taloushallintoa käsittelevissä tilaisuuksissa. Hän on väitellyt Tampereen yliopistosta hallintotieteiden tohtoriksi pääaineenaan julkinen talousjohtaminen.
Metsä, Maija
Tilastokeskus
erikoistoimittaja
Riikonen, Olli
Suomen Kuntaliitto ry;Finlands Kommunförbund rf
erityisasiantuntija
Olli toimii Kuntaliiton Elinvoima ja talous -yksikössä kuntataloustiimin erityisasiantuntijana vastuualueenaan valtionosuudet ja valtionavustukset. Hän on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri ja työskennellyt Kuntaliitossa maaliskuusta 2021 alkaen. Sitä ennen hän toimi 15,5 vuotta kunnanjohtajana. Työkokemusta on myös maakuntaliitosta ja erilaisista työtehtävistä politiikan puolelta.
Rönkkö, Jaakko
Revisium Oy
KHT, JHT, CIA, HTT
Jaakko Rönköllä on laaja-alainen näkemys kuntien talouden tasapainoon vaikuttavista tekijöistä ja tilinpäätösten tulkinnasta ja yli 10 vuoden kokemus eri tilintarkastustoimistoista. Jaakko on toiminut luennoitsijana lukuisissa taloushallintoa käsittelevissä tilaisuuksissa. Hän on väitellyt Tampereen yliopistosta hallintotieteiden tohtoriksi pääaineenaan julkinen talousjohtaminen. Lisäksi Jaakko toimii opetustehtävissä Tampereen yliopistossa.
Strandberg, Benjamin
Suomen Kuntaliitto ry;Finlands Kommunförbund rf
Asiantuntija

Hinnat

Koulutusohjelman kokonaishinta 2250 € + alv.
Hinta sisältää koulutuksen ja sähköisen luento- ja oppimisaineiston sekä Laskentafoorumissa ohjelmassa mainitut ateriat lähiosallistujille. Hintaan lisätään laskutuslisä  (5 € + alv). Laskutamme koulutusohjelman koko hinnan kerralla koulutusohjelman alkaessa.

Ilmoittautumisen peruutus
Voit perua osallistumisesi maksutta 5.8.2024 mennessä. Veloitamme tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista 50 % osallistumismaksusta. Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan, laskutamme koko osallistumismaksun. Mikäli olet estynyt osallistumaan, voit ilmoittaa toisen osallistujan organisaatiostasi tilallesi.

Osallistumismuodon vaihtaminen (Laskentafoorumi):
Osallistumismuodon (paikan päällä/etänä) voi vaihtaa kuluitta 8 vrk ennen tilaisuutta. Tämän jälkeen tehdystä vaihdosta veloitamme 60 € + alv.

 

Sijainti

FCG Zoom

Kenelle

Koulutusohjelma on tarkoitettu kehittymishaluisille kuntien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden ja seurakuntien controller-tehtävissä toimiville, niihin mahdollisesti siirtyville sekä taloussuunnittelijoille ja muille taloushallinnon asiantuntijoille.

Lisätietoa

Hannukkala, Pekka
Koulutuspäällikkö
Pekka.Hannukkala@fcg.fi
+358 40 744 9474
Kuosa, Sanna
Koulutuskoordinaattrori
Sanna.Kuosa@fcg.fi
+358 41 732 1401