Ilmoittautuminen tähän koulutukseen on jo päättynyt.

Koulutusohjelmassa käsitellään rakennusvalvonnan keskeisiä tehtäviä ja rakentamista ohjaavaa lainsäädäntöä sekä perehdytään rakennusvalvonnan hallinnollisiin menettelyihin.

Koulutusohjelma koostuu kahdesta jaksosta:

I jakso 26.1. - 28.1.2022:

 • Rakennusvalvonnan tehtävät ja kaavajärjestelmä
 • MRL-uudistus
 • Digitalisaatio ja rakennusvalvonta
 • Rakentamisen ohjaus ja luvanvaraisuus
 • Rakennuslupaprosessi
 • Rakennustyön valvonta
 • Rakennusvalvonta ja hallintomenettelyt
 • Kaupunki- ja ympäristökuva

II jakso 15. - 16.3.2022:

 • Rakentamisen yleiset edellytykset
 • Paloturvallisuus
 • Esteettömyysmääräykset
 • Kosteusvauriokorjausten luvitus
 • Rakennusvalvonnan ympäristöasiat

Koulutusohjelman asiantuntijoina toimivat:

 • Kuntaliiton asiantuntijat
 • Ympäristöministeriön asiantuntijat
 • Kunta-alan huippuasiantuntijat

Ilmoittauduthan 11.1.2022 mennessä.

Ohjelma

1. jakso

26.1.

9.00   Linjat auki, Kuinka kysyn ja kommentoin etäkoulutuksessa? 

9.15   Avaus ja osallistujien esittäytyminen 
Koulutuspäällikkö Milla Toivonen, FCG 

9.30   Rakennusvalvonta lakisääteisenä valvontaviranomaisena ja kunnallisena palveluna 
• rakennusvalvonta kunnan organisaatiossa 
• rakennusvalvonnan organisoituminen 
• kunnan sisäinen yhteistyö 
Rakennuslakimies Ulpu Juvalainen, Helsingin kaupunki 

Tauko 

10.45  Rakennetun ympäristön tiedon digitalisaatio
Erityisasiantuntija Anssi Hänninen, ympäristöministeriö

11.45  Lounas

12.45  Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) tavoitteet ja harkintavalta sekä rakennusvalvonnan toimiympäristö 
• MRL:n tavoitteet 
• MRL:n joustavien säännösten tulkinnasta ja viranomaisen harkintavallasta 
• Muut toimijat ja viranomaiset rakentamisen ohjauksessa (YM, ELY:t) 
•    Mitä kuuluu MRL-uudistukselle – lausuntokierroksen tuloksia
Kehittämispäällikkö Anne Jarva, Suomen Kuntaliitto

14.00  Kahvitauko

14.30  Rakennusvalvonta ja kaavajärjestelmä (sisältää tauon) 
• kaavojen oikeusvaikutukset 
• rakennuskiellot 
• kaavojen tulkinta 
Kehittämispäällikkö Anne Jarva, Suomen Kuntaliitto

n. 16.00 Päivä päättyy 

Päivän pääteeksi tarjoilua ja verkostoitumista paikalla olijoille. 

27.1.

9.15  Suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyysvaatimukset 
Erityisasiantuntija Lauri Jääskeläinen, ympäristöministeriö 

10.00  Rakentamisen ohjaus 
• rakennusjärjestys ja rakennustapaohjeet 
• suunnittelutarveratkaisut 
• poikkeaminen 
• haja-asutusalueen ja rantarakentamisen ohjaamisen erityiskysymykset
Rakennustarkastaja Anitta Käenniemi, Hämeenlinnan kaupunki

Tauko 

11.10  Rakentamisen luvanvaraisuus 
• rakennuslupa 
• toimenpidelupa 
• ilmoitusmenettely 
Valvontajohtaja Leena Salmelainen, Turun kaupunki 

12.00  Lounastauko 

13.00  Maisematyö- ja purkamislupa
Luvan myöntämisedellytykset 
Leena Salmelainen 

14.30 Kahvitauko 

15.00 Lupaprosessi 
• luvan hallinnollinen luonne ja hallintomenettely 
• luvan hakemismenettely 
• päätös ja lupaehdot 
• tiedoksianto 
• muutoksenhaku ja ylimääräinen muutoksenhaku ja niiden vaikutukset 
Leena Salmelainen  

16.00 Päivän päätös 

28.1. 

9.00  Rakennustyön valvonta 
• vastaavan työnjohtajan ja rakennustarkastajan työnjako ja vastuut 
• aloituskokous 
• CE merkinnät 
• ulkopuolinen tarkastus 
• katselmukset käytännössä 
• uudet menettelyt 
• esimerkkejä erityismenettelyistä 
Johtava rakennustarkastaja Jukka Latokylä, Kaarinan kaupunki 

Tauko
    
10.45  Rakennusvalvonta hallintoviranomaisena – viranomaistoiminnan keskeiset perusteet 
• Perustuslaki 
• Virkavastuu ja viranomaistoiminnan laillisuuden valvonta 
• Kuntalaki (mm. viranhaltijan ja lautakunnan roolit) 
• Hallintolaki ja hyvä hallinto 
• Julkisuuslaki ja henkilötietolaki 
Lakimies Marko Nurmikolu, Suomen Kuntaliitto 

12.00 Lounastauko

13.00  Kaupunki- ja ympäristökuva 
• ympäristökuvalliset tavoitteet 
• rakennusvalvonnan ohjausmahdollisuudet ja –keinot 
• soveltamisesimerkkejä 
Rakennusvalvontapäällikkö Ulla-Maija Upola, Sipoon kunta 

14.00 I jakson päätös

 

2. JAKSO

15.3.

9.30    Avaus

Rakentamisen yleiset edellytykset ja Suomen Rakentamismääräyskokoelma     (sis. tauon)
• yleiskatsaus 
• määräysten merkitys rakennusvalvonnan kannalta
• energiamääräykset
•    määräykset koskien rakennusten kosteusteknistä toimivuutta 
Rakennusneuvos Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö 

Tauko

11.15    Rakennusperintöarvot ja rakennussuojelu rakennusvalvonnan toiminnassa 
 Arkkitehti, TkT, Leena Makkonen, Helsingin kaupunki

12.15    Lounastauko

13.15    Paloturvallisuus (sis. tauon)
• paloturvallisuuden huomioiminen rakennustarkastajan työssä
• asetus rakennusten paloturvallisuudesta ja perustelumuistio, 
• asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta + perustelumuistio
• www.pksrava.fi / palokortit    
Tarkastusinsinööri Kirsi Rontu, Helsingin kaupungin rakennusvalvonta. 

14.45    Kahvitauko

15.00    Esteettömyysmääräykset suunnittelun ohjauksessa
 Yliarkkitehti Niina Kilpelä, ympäristöministeriö 

16.00    Päivä päättyy 

16.3.

9.00    Hiilijalanjäljen arviointimenetelmä
Erityisasiantuntija Matti Kuittinen, ympäristöministeriö    

9.30     Rakennusvalvonnan ympäristöasioihin liittyviä tehtäviä 
• haja-asutusalueen talousjätevesisäätely
• luonnonsuojelun vaikutukset rakentamisen lupamenettelyyn
• vesilaki
• melu 
• ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon rooli 
Lakimies Marko Nurmikolu, Suomen Kuntaliitto  

11.30     Lounastauko

12.30    Jatkuva valvonta ja hallintopakkomenettelyt (sis. tauon)
• naapuruuskysymykset
• rauenneet luvat
• viimeaikaista oikeuskäytäntöä 
Rakennuslakimies Ulpu Juvalainen, Helsingin kaupunki 

n. 14.00 Kurssin lopetus, todistusten jako ja päätöskahvi 

 

Asiantuntijat

Juvalainen, Ulpu
rakennuslakimies
Upola, Ulla-Maija
rakennusvalvontapäällikkö
Nurmikolu, Marko
Johtava lakimies
Latokylä, Jukka
johtava rakennustarkastaja
Salmelainen, Leena
valvontajohtaja
Käenniemi, Anitta
rakennustarkastaja
Jääskeläinen, Lauri
erityisasiantuntija
Jarva, Anne
kehittämispäällikkö
Hänninen, Anssi
erityisasiantuntija

Hinnat

1190,00 EUR + alv 24%
Koulutusohjelman hinta on 1190 € / hlö + alv 24 %

Hinta on sama paikan päällä ja etänä.

Hinta sisältää opetuksen, sähköisen materiaalin ja ohjelmassa mainitut ateriat paikan päälle tulijoille.

Hintaan lisätään laskutuslisä.

Ilmoittautumisen peruutus
Voit perua osallistumisesi maksutta 11.1. saakka. Veloitamme tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista 50 % osallistumismaksusta ja osallistumistavan (paikan päällä/etänä) vaihdosta 60 € + alv. Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan, laskutamme koko osallistumismaksun. Mikäli olet estynyt osallistumaan, voit ilmoittaa toisen osallistujan organisaatiostasi tilallesi.

Kenelle

Rakennusvalvonnassa työskenteleville ja esimerkiksi rakennustarkastajan sijaisena toimiville.

Majoitus

Radisson Blu Royal Helsinki

Runeberginkatu 2
100
HELSINKI
https://www.radissonhotels.com/

Tarvitsetko majoitusta?

Olemme varanneet majoituskiintiön Radisson Blu Royalista. 

Hotellin tiedot:
Radisson Blu Royal Helsinki 
Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki
https://www.radissonhotels.com/fi-fi/hotellit/radisson-blu-helsinki-royal

Jakso 2 majoitus (majoituskiintiö voimassa 14.2. klo 18 asti): 
Huonehinnat 14. - 15.3.:
-    1-hengen huone: 132 € / vrk / huone
-    2-hengen huone: 152 € / vrk / huone

Huonehinnat 15. - 16.3.:
-    1-hengen huone: 152 € / vrk / huone
-    2-hengen huone: 152 € / vrk / huone

Huonehintoihin sisältyy runsas buffet-aamiainen, hotelliasukkaiden saunavuoro, langaton internetyhteys ja alv. 
Huonevaraukset tulee vahvistaa luottokortilla varauksen yhteydessä. Huomioittehan ystävällisesti, että tietosuojasyistä luottokorttitietoja ei saa lähettää sähköpostilla. Hotelli pitää oikeuden ALV muutokseen. 

Varaukset:
Osallistuja varaa ja maksaa hotellimajoituksensa itse.

Varaaminen Radisson Blu myyntipalvelun kautta kiintiötunnuksella FCG Rakennusvalvonnan peruskurssi:
Puhelimitse: +358 300 870 010 / yksittäiset huonevaraukset tai sähköpostitse: reservations.finland@radissonblu.com

Lisätietoa

Toivonen, Milla
Koulutuspäällikkö
Milla.Toivonen@fcg.fi
+358 400 86 7703
Asiakaspalvelu, koulutukset
koulutusinfo@fcg.fi
041 730 9011