Ilmoittaudu
Lisätietoja osoitteesta koulutusinfo@fcg.fi

Tule kuulemaan kuinka ProDigial -tutkimusohjelma edistää infra-alan digi- ja tuottavuusloikkaa!

ProDigial-tutkimusohjelmassa toteutettiin 12 pilottihanketta, joista kerättiin tutkimusaineistoa mm. haastattelemalla, havainnoimalla sekä työpajatyöskentelyjen avulla. Pilottien kautta tutkittiin erityisesti, mitä vaikutuksia uusilla menetelmillä ja käytännöillä on tuottavuuteen. Tässä tilaisuudessa esitellään 3 pilottihanketta:

  • Tiedon- ja laadunhallintasuunnitelma infrahankkeisiin luomaan kustannustehokkuutta ja laatua, erityisesti suunnittelu- ja rakennusvaiheisiin, case Jyväskylä
  • Tietovirtojen ja omaisuustiedon hallinnan kehittäminen ja infran ylläpitoa palvelevan tiedon keräämisen kehitys elinkaarella. Mitä tietoa kannattaa ylläpitää ja mitä keinoja ja mahdollisuuksia tiedon ylläpitämiseen on?, case Kuopio
  • Mallipohjaisen luovutusaineiston laadunosoitus ja hyödyntäminen kunnossapidossa, case Väylävirasto

ProDigial-tutkimusohjelmassa kehitetään tuottavuutta parantavia keinoja ja toimintamalleja, edistetään digitalisaation hyödyntämistä infran koko elinkaarella sekä laaditaan niistä kokonaiskuva.

Tutkimuksessa keskeisenä osana ovat konkreettiset infrahankkeet, joissa uusia keinoja ja toimintamalleja testataan. Tutkimusohjelma jakaantuu neljään tutkimuskokonaisuuteen: elinkaaren läpäisevä tieto, hankinta ja yhteistyö, toimintakulttuurin muutos sekä tuottavuuden parantaminen. Hankkeesta voit lukea lisää täältä.

Infra-alan tuottavuus nousuun digiloikalla - ProDigial on neliosainen webinaarisarja, jonka aikana esitellään kaikki pilottihankkeet. Tämä on webinaarisarjan toinen webinaari. Seuraavat webinaarit:

ke 11.10. klo 9–11 Millä keinoin tehdään kiertoliittymä kahdessa viikossa sekä kehitetään laadunhallintaa ja toimijoiden yhteistoiminnallisuutta aluerakennushankkeessa? 
case Lahti, Tampere ja Turku 
 
ke 8.11. klo 9–11 Millaisella kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmällä saadaan parhaat hyödyt? Miten tiedolla johtamista kannattaa kehittää katu- ja ratahankkeissa? 
case Helsinki, Oulu ja Väylävirasto

 

Voit ilmoittautua webinaariin tästä.

Ohjelma

Miten tieto ja sen virtaaminen saadaan hallintaan läpi infran elinkaaren?
ProDigial-webinaari II
case: Jyväskylä, Kuopio ja Väylävirasto


9—9.10            Tervetuloa

Kalle Vaismaa, Tampereen yliopisto, Tutkimuskeskus Terra
 
9.10—9.40      Ympäristökädenjälki suunnittelijan ja konsultin ympäristövastuullisuuden mittarina, case A-Insinöörit
Liisa Jäätvuori, A-Insinöörit
 
9.40—10.15    Tiedon- ja laadunhallinnan vaatimuksilla kustannustehokkuutta infrahankkeisiin, case Jyväskylä
Tiedonhallinta infran elinkaarella: Kompastuskiviä ja edistysaskelia, Viivi Siuko, Tampereen yliopisto, Tietojohtamisen tutkimusyksikkö
Olli Planting, Infrakit
Teemu Liimatainen, Jyväskylän kaupunki
 
10.15—10.55 Infrahankkeen elinkaaren aikaisen tiedonvirtauksen kehittäminen, case Kuopio ja Väylävirasto
Juha Liukas, Sitowise/Tampereen yliopisto
Tarmo Savolainen, Väylävirasto
Ismo Heikkinen, Kuopion kaupunki
                            
10.55—11.00 Jatkoaskeleet ja työpajan yhteenveto
Kalle Vaismaa, Tampereen yliopisto
 

Hinnat

Tilaisuus on maksuton osallistujille.

Sijainti

FCG Teams

Kenelle

Webinaari on suunnattu muun muassa teknisen johdon, katu- ja kunnossapidon, kaavoituksen, kuntatekniikan, liikennesuunnittelun, infran sekä tietohallinnon parissa työskenteleville.

Lisätietoa

Kotamäki, Riikka
Asiakkuusvastaava
Riikka.Kotamaki@fcg.fi
+358 41 731 7626