Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

Tule kuulemaan kuinka ProDigial -tutkimusohjelma edistää infra-alan digi- ja tuottavuusloikkaa!

ProDigial-tutkimusohjelmassa toteutettiin 12 pilottihanketta, joista kerättiin tutkimusaineistoa mm. haastattelemalla, havainnoimalla sekä työpajatyöskentelyjen avulla. Pilottien kautta tutkittiin erityisesti, mitä vaikutuksia uusilla menetelmillä ja käytännöillä on tuottavuuteen. Tässä tilaisuudessa esitellään 3 pilottihanketta:

  • Laatuvaatimusten asettamisen ja todentamisen toimintamallin kehittäminen, case Lahti
  • Katuhankkeen nopean toteutuksen toimintamallit ja niiden toimivuus sekä tuottavuusvaikutus, case Tampere
  • Rakentamisen tuotannonohjauksen, hankinnan ja omaisuustiedon hallinnan toimintamallien kehityksellä katuhankkeet saadaan toteutettua kustannustehokkaasti, case Turku

ProDigial-tutkimusohjelmassa kehitetään tuottavuutta parantavia keinoja ja toimintamalleja, edistetään digitalisaation hyödyntämistä infran koko elinkaarella sekä laaditaan niistä kokonaiskuva.

Tutkimuksessa keskeisenä osana ovat konkreettiset infrahankkeet, joissa uusia keinoja ja toimintamalleja testataan. Tutkimusohjelma jakaantuu neljään tutkimuskokonaisuuteen: elinkaaren läpäisevä tieto, hankinta ja yhteistyö, toimintakulttuurin muutos sekä tuottavuuden parantaminen. Hankkeesta voit lukea lisää täältä.

Infra-alan tuottavuus nousuun digiloikalla - ProDigial on neliosainen webinaarisarja, jonka aikana esitellään kaikki pilottihankkeet. Tämä on webinaarisarjan 3. webinaari. Seuraava webinaari:
 
ke 8.11. klo 9–11 Millaisella kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmällä saadaan parhaat hyödyt? Miten tiedolla johtamista kannattaa kehittää katu- ja ratahankkeissa? 
case Helsinki, Oulu ja Väylävirasto

 

Voit ilmoittautua webinaariin tästä.

Ohjelma

Miten infrarakentamisen sujuvuutta, laatua ja yhteistoiminnallisuutta parannetaan?
ProDigial-webinaari III
case: Turku, Lahti ja Tampere

9.00—9.10       Tervetuloa
Kalle Vaismaa, Tampereen yliopisto, Tutkimuskeskus Terra
 
9.10—9.30      Syitä miksi infrarakennusurakat päätyvät markkinaoikeuteen
Juha-Matti Junnonen, Tampereen yliopisto
 
9.30—10.00    Yhteistoiminnallisuuden toimintamalli aluerakennushankkeessa, case Turku
Rami Tuokko, Vison Oy
Kimmo Suonpää, Turun kaupunki
 
10.00—10.30 Infrarakennushankkeen laadunosoituksen toimintamalli, case Lahti
Juha-Matti Junnonen, Tampereen yliopisto
Jani Tuhkanen, Lahden kaupunki
 
10.30—11.00 Sujuvan katuhankkeen toimintamalli, case Tampere
Maiju Örmä, Tampereen yliopisto
Milko Tietäväinen, Tampereen kaupunki
                            
11.00                Webinaarin päätös 
Kalle Vaismaa, Tampereen yliopisto

 

Hinnat

Tilaisuus on osallistujille maksuton.

Sijainti

FCG Teams

Kenelle

Webinaari on suunnattu esimerkiksi teknisen johdon, katu- ja kunnossapidon, kaavoituksen, infran, liikennesuunnittelun ja muun kuntatekniikan parissa työskenteleville. Lisäksi rakennuttamisen ja erilaisten katuhankkeiden sekä tuotannonohjauksen parissa työskentelevät voivat hyötyä webinaarin tuloksista.

Lisätietoa

Kotamäki, Riikka
Asiakkuusvastaava
Riikka.Kotamaki@fcg.fi
+358 41 731 7626