Ilmoittaudu
Lisätietoja osoitteesta koulutusinfo@fcg.fi

Vaikutustenarvioinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa rekisterinpitäjän tarkoituksena on varmistaa suorittamansa henkilötietojen käsittelyn laillisuus. Vaikutustenarvioinnissa tunnistetaan mahdolliset riskit, joita henkilötietojen käsittely saattaisi rekisteröidyille henkilöille aiheuttaa. Tunnistamisen myötä pyritään myös poistamaan tai pienentämään näitä riskejä. Tämänkaltainen toiminta tuottaa merkittävää yleiskuvaa toiminnasta ja lisää tietoisuutta organisaatiossa.

Tämän mikrokurssin tavoitteena on auttaa sinua ymmärtämään vaikutustenarvioinnin tarkoitusta, tavoitteita, sisältöä ja prosessia.

Video- ja tekstimateriaalia täydentää valikoima linkkejä, jotka ohjaavat sinua etsimään tietoa aiheesta ja tutustumaan vaikutustenarviointia ohjaaviin viranomaistahoihin. Lisäksi kurssilla annetaan yleisen tason vinkkejä vaikutustenarvioinnin toteuttamiseen liittyen ja käsitellään aihetta konkreettisten esimerkkien kautta.

Vaikutustenarviointi -kurssipaketti on osa suurempaa jatkuvan oppimisen digikoulutuspalvelua Hallinnon tuki.

 • Kesto - Kurssipaketin suorittamiseen tulee varata noin 3,5 tuntia opiskeluaikaa 
 • Työn oheen - Kurssipaketin voi suorittaa työn oheen sopivissa jaksoissa
 • Todistus- Kurssipaketin suoritus palkitaan sertifikaatilla
 

SISÄLTÖ
Kurssipaketti koostuu kolmesta polunomaisesti suoritettavasta mikrokurssista:

 1. Vaikutustenarvioinnin prosessi
 2. Vaikutustenarvioinnin sisältö ja dokumentointi
 3. TIA-analyysi ja vaikutustenarviointi käytännössä

Tarkemmat tiedot sisällöstä alta kohdasta "Ohjelma". 

 
LISENSSI & KÄYTTÖÖNOTTO
 • 2kk suoritusaika - Hinta kattaa suoritusoikeuden valitulle määrälle käyttäjiä kahdeksi kuukaudeksi (2kk)
 • Ajasta ja paikasta riippumaton - Kurssipaketin sisältöjä voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta rajattomasti
 • Käyttöönottoprosessi on yksinkertainen ja helppo:
  1. Palvelun oston yhteydessä tilaaja nimeää palvelun käyttäjät (lisenssit ovat henkilökohtaisia)
  2. Käyttäjätunnukset toimitetaan ohjeineen kahden arkipäivän kuluessa nimettyihin sähköposteihin
 • Helppo laajentaminen - Digikanavan käyttäjille on helppoa laajentaa digikoulutustarjontaa  

 
Kiinnostuitko? Lisätietoa:
Pantsu, Leena-Kaisa
Asiakkuuspäällikkö
Leena-Kaisa.Pantsu@fcg.fi
+358 50 466 2905

Ohjelma

Kurssipaketti koostuu kolmesta polunomaisesti suoritettavasta mikrokurssista, joista jokainen koostuu useammasta mikrosisällöstä. Mikrokurssien sisällöt koostuvat teksteistä, videoista, kuvista, taulukoista sekä testeistä.

Tarkemmat tiedot klikkaamalla mikrokurssin nimeä.

Vaikutustenarvioinnin prosessi -mikrokurssi (1h)

 • Yleiskatsaus tietosuojalainsäädäntöön ja sen keskeisiin käsitteisiin
 • Tietosuojan vaikutustenarvioinnit henkilötietojen käsittelyn oikeellisuuden varmistajana
 • Tehtävät: Tietosuojan vaikutustenarvioinnin tarkoitus ja tavoitteet
 • Vaikutustenarvioinnin prosessi
 • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit
 • Tehtävät: Vaikutustenarvioinnin prosessi ja riskien arviointi

Vaikutustenarvioinnin sisältö ja dokumentointi -mikrokurssi (1h 15min)

 • Vaikutustenarvioinnin sisältö ja dokumentointi
 • Case-esimerkki: Kameravalvonnan aloittaminen koululla
 • Case-esimerkki: Henkilöstön kulunvalvonta
 • Keskusteluvideo: Henkilöstön kulunvalvonta

TIA-analyysi ja vaikutustenarviointi käytännössä -mikrokurssi (1h 15min)

 • TIA-analyysi
 • Käytännön esimerkkejä vaikutustenarvioinnista
 • Keskusteluvideo: Käytännön esimerkkejä
 • Death Star-tietosuojaseloste

Asiantuntijat

Lankinen, Hanna
OP Osuuskunta
Chief Privacy Officer
Rinne, Tapani
Digi- ja väestötietovirasto
erityisasiantuntija
Sidoroff, Ilona
Lappeenrannan kaupunki
Tietosuojavastaava

Hinnat

Hinta on 275 € + alv 24 % per käyttäjä

Jos organisaatiostanne osallistuu 4 henkilöä tai enemmän, hinnoittelu on seuraavan portaikon mukainen:

4–10 käyttäjää, hinta yhteensä 1190 € + alv
11–20 käyttäjää, hinta yhteensä 1790 € + alv
21–30 käyttäjää, hinta yhteensä 2490 € + alv
31–40 käyttäjää, hinta yhteensä 3290 € + alv
41–50 käyttäjää, hinta yhteensä 4290 € + alv
51–70 käyttäjää, hinta yhteensä 5290 € + alv
71-100 käyttäjää, hinta yhteensä 6490 € + alv
101-150 käyttäjää, hinta yhteensä 7990 € + alv

Hintaan lisätään laskutuslisä (5 € + alv).


FCG Digikanavaa tarjotaan myös "avaimet käteen" -ratkaisuna, jossa asiakas saa koko Digikanavan sisällön organisaationsa käyttöön edistämään strategista jatkuvaa oppimista. Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme hinnoittelusta ja käytännön järjestelyistä suuremmille ryhmille ja suuremmille palvelun laajuustasoille. 


Pantsu, Leena-Kaisa
Asiakkuuspäällikkö
Leena-Kaisa.Pantsu@fcg.fi
+358 50 466 2905

Kenelle

Mikrokurssi on tarkoitettu tietosuojavastaaville sekä asiantuntijoille, jotka työssään osallistuvat vaikutustenarvioinnin tekemiseen. Kurssille voit osallistua sektorista ja toimialasta riippumatta.
 

Lisätietoa

Nurmio, Emmi
Koulutuspäällikkö
Emmi.Nurmio@fcg.fi
+358 41 731 7920
Pantsu, Leena-Kaisa
Asiakkuuspäällikkö
Leena-Kaisa.Pantsu@fcg.fi
+358 50 466 2905