Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

Till välfärdsreformens målsättningar hör bl a att säkerställa social- och hälsovårdstjänster av god kvalité och att förbättra dess tillgänglighet. För att lyckas med detta och integrationen behövs bl a annat kunskapen om den rådande lagstiftningens bestämmelser förbättras. Men framförallt behöver förståelsen mellan olika yrkesgrupper och den reglering som de arbetar utifrån och den gemensamma regleringen förstärkas.

FCG erbjuder nu ett högaktuellt utbildning om ämnet " Självbestämmanderätten inom social- och hälsovården". Som utbildare på kursen fungerar Ulrika Krook.

Under utbildningen behandlas inte datasekretessbestämmelserna.

Anmäl dig senast den 30 november!


 

Ohjelma

8.45 Välkommen med för att testa förbindelserna

9.00 Utbildningen börjar

Under utbildningen gås nuvarande bestämmelser igenom:
•    Socialvårdens klientlag
•    Patientlagen
•    Elevvårdslagen

Frågeställningar som tangeras:
•    Skiljer sig klientlagens och patientlagens bestämmelser sig ifrån varandra?
•    Finns det situationer när närstående behöver tas med och finns det situationer när information inte kan ges ut till anhöriga?
•    Finns det särdrag som behöver beaktas för den svensk- och tvåspråkiga befolkningen och delvis personer med annat modersmål än nationalspråken och annan kulturell bakgrund?
•    Vilken roll spelar grundlagen och mänskliga rättigheter när det kommer till självbestämmanderätten?

12.00 Tack för idag!

Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser. Den lagreform som pågår av självbestämmanderättslagstiftningen tangeras också under utbildningen. Utbildningen innehåller också interaktiva inslag.

Utbildare på denna kurs är Ulrika Krook.

 

Asiantuntijat

Krook, Ulrika
Helsingfors universitet
Sakkunnig inom beredningen av Västra Nylands välfärdsområde, OTM, VT

Ulrika Krook arbetar för tillfället som sakkunnig inom beredningen av Västra Nylands välfärdsområde. Hon är nu arbetsledig från arbetet som universitetslärare i socialrätt och välfärdsrätt, Soc&Kom/Helsingfors universitet. Där har hon bl a annat startat kurser i fördjupning inom funktionshinderservicen och äldreservicen samt en kurs i funktionshinderrätt och Finlands första barnrättskurs på svenska.

Till Ulrikas specialiseringsområden hör bl a funktionshindersektorn, social- och hälsovården inklusive strukturer, mångprofessionalism, tillgänglighet och grundläggande samt mänskliga rättigheter.

Ulrika har lång erfarenhet som jurist och specialsakkunnig i olika social- och hälsovårdsorganisationer och har arbetat som överinspektör vid diskrimineringsombudsmannens byrå. Hon har också samlat erfarenhet via olika förtroende- samt sakkunnighets uppdrag både nationellt och nordiskt. Hon är bl a medlem av THL:s juristgrupp och den svenska sakkunnighetsgruppen för den elektroniska handboken för funktionshinderservice vid THL.

Hinnat

180 euro (+ moms 24%) per person.

Grupprabatt från samma organisation:

4-10 deltagare från samma kommun kostar 720 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma kommun kostar 1165 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma kommun kostar 1482 euro (+ moms).

Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5€+moms).
 

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor. Klicka på denna länk för att prenumerera: https://kommuntorget.fi/bekrafta-din-arsprenumeration-pa-kommuntorget-magasin/

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 30.11.2022. Efter detta datum debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Ifall deltagandet inte avbokas alls, debiterar vi deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte kan delta, kan du även anmäla en annan person från din organisation.

Sijainti

FCG Zoom

Kenelle

Utbildningen tillämpar sig till personer och grupper som arbetar inom social- och hälsovårdbranschen. Kom med på utbildningen för att öka dina kunskaper inom ämnet "självbestämmanderätten inom social- och hälsovården".

Lisätietoa

Paukkonen, Lasse
Utbildningsansvarig
Lasse.Paukkonen@fcg.fi
+358 41 731 6998
Hallakoski, Ulla
Koulutussuunnittelija
Ulla.Hallakoski@fcg.fi
+358 50 302 7712