Ilmoittaudu
Lisätietoja osoitteesta koulutusinfo@fcg.fi

Välkommen med på denna heldagsutbildning som genom praktiska exempel ger insyn i hur städer och kommuner kan arbeta med lyckad stadsdelsutveckling.

Programmets samtliga moment innehåller exempel från Sverige, som anpassas så att de är relevanta för de som deltar. Utbildningen innehåller även interaktiva övningar för deltagarna. Exemplen innefattar såväl framgångar, som mindre lyckade exempel av stadsdelsutveckling.

Utbildarna är utvecklingschef Oliver Berger och konsult i social hållbarhet Emelie Eriksson från Urban Utveckling.  

Urban Utveckling har arbetat med områdesutveckling, med tonvikt på områden och platser med socioekonomiska utmaningar sedan 2006. De gör sociala analyser och använder sig av en mängd olika metoder för att förstå hur platser, områden och stadsdelar fungerar, vilka unika förutsättningar som finns och hur de kan utvecklas för att skapa goda och likvärdiga levnadsvillkor för samhällets alla individer

 

Anmäl dig senast den 13 september.

Ohjelma

8.50   Sändningen öppnas!

9.00   Utbildningen börjar
Utbildningsansvarig Lasse Paukkonen, FCG Finnish Consulting Group Oy

Introduktion för dagen 

  • Stadsdelsutveckling – hur du kan arbeta med olika metoder och tillvägagångsätt samt inflygning ”Vad är egentligen ett utsatt område?” 
  • Att kartlägga områden med socioekonomiska utmaningar – varför du bör göra en kartläggning och hur du går till väga. 
  • Medborgarinflytande – hur du kan arbeta med dialog och delaktighet 

12.00 - 13.00 Matpaus

13.00  Platssamverkan – hur du kan arbeta med samverkan för att utveckla platser

  • Brottsförebyggande och trygghetsskapande ur ett kommunalt perspektiv – hur du kan arbeta förebyggande 
  • Avrundning och sammanfatta dagen gemensamt

15.00 Utbildningen avslutas

Utbildarna utvecklingschef Oliver Berger och konsult i social hållbarhet Emelie Eriksson, Urban Utveckling


Under utbildningen hålls två kortare pauser och en längre matpaus

Asiantuntijat

Berger, Oliver
Urban utveckling
utvecklingschef
Eriksson, Emelie
Urban utveckling
konsult social hållbarhet

Hinnat

Deltagaravgift:
490 € + moms 24 %  per person.

Grupprabatt från samma organisation:

4-10 deltagare från samma organisation: 1560 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 2500 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 3200 euro (+moms).

Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5€+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor. Var god och lämna dina adressuppgifter för att få Kommuntorget tidningen via denna länk: https://ecv.microsoft.com/vSS96vmP0L&lang=sv

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 6.9.2023. Efter detta datum debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Ifall deltagandet inte avbokas alls, debiterar vi deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte kan delta, kan du även anmäla en annan person från din organisation.

Sijainti

FCG Zoom

Kenelle

Utbildningen lämpar sig till alla personer som är intresserade av socialt hållbar stadsdelsutveckling, eller i sitt arbete vill utvecklas med lyckad stadsdelsutveckling.

Lisätietoa

Paukkonen, Lasse
Utbildningsansvarig
Lasse.Paukkonen@fcg.fi
+358 41 731 6998
Hallakoski, Ulla
Utbildningskoordinator
Ulla.Hallakoski@fcg.fi
+358 50 302 7712