Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

Är rättskyddet ett hinder för bra arbete?

Både som anställd och användare av socialservice och äldreomsorg är man beroende av rättskyddets lagenliga förverkligande. Det är viktigt att ni som leder och ni som arbetar inom sektorn känner till rättskyddets innebörd för såväl för egen del som för användarna.

Att välja ”det säkraste alternativet” kan i vissa situationer leda till äventyrande av bådas rättigheter. Genom att känna till vad rättsskyddet består av, vad lagstiftningen kräver gällande arbetsprocesser, ledning och resursering blir vardagen tryggare för alla delaktiga.

Anmäl dig senast den 7 mars.

 

Ohjelma

8.50    Sändningen öppnas!

9.00    Utbildningen börjar – välkommen!
Utbildningsplanerare Ellen Eskelin, FCG Finnish Consulting Group Oy

Utbildningens teman:

 • Rättsliga aspekter på rättsskyddet
  • Vad är rättsskydd och vad består det av?
  • Vad säger lagstiftningen?
  • Hur går det att kombinera den professionella bedömningen med bindande lagstiftning?
  • Vad händer om det sker brott mot rättsskyddet?
  • Är det möjligt att samarbete och diskutera med andra enheter och sektorer?
 • Praktiska aspekter
 • Behandling av rättsskyddet i grupper genom fall
 • Genomgång av fallen

Både före och under utbildningen ger vi utrymme för diskussion och frågor.

12.00    Utbildningen slutar

Föreläsarna specialiserad jurist, universitetslärare, VH, JM Ulrika Krook, Soc & Kom/ Helsingfors universitet och HVL, hälsovårdare, vårdlärare Elisabeth Kajander, Västra Nylands välfärdsområde.

Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.

Asiantuntijat

Kajander, Elisabeth
Västra-Nylands välfärdsområde
HVL, hälsovårdare, vårdlärare

Elisabeth Kajander har en lång erfarenhet av social- och hälsovården. Nu jobbar hon som servicechef inom Västra Nylands välfärdsområde, inom det svenska teamet och som ansvarsområde Västra Nylands specialuppdrag att stöda utvecklingen av den svenska social- och hälsovårdsservicen nationellt.

Före det jobbade hon som projektdirektör och sakkunnig inom beredningen av Västra Nylands välfärdsområde. Hon har även jobbat som grundtrygghetsdirektör i flera år och ansvarat i sin helhet för social- och hälsovården i kommunen. Före det jobbade hon även som lektor och programansvarig i yrkeshögskolan Arcada samt som vårdlärare i Axxell. Tidigare har hon även jobbat många år inom primärvården i flera olika uppgifter både som förman och på fältet. 

Även tredje sektorns arbete blev bekant då hon jobbade inom Folkhälsan som projektansvarig och ansvarade för ett nationellt olycksfallsförebyggande arbete och skrev fyra handböcker inom ramen för projektet. Elisabeth har även suttit med som sakkunnig i olika nationella grupper.
 

Krook, Ulrika
Helsingfors universitet
Specialiserad jurist, universitetslärare, VH, JM

Ulrika arbetar som universitetslärare i socialrätt och välfärdsrätt, Soc&Kom/Helsingfors universitet. Där ansvarar hon bl a för de obligatoriska juridiska kurserna för blivande svenskspråkiga socialarbetare. Till Ulrikas specialiseringsområden hör bl a funktionshindersektorn, social- och hälsovården inklusive strukturer, mångprofessionalism, tillgänglighet och grundläggande samt mänskliga rättigheter. Ulrika har lång erfarenhet som jurist och specialsakkunnig i olika social- och hälsovårdsorganisationer och har arbetat som sakkunnig inom beredningen av Västra Nylands välfärdsområde samt överinspektör vid diskrimineringsombudsmannens byrå. Hon har också samlat erfarenhet via olika förtroende- samt sakkunnighets uppdrag både nationellt och nordiskt. Hon är bl a medlem av THL:s juristgrupp och den svenska sakkunnighetsgruppen för den elektroniska handboken för funktionshinderservice vid THL.

Hinnat

Deltagaravgift: 230 € + moms 24 %  per person

Grupprabatt från samma organisation:

4-10 deltagare från samma organisation: 920 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1500 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 1900 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2300 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 2500 euro (+moms).
51 - 60 deltagare från samma organisation: 2700 euro (+ moms).

Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5 €+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor. Var god och lämna dina adressuppgifter för att få Kommuntorget tidningen via denna länk: https://ecv.microsoft.com/vSS96vmP0L&lang=sv


Om du vill avboka ditt deltagande utan extra kostnader ber vi dig senast 29.2.2024 skicka e-post till koulutusinfo@fcg.fi. Efter detta datum debiterar vi 50 % vid avbokning. Ifall du uteblir utan att avboka, debiteras  deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte själv kan delta, kan även en annan person från din organisation delta.
 

Sijainti

FCG Zoom

Kenelle

Chefer, ledare, socialarbetare, socialhandledare och övriga som arbetar inom socialservicen och äldreomsorgen. Utbildningen passar för alla sektorer och enheter inom socialservicen och äldreservicen och är därmed inte inriktad på någon specialgrupp som exempelvis barnskydd eller specialomsorgen.

Lisätietoa

Eskelin, Ellen
Utbildningsplanerare
Ellen.Eskelin@fcg.fi
+358440383181
Söderlund, Linn
Utbildningsplanerare
Linn.Soderlund@fcg.fi
+358444811635