Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

FCG järjestää yhteistyössä Contractia Oy:n Marita Willmanin kanssa uuden koulutuskokonaisuuden sopimustenhallinnasta. Kokonaisuus tarjoaa kattavasti tietoa, kokemusta ja osaamista sopimustenhallinnan periaatteista, ja kasvattaa sinun ja organisaatiosi kyvykkyyttä toteuttaa laadukasta sopimustoimintaa. 

Koulutuskokonaisuus on suunnattu sopimuksien ja sopimustenhallinnan ammattilaisille ja asiantuntijoille, jotka valmistelevat ja tekevät sopimuksia, johtavat ja kehittävät organisaationsa sopimustenhallinnan prosesseja tai hoitavat käytännön sopimustenhallinnan tehtäviä.  

Kokonaisuus sopii julkissektorin, julkisyhteisöjen konserniyhtiöiden, kolmannen sektorin ja yksityissektorin sopimustenhallinnan ammattilaisille ja asiantuntijoille, ja se ottaa huomioon erilaiset toimijoiden lainsäädännön vaatimukset sekä mahdollisuudet. Painopiste on yleisissä sopimustenhallinnan prosesseissa, jotka sopivat soveltaen kaikille toimialoille. 

Kokonaisuuden neljä osaa ajoittuvat syys-marraskuulle:  

Koulutuskokonaisuuden osat: 

25.9. klo 12-16 Sopimustenhallinnan koulutus 1/2: pre-signing –vaihe ja allekirjoitus 

10.10. klo 12-16 Sopimustenhallinnan koulutus 2/2: post-signing vaihe

30.10. klo 12-16 Sopimustenhallinta ja sopimusten elinkaarioppi  

7.11. klo 12-16 Hyvä ja selkeä sopimus sopimustenhallinnan kannalta – perusohjeet laadintaan ja sopimuksen rakentamiseen  

Osallistumalla kaikkiin neljään osaan pätevöidyt sopimustenhallinnan osaamisalueeseen laaja-alaisesti. Voit myös osallistua yksittäiseen koulutukseen oman mielenkiintosi tai työtehtävien vastuualueen mukaan tai valita syksyn 2024 koulutustarjonnasta itsellesi sopivan kurssikokonaisuuden.  

Kouluttajana kokonaisuudessa toimii OTM, sopimushallinnan asiantuntija Marita Willman, joka on avustanut kymmeniä suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä sopimustenhallinnan kehityshankkeissa. Willmanilla on pitkä kokemus asiakaskohtaisten sopimustenhallinnan ympäristöjen ja sopimusprosessien suunnittelusta yksityissektorin ja julkissektorin asiakkaiden kanssa. 

Kaikki koulutukset järjestetään etäkoulutuksina. Webinaareista otetaan tallenne eli pääset katsomaan sisällön vaikka et pääsisi osallistumaan jokaiseen kertaan.

Osallistujapalautetta edellisestä toteutuksesta:

”Puhuja oli inspiroiva. Asiaa oli paljon, mutta ei silti ollut vaikeuksia jaksaa ja kuunnella.”

”Hyvä, rauhallinen kouluttaja, jolla asiantuntemus. Miellyttävä kuunnella.”

”Kiitos, paljon asiaa, osin tuttua, osin uutta. Sulateltavaa riittää ja sitten siitä käytännön toimiin hyödynnettäväksi.”

”Hyviä pieniä vinkkejä ja isojen asioiden osalta sain vahvistuksen, että hyvin meillä menee.”

Ilmoittauduthan 17.9. mennessä.


Lisää alan kiinnostavimpia koulutuksia täältä

Ohjelma

Koulutuskokonaisuuden osat: 

25.9. klo 12-16 Sopimustenhallinnan koulutus 1/2: pre-signing –vaihe ja allekirjoitus 

Koulutuksessa käsitellään seuraavat aiheet:

 • Sopimustenhallinnan kohde ja koulutuksen tavoite 
  • Pre-signing-sopimusprosessi ja vaiheet: sopimusaloitteesta allekirjoitettuun sopimukseen
 • Sopimusten eri muodot – pätevä sopimus voi syntyä monella tapaa
 • Käydään läpi tyypilliset pre-signing-prosessin vaiheet ja toiminta niissä
 • Analyysitehtävä koulutuksen jälkeen. Osallistujat tekevät sisäisesti omassa organisaatiossaan. Tehtävä jaetaan koulutusmateriaalin yhteydessä.

10.10. klo 12-16 Sopimustenhallinnan koulutus 2/2: post-signing vaihe

Koulutuksessa käsitellään seuraavat aiheet:

 • Sopimustenhallinnan kohde ja koulutuksen tavoite 
  • Koulutuksen kohteena on post-signing-sopimusprosessi ja sen vaiheet: sopimuksen allekirjoittamisen jälkeinen seuranta, elinkaaren seuranta, sopimusmuutokset, päättyminen sekä sopimuksen jälkitoimet
 • Sopimusten eri muodot – eri tavoin syntyneet pätevät sopimusvelvoitteet. Tunnistatko ne ja hallinnoitko niitä kaikkia?
 • Post-signing-sopimustenhallinnan kohde ja rajaukset
 • Sopimustenhallinta osana operatiivista toimintaa 
 • Sopimusten toiminnallistaminen ja viestintä
 • Sopimusmuutokset
 • Sopimusten käyttö ja niiden kanssa toimiminen
  • reklamaatiot
  • hiljainen tieto
  • tarkastelupisteet
  • päivitykset
  • jatkaminen
  • päättäminen, päättyminen
 • Sopimusosapuolten hallinta osana sopimushallintaa
 • Sopimuksen elinkaaren seuranta – voimassaoloehdot, optiot ja niiden seuranta
 • Sopimuksen jälkitoimet sopimuksen päätyttyä
 • Analyysitehtävä koulutuksen jälkeen. Osallistujat tekevät sisäisesti omassa organisaatiossaan. Tehtävä jaetaan koulutusmateriaalin yhteydessä.

30.10. klo 12-16 Sopimustenhallinta ja sopimusten elinkaarioppi  

Koulutuksessa käsitellään seuraavat aiheet: 

 • Sopimusten tyypilliset voimassaolo muodot ja niiden soveltamistilanteet
 • Neuvottele sopimuksellesi sopivin elinkaari 
 • Optiot ja niiden käyttö (sisällöllinen optio ja kausioptio)
 • Voitko muistaa kaikki päättymiset ja automaattiset jatkot? Voimassaolon seuranta sopimustenhallintajärjestelmän tuella tai muiden sopimus- tai hankintakalenterien avulla 
 • Riskit organisaatiolle, jos elinkaaria ei seurata tai ennakoida ajoissa
 • Sopimuksen jatkamisesta sopiminen – tilanteet ja sopimustekniikat
 • Sähköiset herätteet tukemaan sopimuksen seurantaa 
 • Muut sopimuksesta irtautumisehdot ja niiden käyttö

7.11. klo 12.16 Hyvä ja selkeä sopimus sopimustenhallinnan kannalta – perusohjeet laadintaan ja sopimuksen rakentamiseen  

 • Sopimukset laatijat ja niiden kohderyhmä – mitä tulee ottaa huomioon laadinnassa ja sopimustenhallinnassa?
 • Sopimuksen rakentaminen ja sen osat – tuhti sopimusasiakirja ja standardiliitteet vai kevyt sopimuslomake ja kaupallisesti kattavammat liitteet?
 • Hyvän ja selkeän sopimuksen luonti
  • Tarkistuslista tukena: Mitä asioita sopimuksessa kuin sopimuksessa tulee olla sovittuina että se täyttää perusvaatimukset sopimustenhallinnan kannalta?
  • Sopimusten otsikointi ja sopimuskohtien suositeltu sisältö
 • Mitä asioita on erityisen tärkeä sopia sopimuksessa selkeästi?
 • Riskienhallinnan kannalta tärkeät sopimuskohdat 
 • Katsaus sopimuksen elinkaarioppiin, sen neuvottelu ja muotoilu eri sopimustilanteissa 
 • Sopimuksen rakenne ja sen suunnittelu joustavaksi muuttuvissa ja päivittyvissä tilanteissa tukemaan myöhempää sopimustenhallintaa 
 • Sopimuksen, liitteiden ja yleisten sopimusehtojen käyttö
 • Vaikuttaako lainsäädäntö sopimusvapauteesi? Tunne toimintasi erityislainsääntö osana sopimushallintaa: mm. julkiset hankinnat, kuluttajasopimukset, vuokrasopimukset, säännellyt toimialat.
 • Sopimuspohjien ja sopimusten käytön koulutus sisäisesti organisaatiossa – kokemuksia ja vinkit jatkoon

Asiantuntijat

Willman, Marita
Contractia Oy
Juristi

Marita Willman toimii asiantuntijana omassa yrityksessään Contractia Oy:ssä. Hän on avustanut kymmeniä suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä sopimustenhallinnan kehityshankkeissa vuodesta 2005. Ennen sitä hän toimi yritysjuristina pohjoismaisessa tietoliikennealan yrityksessä ja riskienhallinnan tehtävissä rahoitusalalla.

Hän toimii asiantuntijana sopimustenhallinnan vaatimusmäärittelyssä sekä toimii asiakkaan toimeksiannoista hankintakonsulttina. Asiakkaina ovat sekä yksityissektorin että julkissektoriin organisaatioita.

Hankkeissa Marita suunnittele asiakaskohtaisia sopimustenhallinnan ympäristöjä ja sopimusprosesseja sekä neuvoo parhaissa toimintavoissa sopimushallinnan työssä.

Teknisessä projektivaiheessa hän valvoo työn toteutusta ja tekee asiakkaan toimeksiannosta ammattimaista testausta. Sopimushallinnan vaiheen palveluihin kuuluvat käyttöönottovaiheessa koulutussuunnittelu, koulutustilaisuuksien vetäminen, koulutusmateriaalien laadinta sekä sopimusprosessien ja yhteisten toimintatapojen laadinta ja koulutus.

Hinnat

Hinta on 990 € + voimassaoleva alv / hlö

Hinta sisältää opetuksen ja sähköisen materiaalin. Hintaan lisätään laskutuslisä (5 € + alv). Laskutamme koulutusohjelman koko hinnan kerralla koulutusohjelman alkamisen yhteydessä.

Ilmoittautumisen peruutus
Voit perua osallistumisesi maksutta 10.9.2024 saakka. Veloitamme tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista 50 % osallistumismaksusta. Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan, laskutamme koko osallistumismaksun. Mikäli olet estynyt osallistumaan, voit ilmoittaa toisen osallistujan organisaatiostasi tilallesi.

Sijainti

FCG Zoom

Kenelle

Koulutus on suunnattu sopimuksien ja sopimustenhallinnan ammattilaisille ja asiantuntijoille, jotka valmistelevat ja tekevät sopimuksia, johtavat ja kehittävät organisaationsa sopimustenhallinnan prosesseja tai hoitavat käytännön sopimustenhallinnan tehtäviä.

Koulutus sopii julkissektorin, julkisyhteisöjen konserniyhtiöiden, kolmannen sektorin ja yksityissektorin sopimustenhallinnan ammattilaisille ja asiantuntijoille. Koulutus ottaa huomioon erilaiset toimijoiden lainsäädännön vaatimukset sekä mahdollisuudet. Painopiste on yleisissä sopimustenhallinnan prosesseissa, jotka sopivat soveltaen kaikille toimialoille.

 

Lisätietoa

Tiusanen, Liina
Koulutuspäällikkö
Liina.Tiusanen@fcg.fi
+358 41 731 6634
Rope, Tua
Koulutuskoordinaattori
Tua.Rope@fcg.fi
+358 41 730 2370