Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

Kurssipaketti on Avaintan jäsenyhteisöjen HR-henkilöstölle suunnattu peruskoulutus, joka antaa kattavan kuvan AVAINTES:n keskeisimmistä osioista.

Kokonaisuudessa tutustut AVAINTES:n eri osioiden sopimusmääräyksiin ja saat hyvän yleiskuvan keskeisimpien työehtosopimusmääräysten soveltamisesta. Käymällä kurssipaketin otat AVAINTES:n keskeiset sopimusmääräykset haltuun.

 • Kesto - Kurssipaketin suorittamiseen tulee varata noin 5h opiskeluaikaa 
 • Työn oheen - Kurssipaketin voi suorittaa työn oheen sopivissa jaksoissa
 • Todistus- Mikrokurssin suoritus palkitaan henkilökohtaisella "AVAINTES-perusteet"-sertifikaatilla

 


SISÄLTÖ

Kurssipaketti koostuu neljästä polunomaisesti suoritettavasta mikrokurssista:

 1. AVAINTES-johdanto
 2. Palkkauksen perusteet
 3. Työaikamääräykset
 4. Vuosilomamääräykset

Tarkemmat tiedot sisällöstä alta kohdasta "Ohjelma". 

 


LISENSSI & KÄYTTÖÖNOTTO

 • Vuoden lisenssiHinta kattaa lisenssin valitulle määrälle käyttäjiä koko vuodeksi (12kk)
 • Ajasta ja paikasta riippumaton - Kurssipaketin sisältöjä voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta rajattomasti
 • Käyttöönottoprosessi on yksinkertainen ja helppo:
  1. Palvelun oston yhteydessä tilaaja nimeää palvelun käyttäjät (lisenssit ovat henkilökohtaisia)
  2. Käyttäjätunnukset toimitetaan ohjeineen kahden arkipäivän kuluessa nimettyihin sähköposteihin
 • Helppo laajentaminen - Digikanavan käyttäjille on helppoa laajentaa digikoulutustarjontaa  

 

Kiinnostuitko? Lisätietoa:

Pantsu, Leena-Kaisa
Asiakkuuspäällikkö
Leena-Kaisa.Pantsu@fcg.fi
+358 50 466 2905

Ohjelma

Kurssipaketti koostuu neljästä polunomaisesti suoritettavasta mikrokurssista, joista jokainen koostuu useammasta mikrosisällöstä. Mikrokurssien sisällöt koostuvat teksteistä, videoista, kuvista, taulukoista sekä testeistä.

AVAINTES-johdanto - mikrokurssi (1h)

 • AVAINTES luku 1
 • Henkiöstön edustajat
 • Neuvottelumenettely
 • Perhevapaat
 • Työvapaat
 • Lomauttaminen ja työsuhteen päättyminen

Palkkauksen perusteet - mikrokurssi (1h)

 • Palkkauksen osat, työntekijän sijoittaminen palkakryhmään sekä päiväpalkka ja tuntipalkka
 • Arvioinnin sisältö, arviointijärjestlemän laatiminen ja arvioinnin suorittaminen
 • Työntekijän peruspalkka, kokemuslisä ja muut palkanlisät, tulospalkkio ja palkan maksuaika

Tämän tehokkaan mikrokurssin tavoitteena on tutustuttaa uusi soveltaja AVAINTES:n palkkausmääräyksiä koskeviin keskeisimpiin käsitteisiin. Kurssi tarjoaa työkaluja ja perustietoa. Opit ymmärtämään keskeisimmät palkkaukseen liittyvät käsitteet ja erityispiirteet ja sitä suositellaan uusille AVAINTES:n soveltajille.
 

Työajat - mikrokurssi (1h 45min)

 • Työajan määritelmä
 • Lepoajat
 • Työajan suunnittelu
 • Työaikakorvaukset ja säännölliset työajat
 • Yleistyöaika
 • Vuorotyö
 • Toimistotyöaika
 • Liukuva työaika
 • Jaksotyö
 • Varallaolo, hätätyö ja hälytysluontoinen työ

Tämän tehokkaan mikrokurssin tavoitteena on tutustuttaa uusi soveltaja AVAINTES:n työaikamääräyksiä koskeviin keskeisimpiin käsitteisiin. Kurssi tarjoaa työkaluja ja perustietoa. Opit ymmärtämään keskeisimmät työaikoihin liittyvät käsitteet ja määräykset ja sitä suositellaan uusille AVAINTES:n soveltajille.

Kurssi on suunnattu kaikille AVAINTES:n työaikamääräyksistä perustietoa työssään tarvitseville, kuten uusille soveltajille henkilöstöhallinnossa tai esihenkilötehtävissä.
 

Vuosilomamääräykset - mikrokurssi (1h)

 • Yleiset määräykset
 • Vuosiloman pituus
 • Vuosilomapäivien kuluminen
 • Vuosiloman ajankohta
 • Vuosiloman säästäminen ja siirtäminen
 • Vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus työsuhteen päättyessä ja lomaraha

Tämän tehokkaan mikrokurssin tavoitteena on tutustuttaa uusi soveltaja AVAINTES:n vuosilomamääräyksiä koskeviin keskeisimpiin käsitteisiin ja määräysten erityispiirteisiin, jotta oikeaoppinen soveltaminen ja tiedonhankinta sujuisi jatkossa mahdollisimman helposti. Kurssi tarjoaa työkaluja ja perustietoa vuosilomamääräysten erityispiirteistä ja opit ymmärtämään keskeisimmät vuosilomamääräyksiin liittyvät käsitteet ja erityispiirteet.
 

Kurssin käytyäsi ymmärrät paremmin AVAINTES:n vuosilomamääräysten keskeisimpiä piirteitä ja sitä suositellaan uusille soveltajille.
 

Asiantuntijat

Raatikainen, Pia
Avaintyönantajat AVAINTA ry
Työmarkkina-asiamies
von Willebrand, Piia
Avaintyönantajat AVAINTA ry
Työmarkkina-asiamies

Hinnat

Hintaan lisätään laskutuslisä (5 € + alv).
 

FCG Digikanavan hinnoittelu perustuu kahteen muuttujaan: 

1. OSALLISTUJAMÄÄRÄ
Digikanavan tuotteet myydään käyttäjäkohtaisina lisensseinä, joten hinnasto on esitelty käyttäjäkohtaisena vuosihintana. Palvelun käyttäjäkohtaisen lisenssin vuosihinta on sitä halvempi, mitä enemmän käyttäjiä hankitaan.
 
2. PALVELUN LAAJUUS
FCG Digikanavan tuoteet jakautuvat suuruusjärjestyksessä kolmeen tasoon: Digikanava-palvelu, Kurssipaketti ja Mikrokurssi. Digikanavapavlelu on yksikköhinnaltaan arvokkain, mutta sisällön laajuuteen suhteutettuna halvin. 


FCG Digikanavaa tarjotaan myös "avaimet käteen" -ratkaisuna, jossa asiakas saa koko Digikanavan sisällön organisaationsa käyttöön edistämään strategista jatkuvaa oppimista. Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme hinnoittelusta ja käytännön järjestelyistä suuremmille ryhmille ja suuremmille palvelun laajuustasoille. 


Pantsu, Leena-Kaisa
Asiakkuuspäällikkö
Leena-Kaisa.Pantsu@fcg.fi
+358 50 466 2905

Kenelle

Kurssipaketti on Avaintan jäsenyhteisöjen HR-henkilöstölle suunnattu peruskoulutus, joka antaa kattavan kuvan AVAINTES:n keskeisimmistä osioista.
 

Lisätietoa

Pantsu, Leena-Kaisa
Asiakkuuspäällikkö
Leena-Kaisa.Pantsu@fcg.fi
+358 50 466 2905