Ilmoittaudu
Lisätietoja osoitteesta koulutusinfo@fcg.fi

Tule kuulemaan kuinka ProDigial -tutkimusohjelma edistää infra-alan digi- ja tuottavuusloikkaa!

ProDigial-tutkimusohjelmassa toteutettiin 12 pilottihanketta, joista kerättiin tutkimusaineistoa mm. haastattelemalla, havainnoimalla sekä työpajatyöskentelyjen avulla. Pilottien kautta tutkittiin erityisesti, mitä vaikutuksia uusilla menetelmillä ja käytännöillä on tuottavuuteen. Tässä tilaisuudessa esitellään 3 pilottihanketta:

  • Toimintamallikehikon luominen alueelliselle lumenkäsittelylle, case Helsinki
  • Toiminnanohjausjärjestelmällä kunnossapidon kustannustehokkuus, tuottavuus ja laatu kasvuun, case Oulu
  • Radantarkastusvaunun ratageometriamittausten analytiikka ja mallinnus käytäntöön rataverkon kunnossapidossa ja omaisuudenhallinnassa, case Väylävirasto

ProDigial-tutkimusohjelmassa kehitetään tuottavuutta parantavia keinoja ja toimintamalleja, edistetään digitalisaation hyödyntämistä infran koko elinkaarella sekä laaditaan niistä kokonaiskuva.

Tutkimuksessa keskeisenä osana ovat konkreettiset infrahankkeet, joissa uusia keinoja ja toimintamalleja testataan. Tutkimusohjelma jakaantuu neljään tutkimuskokonaisuuteen: elinkaaren läpäisevä tieto, hankinta ja yhteistyö, toimintakulttuurin muutos sekä tuottavuuden parantaminen. Hankkeesta voit lukea lisää täältä.

Infra-alan tuottavuus nousuun digiloikalla - ProDigial on neliosainen webinaarisarja, jonka aikana esitellään kaikki pilottihankkeet. Tämä on webinaarisarjan viimeinen osa.

 

Voit ilmoittautua webinaariin tästä.

Ohjelma

Miten tiedolla johtamista ja toiminnanohjausta kannattaa kehittää kunnossapidossa?
ProDigial-webinaari IV, ke 8.11.2023 klo 9-11
case: Helsinki, Oulu ja Väylävirasto

9.00—9.10       Tervetuloa
Kalle Vaismaa, Tampereen yliopisto, Tutkimuskeskus Terra
 
9.10—9.40       Päätöksenteon kehittäminen talvihoidossa, case Helsinki
Johanna Liljeroos-Cork, Tampereen yliopisto
Jyrki Paavilainen, WSP
Hannu Seppälä, Helsingin kaupunki
 
9.40—10.00    Tuottavuuteen vaikuttavat tekijät infra-alalla
Aki Jääskeläinen, Tampereen yliopisto
 
10.00—10.30 Kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen, case Oulu
Suvi Junes, Solita
Risto Mattila, Oulun kaupunki
 
10.30—11.00 Ratageometrian kunnossapidon kehittäminen, case Väylävirasto
Kalle Vaismaa, Tampereen yliopisto
                            
11.00               Webinaarin päätös 
Kalle Vaismaa, Tampereen yliopisto

Hinnat

Tilaisuus on osallistujille maksuton.

Sijainti

FCG Teams

Kenelle

Webinaari on suunnattu liikennesuunnittelun, teknisen johdon, infran sekä katu ja kunnossapidon parissa työskenteleville.

Lisätietoa

Kotamäki, Riikka
Asiakkuusvastaava
Riikka.Kotamaki@fcg.fi
+358 41 731 7626