Ilmoittaudu
- +
Valitse osallistumistapa
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

Opetusalan tietosuojaseminaari Otso käsittelee henkilötietojen käsittelyn erityispiirteitä opetusalalla. Tilaisuudessa saat tietoa ajankohtaisista henkilötietojen lainmukaista käsittelyä koskevista aiheista, sekä kuulet ja vaihdat kokemuksia siitä, miten tietosuojaa opetusalan organisaatioissa käytännössä edistetään. 


Seminaarin järjestää FCG yhteistyössä korkeakoulujen ja perus- ja toisen asteen oppilaitosten tietosuoja-asiantuntijoiden ja Suomen Kuntaliiton kanssa.

Tunnelmia aiempien vuosien Otsoista:

"Ihan huippu setti - odotan jo ensi vuotta :)"
"Koulutuksen sisältö oli kiinnostava ja oman työni kannalta myös tarpeellinen."
"Erittäin ajankohtaiset aiheet. Monet luennoitsijat toivat esille myös tulevaisuuden muutoksia, mikä on hyvä näkökulma esityksissä."
"Luennoitsijat hyviä asiantuntijoita, esimerkit mukana. Koulutus järjestetty hyvin, tauotettu myös hyvin."

Tervetuloa – ilmoittaudu mukaan tapahtumaan!

Liity keskusteluun #otso @FCG_Group

Teemat

  • Tietosuoja
  • Koulujen kyberuhat
  • GDPR
  • Opetusalan tietosuoja
  • Tietosuojavastaava

Ohjelma

Torstai 30.11.2023

8.30 Aamupala paikan päällä osallistuville
9.15 Yhteyksien testausmahdollisuus, keskustelua verkkoalustalla
9.30 Tervetuloa

9.35 Opetusalan ajankohtaiset hankkeet
Hallitusneuvos Marja Penttilä, opetus- ja kulttuuriministeriö

10.20 Yhdysvaltalaiset pilvipalvelut opetusalustana - tilannepäivitys
Erityisasiantuntija Teemu Heino, Porin kaupunki

10.50 Onko tietosuoja este?
Viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari, Helsingin yliopisto

11.30 Lounas

12.30 Katsaus opetustoimen tietosuojaan
juristi Heidi Ruonala, Opetushallitus 

13.15 Ajankohtaiset kansalliset ja EU:n lakiuudistukset
Johtava juristi Ida Sulin, Suomen Kuntaliitto

14.00 Tauko

14.30 Käyttäjänhallinta osana tietoturvan ja tietosuojan toteuttamista
IAM Architect Markus Salo

15.00 Tekoäly opetuksessa
Erityisasiantuntija Teemu Heino, Porin kaupunki

16.00 Seminaaripäivä päättyy

16.00–17.00 Cocktail-tilaisuus paikan päällä osallistuville

 

Perjantai 1.12.2023

8.30 Aamupala paikan päällä osallistuville
8.45 Yhteyksien testausmahdollisuus, keskustelua verkkoalustalla

9.00 Ajankohtaista tietosuojavaltuutetun toimistossa
Apulaistietosuojavaltuutettu Annina Hautala, tietosuojavaltuutetun toimisto

9.40 Automatisoitu henkilötietojen poisto
Erityisasiantuntija Teemu Heino, Porin kaupunki

10.00 Tietopyynnöt
Juristi Minna Antila, Suomen Kuntaliitto

10.30 Yhteisrekisterinpitäjyys
Tietosuojavastaava Raisa Leivonen, Tuomioistuinvirasto

11.00 Lounas

12.00 Henkilötietojen käsittely nuorisotyössä
Erityisasiantuntija Merja Hilpinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

12.30 Yhden luukun datapalvelut
Tietosuojavastaava Helena Eronen, Itä-Suomen yliopisto

13.00 Kahvitauko

13.30 Tietosuoja ja tietoturva organisaation muutostilanteissa
KTM, YTM johtava asiantuntija Tuula Seppo, Digi- ja väestötietovirasto

14.15 Opetushenkilökunnan laitteiden tietoturva
Tietohallintokoordinaattori Otto Kulhomäki, Kuopion kaupunki

15.00 Seminaari päättyy
 

Ohjelma täydentyy. Muutokset mahdollisia.

Asiantuntijat

Antila, Minna
Suomen Kuntaliitto ry;Finlands Kommunförbund rf
juristi

Minna Antila toimii juristina Suomen Kuntaliiton lakiyksikössä vastuualueenaan erityisesti kasvatuksen, koulutuksen ja sivistyksen toimialan lakiasiat.

Eronen, Helena
Itä-Suomen yliopisto
Tietosuojavastaava

Itä-Suomen yliopiston tietosuojavastaava. Olen työskennellyt henkilötietojen käsittelyyn liittyvien asioiden parissa yhteensä yli 30 vuotta sote- ja korkeakoulusektorilla, eli työura on jo siinä vaiheessa, jossa ruvetaan suunnittelemaan eläkkeelle siirtymistä. 
 

Hautala, Annina
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Apulaistietosuojavaltuutettu

Apulaistietosuojavaltuutettu, varatuomari Annina Hautala on toiminut tehtävässään syyskuusta 2022 lähtien. Tietosuojavaltuutettu valvoo EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muiden henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien noudattamista sekä turvaa ihmisten oikeuksia ja vapauksia henkilötietojen käsittelyssä. Hautala johtaa tietosuojavaltuutetun toimiston julkisen sektorin ohjaus ja valvonta -yksikköä ja ratkaisee tietosuojavaltuutetun toimistossa erityisesti kansallisesti käsiteltäviä ja julkiseen sektoriin liittyviä asioita. Apulaistietosuojavaltuutettu on myös seuraamuskollegion jäsen.
Annina on pitkän linjan monipuolinen tietosuojaosaaja. Ennen apulaistietosuojavaltuutetun tehtävää hän on työskennellyt turvallisuusviranomaisessa 6 vuotta tietosuojan, tietoturvan ja tiedonhallinnan tehtävissä ja sitä ennen muun muassa perusrekisteriviranomaisessa tietosuojan, tietoturvallisuuden ja julkisten hankintojen parissa kymmenen vuotta.

Heino, Teemu
Porin kaupunki
Digitaalisen osaamisen erityisasiantuntija

Teemu Heino on Porin kaupungin sivistystoimialan digitaalisten oppimispalvelujen erityisasiantuntija. Hän on johtanut useita koulutuksen ja sivistyspalvelujen digitalisointiprojekteja niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Teemu on erikoistunut oppimisanalytiikkaan, tiedolla johtamiseen ja tekoälyyn kunnallisissa palveluissa sekä tietosuojaan ja tietoturvaan julkishallinnossa.

Hilpinen, Merja
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Erityisasiantuntija
Korpisaari, Päivi
Helsingin Yliopisto
viestintäoikeuden professori

Päivi Korpisaari on viestintäoikeuden professori Helsingin yliopistossa. Hänen toimenkuvaansa kuuluvat viestintä- ja informaatio-oikeutta koskeva tutkimus ja opetus. Korpisaari on tutkinut muun muassa  sananvapautta ja yksityiselämän suojaa sekä viranomaisten toiminnan julkisuuteen ja tietosuojaan liittyviä kysymyksiä. Ennen siirtymistään töihin yliopistoon Korpisaari on työskennellyt muun muassa asianajotoimistossa ja käräjä- ja hovioikeudessa.

Kulhomäki, Otto
Kuopion kaupunki
Tietohallintokoordinaattori

Otto Kulhomäki toimii Kuopion kaupungilla tietohallintokoordinaattorina vastuualueenaan Kasvun ja oppimisen palvelualue. Hänellä on laaja opettajakokemus perusopetuksen puolelta ja mukaan mahtuu myös kokemusta koulutusviennistä (Arabiemiraatit) sekä opettajien digimentoroimisesta. Koulutuskokemusta löytyy erilaisista pedagogiikan ja digitalisaation yhteen liittävistä rajapinnoista niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Tietosuojan ja tietoturvan osalta kehittämistehtävät ovat vieneet mennessään ja tällä hetkellä Otto työskentelee aktiivisesti mm. erilaisten organisaation tietoturvaa kehittävien prosessien kanssa.

Leivonen, Raisa
Tuomioistuinvirasto
Tietosuojan erityisasiantuntija, tietosuojavastaava

Raisa on tietosuoja-alan moniosaaja, joka viettänyt viimeiset 15 vuotta täysipäiväisesti tietosuojaan liittyvissä työtehtävissä. Tietosuojasääntelyn yleistuntemuksen ohella syvällisempää asiantuntemusta on kertynyt usealta eri sektorilta aina tieteellisen tutkimuksen ääreltä tuomioistuinsektorin kysymyksiin. Ennen nykyistä tietosuojavastaavan ja tietosuojan erityisasiantuntijan tehtävää Tuomioistuinvirastossa hän työskenteli pitkän uran tietosuojan valvontaviranomaisen palveluksessa tietosuojavaltuutetun toimistossa. Raisa kouluttaa ja luennoi aktiivisesti erilaisista tietosuojakokonaisuuksista, ja pyrkii aina teorian ohella antamaan käytännön työkaluja ja ratkaisuja tietosuojan toteuttamiseen ”tosielämässä".

Penttilä, Marja
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallitusneuvos
Ruonala, Heidi
Opetushallitus
Lakimies

OKT, VT Heidi Ruonala on toiminut juristina Opetushallituksessa vuodesta 2022 alkaen vastuualueenaan kasvatuksen ja koulutuksen lainsäädäntö. Hän on toiminut aiemmin lakimiehenä Tampereen kaupungilla vuodesta 2006 alkaen.

Salo, Markus
Haidion Oy
IAM Architect

Markus on IAM-arkkitehti, jolla on 25 vuoden kokemus IT-alalta. Tällä hetkellä hän keskittyy IAM-liiketoiminta-arkkitehtuuriin, ja on kiinnostunut erityisesti tietosuojasta ja tietoturvasta. 

Seppo, Tuula
Digi- ja väestötietovirasto
KTM, YTM johtava asiantuntija

Tuula Seppo (KTM, YTM), toimii johtavana asiantuntijana Digi- ja väestötietovirastossa ja on tietoturvallisuusjaoston sihteerinä ollut tekemässä suositusta tietoturvallisuudesta hankinnoissa sekä aikaisempia suosituksia Julkrista, turvallisuusluokitelluista asiakirjoista ja salassa pidettävistä asiakirjoista. Lisäksi Tuula on tehnyt lukuisia eOppiva koulutuksia. Tuula on aktiivinen kouluttaja tiedonhallinnan, tietosuojan ja hallinnollisen tietoturvan osa-alueilla. Hänellä on laaja kokemus myös kuntien tietohallinnosta ja toiminut tietohallintopäällikkönä ja tietosuojavastaavana. X @tuula_seppo

Sulin, Ida
Suomen Kuntaliitto ry;Finlands Kommunförbund rf
Johtava juristi

Ida Sulin työskentelee johtavana juristina Suomen Kuntaliitossa, jossa hän vetää hallintojuristien tiimiä. Idalla on vahvaa osaamista julkishallinnosta, muun muassa kuntien päätöksenteon, julkisuuden, tietosuojan ja digitalisaation näkökulmasta.

Ida Sulin arbetar som ledande jurist på Finlands Kommunförbund rf. Ida leder Kommunförbundets grupp av förvaltningsjurister och har en gedigen erfarenhet av offentlig förvaltning, med tonvikt på förvaltningsprocess, offentlighet, dataskydd och digitalisering.

Hinnat

Mitä aikaisemmin ilmoittaudut tapahtumaan, sen edullisempaa on osallistuminen. 

Julkinen sektori: 
Julkisen sektorin asiakkaat: Lippu voidaan siirtää toiselle henkilölle ja lipun maksuton peruminen on mahdollista 30 pv ennen tapahtumaa. 
30.9.2023 mennessä 590 € + alv 24 % 
30.11.2023 mennessä 690 € + alv 24 % 

Ryhmähinta kunnille, kuntayhtymille ja hyvinvointialueille, kun 4 tai useampi osallistuja (per hlö): 

Ryhmähinta kunnille, kuntayhtymille ja hyvinvointialueille, kun organisaatiosta osallistuu 4 tai useampi henkilö. Lippu voidaan siirtää toiselle henkilölle ja lipun maksuton peruminen on mahdollista 30 pv ennen tapahtumaa. 
31.10.2023 mennessä 550 € + alv 24 % / hlö 

Yksityinen sektori: 
Yksityisen sektorin asiakkaat: Lippu voidaan siirtää toiselle henkilölle ja lipun maksuton peruminen on mahdollista 30 pv ennen tapahtumaa. 
30.9.2023 mennessä 690 € + alv 24 % 
30.11.2023 mennessä 790 € + alv 24 % 

Verkostojen jäsenet: 
Kuntien tietosuojavastaavien -verkoston jäsenet, Kuntien tietoturva -verkoston jäsenet ja Turvallinen ja kriisinkestävä kunta -verkoston jäsenet: Lippu voidaan siirtää toiselle henkilölle (verkoston jäsenelle) ja lipun maksuton peruminen on mahdollista 30 pv ennen tapahtumaa. 
30.11.2023 mennessä 550 € + alv. 24 %

Hinta sisältää opetuksen ja sähköisen materiaalin, ohjelmassa mainitut ateriat ja etäosallistuville teknisen toteutuksen. Lisäämme laskuun laskutuslisän 5€ (+ alv 24%).

Huom!
Tapahtuman toteutusmuoto saattaa muuttua riippuen etä- ja lähiosallistujien määrästä. Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumismuodon voi vaihtaa kuluitta 8 vrk. ennen tapahtumaa tai sairastapauksessa.

 

Osallistumisen viimeinen kuluton peruutuspäivä on 31.10.2023

Sijainti

Radisson Blu Royal Helsinki

Runeberginkatu 2
00100
HELSINKI

Kenelle

Tapahtuma on suunnattu erityisesti opetuksen ja koulutuksen järjestäjille varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin sekä tietosuoja-asiantuntijoille ja -vastaaville sekä organisaatioiden tietosuojaryhmän jäsenille. 

Majoitus

Radisson Blu Royal Helsinki

Runeberginkatu 2
00100
HELSINKI

Standard yhden hengen huone 147€/huone/yö
Standard kahden hengen huone 167€/huone/yö

Huoneet varattavissa kiintiötunnuksella saatavuuden
mukaan 1.11.2023 klo 18:00 mennessä, jonka jälkeen varaamattomat huoneet vapautuvat automaattisesti myyntiin. Jokainen majoittuja varaa ja maksaa majoituksensa itse.

Varaukset: Radisson Blu myyntipalvelu
Puhelin: +358 300 870 010 / yksittäiset huonevaraukset
Sähköposti: reservations.finland@radissonblu.com

Mainitkaa ystävällisesti kiintiötunnus FCG Opetusalan tietosuojaseminaari Otso varausta tehdessä.

Lisätietoa

Raitio, Päivi
Koulutuspäällikkö
Paivi.Raitio@fcg.fi
+358 50 394 7291
Kulmala, Henni
Markkinointikoordinaattori
Henni.Kulmala@fcg.fi
+358 41 732 0355