Ilmoittaudu
Lisätietoja osoitteesta koulutusinfo@fcg.fi

Tule kuulemaan kuinka ProDigial -tutkimusohjelma edistää infra-alan digi- ja tuottavuusloikkaa!

ProDigial-tutkimusohjelmassa toteutettiin 12 pilottihanketta, joista kerättiin tutkimusaineistoa mm. haastattelemalla, havainnoimalla sekä työpajatyöskentelyjen avulla. Pilottien kautta tutkittiin erityisesti, mitä vaikutuksia uusilla menetelmillä ja käytännöillä on tuottavuuteen. Tässä tilaisuudessa esitellään 3 pilottihanketta:

  • Toimintamalli aluekehityksen tilannekuvan tuottamiseksi ja hyödyntämiseksi, case Espoo
  • Suunnitteluprosessin hallinta ja kehittäminen, case Lappeenranta
  • Yhteistoiminnallisen suunnittelun vaikutukset tuottavuuteen, ICE-roomia hyödyntäen, case Vantaa

ProDigial-tutkimusohjelmassa kehitetään tuottavuutta parantavia keinoja ja toimintamalleja, edistetään digitalisaation hyödyntämistä infran koko elinkaarella sekä laaditaan niistä kokonaiskuva.

Tutkimuksessa keskeisenä osana ovat konkreettiset infrahankkeet, joissa uusia keinoja ja toimintamalleja testataan. Tutkimusohjelma jakaantuu neljään tutkimuskokonaisuuteen: elinkaaren läpäisevä tieto, hankinta ja yhteistyö, toimintakulttuurin muutos sekä tuottavuuden parantaminen. Hankkeesta voit lukea lisää täältä.

Infra-alan tuottavuus nousuun digiloikalla - ProDigial on neliosainen webinaarisarja, jonka aikana esitellään kaikki pilottihankkeet. Seuraavat webinaarit:

ke 20.9. klo 9–11 Miten tieto saadaan virtaamaan läpi infran elinkaaren? 
case Jyväskylä, Kuopio ja Väylävirasto 
 
ke 11.10. klo 9–11 Millä keinoin tehdään kiertoliittymä kahdessa viikossa sekä kehitetään laadunhallintaa ja toimijoiden yhteistoiminnallisuutta aluerakennushankkeessa? 
case Lahti, Tampere ja Turku 
 
ke 8.11. klo 9–11 Millaisella kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmällä saadaan parhaat hyödyt? Miten tiedolla johtamista kannattaa kehittää katu- ja ratahankkeissa? 
case Helsinki, Oulu ja Väylävirasto

Voit ilmoittautua webinaariin tästä.

Ohjelma

Miten aluekehitys- ja suunnitteluprosessia voidaan tehostaa ICE-roomin sekä tilannekuvan hyödyntämisellä?
case Espoo, Lappeenranta ja Vantaa

9—9.10            Tervetuloa ja ProDigialin esittely

Kalle Vaismaa, Tampereen yliopisto, Tutkimuskeskus Terra

9.10—9.25      Ympäristökädenjälki suunnittelijan ja konsultin ympäristövastuullisuuden mittarina, case A-Insinöörit
Liisa Jäätvuori, A-Insinöörit
 
9.25—9.55       Aluekehityksen tilannekuva, case Espoo
Kaisu Laitinen, Ramboll
 
9.55—10.25    Suunnitteluprosessin hallinta, case Lappeenranta
Petro Tamminen, Solita
 
10.25—10.55 Yhteistoiminnallinen suunnittelu ICE-roomia hyödyntäen, case Vantaa
Aki Leislahti, AFRY
 
10.55—11.00 Tilaisuuden yhteenveto ja päätös
Kalle Vaismaa, Tampereen yliopisto, Tutkimuskeskus Terra


Lämpimästi tervetuloa!

Asiantuntijat

Jäätvuori, Liisa
A-Insinöörit Civil Oy
Vastuullisuus- ja laatujohtaja
Laitinen, Kaisu
Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Leislahti, Aki
AFRY Finland Oy
Osastopäällikkö, katu- ja kunnallistekniikka
Tamminen, Petro
Solita Oy
Senior Transformation Designer

Hinnat

Tilaisuus on osallistujille maksuton.

Sijainti

FCG Teams

Kenelle

Webinaari on suunnattu mm. katujen kunnossapidosta vastaaville, tekniselle johdolle ja rakennuttamisesta vastaaville. Lisäksi se soveltuu aluekehityksestä, elinvoimasta, infrasuunnittelusta tai yhteistoiminnallisen suunnitteluprosessin toimivuudesta ja vaikuttavuudesta kiinnostuneille henkilöille.

Lisätietoa

Kotamäki, Riikka
Asiakkuusvastaava
Riikka.Kotamaki@fcg.fi
+358 41 731 7626