Ilmoittaudu
Lisätietoja osoitteesta koulutusinfo@fcg.fi

Taloushallinnon tehtäviä hoitavilta vaaditaan yhä monipuolisempaa ammatillista osaamista ja valmiutta perehtyä uusiin haasteisiin. Tämän koulutuksen avulla pääset ajan tasalle kunta-alan taloushallinnon erityispiirteistä.

Taloushallinnon perusteet -koulutuksen suoritettuasi sinulla on hyvät perustiedot kunnan ja kuntayhtymän talouden kokonaisuudesta, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä sekä talousarviosta. Kurssi antaa myös riittävät tiedot jatkaa opiskelua Kunta-alan laskentatoimen koulutusohjelmassa, joka antaa valmiudet vielä vaativampiin ja monipuolisempiin taloushallinnon tehtäviin.

1. jakso: Kirjanpidon lähtökohdat ja perusteet, taloushallinnon prosessien sisäinen valvonta 17. - 18.4.2023

2. jakso: Talousarvio, arvonlisävero ja tilinpäätöksen perusteet 14. - 15.6.2023

Molempiin jaksoihin sisältyy webinaarien lisäksi tallenteita sekä monivalinta- ja väittämätehtäviä, joilla voi testata oppimaansa.
 

Osallistujat kokivat edellisen toteutuksen hyödylliseksi:

  • ”Kouluttajat selkeitä ja asiasisältö erittäin hyvä.”
  • ”Minulle aivan nappiin osunut koulutus! Minulla ei ole minkäänlaista pohjakoulutusta taloushallintoon ylipäänsä, mutta kolmen vuoden kokemus arviointi- ja tilintarkastustöistä kunta-alalla. Monet tärkeät perusasiat selkenivät kurssilla.”
Vielä ehdit ilmoittautua mukaan!

Ohjelma

Koulutusohjelma on jaettu kahteen jaksoon. Kumpikin jakso sisältää kaksi livewebinaaria, ja lisäksi tallenteita ja oppimistehtäviä verkko-oppimisympäristössä. Myös webinaarit tallennetaan, joten voit halutessasi suorittaa koulutusohjelman täysin omaan tahtiisi.

1. jakso
Teema: Kirjanpidon lähtökohdat ja perusteet, taloushallinnon prosessien sisäinen valvonta

Webinaari 17.4.2023 klo 9.00-11.30
Webinaari 18.4.2023 klo 13.00-15.30

• Johdatus kunnan talouteen
• Kunta ja kuntayhtymä kirjanpitovelvollisena
• Kirjanpidon periaatteet ja hyvä kirjanpitotapa
• Kirjanpitoprosessi
• Kirjaamisperiaatteet
• Tulo- ja menolajit
• Kirjanpidon kokonaisuus
• Taloushallinnon prosessien sisäinen valvonta

Kouluttajana Partner, Liiketoimintajohtaja, HT, JHT Minna Ainasvuori, BDO Oy


2. jakso
Teema: Talousarvio, arvonlisävero ja tilinpäätöksen perusteet

Webinaari 14.6.2023 klo 9.00-11.30 
Webinaari 15.6.2023 klo 9.00-11.30

• Talousarvio
• Sisäiset erät
• Arvonlisäverotuksen pääpiirteet
• Yleisimmät arvonlisäverokirjaukset
• Oikaisu- ja siirtokirjaukset
• Tilinpäätöksen sisältö
• Tilinpäätöksen tulkinta

Ensimmäisessä webinaarissa kouluttajana toimii Liiketoimintajohtaja, HT, JHT, Minna Ainasvuori, BDO Oy

Toisessa webinaarissa koututtajana timii KHT, JHT, Partner; Aluejohtaja Ulla-Maija Tuomela, BDO Oy.
 

Asiantuntijat

Ainasvuori, Minna
BDO Oy
Partner, Liiketoimintajohtaja, tilintarkastuspalvelut HT, JHT
Minna Ainasvuori on toiminut tilintarkastajana, kuntatalouden ja –hallinnon asiantuntijana ja kouluttajana yli 15 vuoden ajan. Minna on kouluttanut lukuisissa kirjanpitoon, verotukseen, talouden suunnitteluun ja hallintaan sekä tarkastuslautakuntien arviointiin liittyvissä tilaisuuksissa vuodesta 2003 lähtien. Lisäksi hän on perehtynyt laaja-alaisesti kuntatalouden analysointiin ja kustannusrakenteiden tarkasteluun sekä sisäisen valvontaan ja riskienhallintaan.
Tuomela, Ulla-Maija
BDO Oy
KHT, JHT, Partner; Aluejohtaja
Ulla-Maija Tuomela on erikoistunut julkishallinnon ja yritysten lakisääteiseen tilintarkastukseen sekä taloushallintoon liittyvään koulutukseen ja konsultointiin. Ulla-Maija on toiminut kouluttajana ensisijaisesti kuntien, kuntayhtymien ja osakeyhtiöiden kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimiseen liittyvissä koulutuksissa. Talouskoulutusten lisäksi Ulla-Maija on ollut mukana sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutuksissa sekä kuntien työntekijöille että luottamushenkilöille. Koulutuskokemusta Ulla-Maijalla on jo yli parin vuosikymmenen ajalta.

Hinnat

Koulutusohjelman kokonaishinta on 1 280 € + alv. Hintaan lisätään laskutuslisä (5 € + alv).
 
Koulutusohjelma myydään vain kokonaisuutena ja ilmoittautumalla ilmoittaudut koko koulutusohjelmaan. Laskutamme koulutusohjelman koko hinnan kerralla koulutusohjelman alkamisen yhteydessä.

Ilmoittautumisen peruutus
Voit perua osallistumisesi maksutta 2.4.2023 saakka. Veloitamme tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista 50 % osallistumismaksusta. Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan, laskutamme koko osallistumismaksun. Mikäli olet estynyt osallistumaan, voit ilmoittaa toisen osallistujan organisaatiostasi tilallesi.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu taloushallinnon tehtävissä aloittaville tai niihin siirtyville, jotka työssään tarvitsevat perustiedot kunnan tai kuntayhtymän talouden ohjauksesta. Osallistujilta ei edellytetä aikaisempia taloushallinnon opintoja.

Lisätietoa

Heikkinen, Tarja
Koulutuspäällikkö
Tarja.Heikkinen@fcg.fi
+358 50 327 0537
Rope, Tua
Koulutuskoordinaattori
Tua.Rope@fcg.fi
+358 41 730 2370