Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

Palvelussuhdeasiat esihenkilötyössä -koulutusohjelma antaa kokonaiskuvan palvelussuhdeasioista kunnallisissa työ- ja virkasuhteissa sekä siitä, miten ne kytkeytyvät henkilöstöstrategiaan ja esihenkilön tehtäviin.

Koulutus perehdyttää työ- ja virkalainsäädännön keskeiseen sisältöön ja antaa valmiuksia soveltaa kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia esihenkilötyössä. Se antaa myös käsityksen siitä, mikä on esihenkilön vastuu ja rooli mm. haastavissa henkilöstötilanteissa, rekrytoinneissa, osaamisen kehittämisessä sekä työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämisessä.
 
Ilmoittaudu mukaan erittäin kattavaan koulutusohjelmaan ammattitaitoiseksi esihenkilöksi.

Koulutusohjelma koostuu verkkokurssista, webinaareista ja lähitapahtumasta:

Esihenkilöpassi-verkkokoulutus
Suoritetaan omaan tahtiin syksyn aikana 4.9. alkaen.

Esihenkilön vastuut ja velvollisuudet
Webinaari 27.9.2023 klo. 13-16

Rekrytointiprosessin onnistunut läpivienti
Webinaari 4.10.2023 klo 9-12

Haastavat palvelussuhdeasiat
Webinaari 2.11.2023 klo 9-12

Vaikuttava kehityskeskustelu
Webinaari 8.11.2023 klo. 9-12

Työkyvyn heikentyessä – esihenkilön vastuut ja oikeudet
Webinaari 14.11.2023 klo. 12-16

Esihenkilöfoorumi 2023, Helsinki 23.11.

Voit osallistua myös yksittäisiin webinaareihin, mutta parhaan hyödyn saat osallistumalla koko koulutusohjelmaan.

Kouluttajina koulutusohjelmassa toimivat kokeneet palvelussuhdeasioiden ja henkilöstöjohtamisen asiantuntijat.

Ilmoittauduthan 27.8. mennessä.

Ohjelma

Koulutusohjelma koostuu verkkokurssista, webinaareista ja lähitapahtumasta:

Esihenkilöpassi-verkkokurssi
Suoritetaan omaan tahtiin syksyn aikana 4.9. alkaen.

Verkkokurssin avulla opit tarvittavat perustiedot palvelussuhdeasioista ja työlainsäädännöstä. Taitoja kartutetaan hyödyntämällä esimerkkeinä tavallisimpia esihenkilön työssään kohtaamia tilanteita. Esimerkkitapaukset auttavat tulkitsemaan ja soveltamaan kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia sekä työlainsäädäntöä yleisellä tasolla.

Verkkokurssi koostuu seitsemästä osiosta:

 • Palvelussuhteen alkaminen ja päättyminen
 • Palkkaus ja palkanmäärittely
 • Työaika ja työvuorosuunnittelu
 • Vuosilomat
 • Sairauslomat
 • Virka- ja työvapaat
 • Työsuojelu

Tehtävät ovat monivalintatehtäviä ja lyhyitä esseetehtäviä. Opiskelumateriaali muodostuu kirjallisesta materiaalista, artikkeleista ja verkkosivustoista.

Esihenkilön vastuut ja velvollisuudet
Webinaari 27.9.2023 klo 13-16

Webinaarin aikana kuulet ajankohtaiset työmarkkinoilta ja opit kunnallisen virka- ja työehtosopimusjärjestelmän kokonaisuudesta sekä yhteistoiminnan järjestämisestä. Keskustelemme esihenkilön vastuista ja velvollisuuksista työnantajan edustajana.

Ohjelma:

 • Esihenkilön rooli työnantajan edustajana
 • Esihenkilön tehtävät
 • Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
 • Työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeus
 • Työnantajan yleisiä oikeuksia ja velvollisuuksia
 • Tasapuolinen kohtelu ja syrjinnän kielto
 • Yhteistoiminnan järjestäminen
 • Työntekijän/viranhaltijan oikeudet ja velvollisuudet
 • Velvollisuudet ja vastuut
 • Velvoitteiden laiminlyönti

Rekrytointiprosessin onnistunut läpivienti
Webinaari 4.10.2023 klo 9-12

Opit tehokkaasti, mutta kattavasti, mitä jokaisen rekrytoivan esihenkilön tulisi tietää rekrytointiprosessin onnistuneesta läpiviennistä. Pohdimme mm. miltä osin virkaan ottaminen ja työsopimussuhteiseksi ottamisen valintaprosessi eroavat toisistaan, miten ja millä perusteilla hakijoita vertaillaan sekä minkälainen päätös valinnasta tehdään ja mitä päätöksestä tulee käydä ilmi?

Ohjelma:

 • Kunnan omat rekrytointiohjeet
 • Virka- vai työsuhteeseen?
 • Miltä osin virkaan ottaminen ja työsopimussuhteiseksi ottamisen valintaprosessi eroavat toisistaan?
 • Hakuilmoituksen merkitys
 • Miten ja millä perusteilla hakijoita vertaillaan?
 • Minkälainen päätös valinnasta tehdään ja mitä päätöksestä tulee käydä ilmi?
 • Miten hakijat voivat hakea muutosta tehtyyn päätökseen?
 • ​​​​​​Mitkä ovat tyypillisimpiä päätöksen kumoamisen aiheuttavia tekijöitä?

Haastavat palvelussuhdeasiat
Webinaari 2.11.2023 klo 9-12

Esihenkilö kohtaa työssään myös haastavia henkilöstötilanteita. Kuinka toimia, kun työkyky on alentunut? Mitä jos työntekijä laiminlyö työvelvoitteitaan tai menettelee ohjeiden vastaisesti? Kuinka varoitus annetaan? Mitkä ovat menettelytavat henkilöön liittyvissä työ- tai virkasuhteen päättämistilanteissa? Mitkä ovat kiellettyjä irtisanomisperusteita? Keskustelemme näistä ja muista yleisimmistä haasteita aiheuttavista tilanteista webinaarin aikana.

Ohjelma:

Haastavia palvelussuhdekysymyksiä, kuten:

 • Työvelvoitteen laiminlyönti
 • Ohjeiden vastainen menettely
 • Työkyvyn alentuminen ja sairaus
 • Sairauslomaoikeus ja sairauslomaoikeuden väärinkäyttö
 • Päihteet
 • Epäasiallinen käyttäytyminen työyhteisössä
 • Rekrytoinnissa huomioitavia seikkoja

Keskustelua työ- ja virkavelvollisuuksien rikkomisen tai laiminlyönnin puheeksi ottamisesta:

 • Esihenkilön työnjohdolliset ohjauskeskustelut
 • Huomautus
 • Varoitus
 • Palvelussuhteen irtisanominen, purkaminen ja purkautuneena käsittely
 • Menettelytavat palvelussuhdetta päätettäessä

Vaikuttava kehityskeskustelu
Webinaari 8.11.2023 klo. 9-12

Esihenkilöllä on vastuu henkilöstön osaamisen hahmottamisesta ja kehittämisestä sekä palautteen antamisesta ja palkitsemisesta. Vuorovaikutteisen webinaarin aikana pohdimme mm. kuinka kehityskeskusteluihin valmistaudutaan sekä kuinka palautetta annetaan ja vastaanotetaan rakentavasti. Saat koulutuksen aikana käytännönläheisiä osaamisen kartoittamisen työkaluja ja vinkkejä varmistaaksesi, että keskustelussa sovitut asiat todella viedään käytäntöön.

Ohjelma:

 • Valmistautuminen, keskustelutilanne ja toimenpiteet
 • Kehityskeskustelujen vaiheet ja niiden merkitys
 • Rakenne ja teemat
 • Mistä keskustelussa tulisi puhua, missä pitäisi olla pääpaino?
 • Toimeenpano
 • Miten varmistamme, että keskustelussa sovitut asiat viedään käytäntöön?
 • Valmentava ote
 • Valmentavan otteen tavoitteena on auttaa henkilöä reflektoimaan omaa toimintaa ja kehittämään sitä. Miten se käytännössä tapahtuu
 • Palautteen antaminen
 • Mistä palautteen antamisessa on kysymys, miten annetaan vaikuttavaa palautetta – sekä vahvistavaa että rakentavaa?
 • Haastavat keskustelut
 • Haastavasta keskustelusta voi ennakoimalla syntyä antoisa keskustelu molemmille osapuolille.
 • Osaamisen kartoittaminen
 • Työkalut ja keinot

Työkyvyn heikentyessä – esihenkilön vastuut ja oikeudet
Webinaari 14.11.2023 klo. 12-16

Miten toimitaan, kun työntekijän työkyky heikkenee? Koulutuksessa tutustumme esihenkilön näkökulmasta työehtosopimusten ja lainsäädännön asettamiin reunaehtoihin sekä hyviin käytäntöihin. Koulutus tarjoaa vastauksia mm. siihen, mitä työkaluja esimiehillä on käytössään, mitkä on hänen velvollisuutensa ja oikeutensa sekä mitä tarkoittaa varhainen puuttuminen käytännössä?

Ohjelma:

 • Miksi työkykyjohtaminen on tärkeää
  • Työkykyjohtaminen työyhteisön yhteinen asia
  • Työkyvyttömyyden kustannukset
 • Työkyvyttömyyseläkemaksu ja miten siihen voi vaikuttaa
  • Kevan vaihtoehdot työkyvyn heikentyessä
  • Ammatillinen kuntoutus
  • Osatyökyvyttömyyseläke
 • Työnantajan vastuut ja oikeudet työkyvyn heikentyessä

Esihenkilöfoorumi 2023, Helsinki 23.11.

Koulutusohjelma huipentuu 23.11. Helsingissä järjestettävään Esihenkilöfoorumiin, joka kokoaa yhteen ajankohtaisten aiheiden ääreen esihenkilöt keskustelemaan ja verkostoitumaan ympäri Suomen.

Muutokset ohjelmiin mahdollisia.

Hinnat

Koulutusohjelman hinta 1500 € + alv / osallistuja. 

Hinta sisältää opetuksen ja sähköisen materiaalin sekä lähipäivässä olevat tarjoilut. Hintaan lisätään laskutuslisä (5 € + alv). Laskutamme koulutusohjelman koko hinnan kerralla koulutusohjelman alkamisen yhteydessä.

Ilmoittautumisen peruutus
Voit perua osallistumisesi maksutta 20.8.2023 saakka. Veloitamme tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista 50 % osallistumismaksusta. Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan, laskutamme koko osallistumismaksun. Mikäli olet estynyt osallistumaan, voit ilmoittaa toisen osallistujan organisaatiostasi tilallesi.
 

Kenelle

Kunta-alan esihenkilö, tervetuloa mukaan ottamaan esihenkilötyön kannalta keskeisimmät palvelussuhdekysymykset sekä arjessa pohdituttavat aiheet tehokkaasti haltuun syksyn koulutusohjelmassa!

Lisätietoa

Pajunpää, Marianne
Koulutuspäällikkö
Marianne.Pajunpaa@fcg.fi
+358 41 731 4688
Haapaniemi, Marja
koulutussuunnittelija
Marja.Haapaniemi@fcg.fi
+358 44 525 2500