Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

Pohdituttaako tekoälyn käyttö julkishallinnossa? Mitä lähestymiskulmia on huomioitava luotettavan, hallitun ja turvallisen tekoälyjärjestelmän kehittämisessä ja käytössä?

Koulutuksessa käsitellään tekoälyn käyttöön liittyviä lainsäädännöllisiä näkökulmia, digiturvallisuuteen liittyviä erityispiirteitä sekä etiikan periaatteita. Keskustelemme yleisistä lain reunaehdoista ja pohdimme nykyisten sekä mahdollisten tulevien tekoälysäädösten vaikutusta.

Digiturvallisuuden näkökulmasta koulutuksessa käsitellään tietosuojan ja tietoturvan merkitystä tekoälyn käyttöönotossa ja käytössä, sekä kyberturvallisuutta ja varautumista. Pohdimme myös tekoälyn mahdollisuuksia edistää digitaalista turvallisuutta sekä mahdollisuuksia tehostaa työntekoa.

Eettisten periaatteiden osalta käsitellään teemoja, kuten luotettavuus, läpinäkyvyys ja saavutettavuus tekoälyssä. Lisäksi keskustelemme siitä, miten varmistaa tekoälyn eettinen ja vastuullinen käyttö. Sen hyödyntäminen tai hyödyntämättä jättäminen on voitava perustella ymmärrettävästi ja hyväksyttävästi. 

Tämä koulutus on osa Tekoälyä julkishallintoon -koulutuskonaisuutta. Katso koko koulutusohjelman tiedot täältä. Voit ilmoittautua myös pelkästään tähän yksittäiseen koulutukseen.

Ilmoittauduthan 11.11. mennessä.


Lisää alan kiinnostavimpia koulutuksia täältä

Ohjelma

8.50 Linjat avataan

9.00 Koulutuksen avaus 
Koulutuspäällikkö Kristiina Kumpulainen, FCG Finnish Consulting Group Oy

9.05 Tekoälyä ohjaavat lait ja säädökset

 • Yleiset lain reunaehdot tekoälyn käytölle eri tilanteissa
 • Nykyiset ja mahdolliset tulevat tekoälysäädökset

Senior Associate Oskari Paasikivi, Dittmar & Indrenius asianajotoimisto

9.45 Tauko

9.55 Digiturvallisuus osana tekoälyä

 • Kattava riskienhallinta tekoälyyn liittyen sekä isojen rajalinjojen asettaminen
 • Tietosuojan ja tietoturvan huomioiminen tekoälyä kehitettäessä ja käyttäessä
 • Kyberturvallisuus ja laajempien uhkien merkitys
 • Varautuminen nopeisiin ja hitaisiin häiriöihin
 • Esimerkkejä hallintajärjestelmissä toteutetuista kontrolleista
 • Tekoälyn mahdollisuudet turvallisuuden eri alueilla

Asiantuntija Juho Reivo

10.35 Tauko

10.45 Eettiset periaatteet tekoälyn hyödyntämisessä julkisessa hallinnossa

 • Eettinen ja ymmärrettävä tekoäly kuuluu kaikille, mutta onnistuuko se – ja miten
 • Teknologia, tekniset rakenteet ja niiden käyttötavat – miten etiikka rakennetaan ja toteutetaan tekoälyä hyödyntävässä järjestelmässä tai palvelussa
 • Datan laatu, soveltaminen ja hallinta yhtenä isona osana 
 • Missä vaiheessa hyvä ajattelutapa ja laatu lisätään mukaan?
 • Osallistaminen osana etiikkaa ja laajojen riskien hallintaa

Johtava asiantuntija Marko Latvanen, Digi- ja väestövirasto

11.30 Asiantuntijoiden paneelikeskustelu aiheesta

 •  Kysymyksiä ja keskustelua

12.00 koulutuksen päätös

Asiantuntijat

Latvanen, Marko
Digi- ja väestötietovirasto
johtava asiantuntija

Marko Latvanen toimii johtavana asiantuntijana Digi- ja väestötietovirastossa ennakoinnin ja tutkitun tiedon tiimissä. Pitkä työsarka Suomi.fi-palvelujen sisällön ja konseptien parissa vaihtui vuonna 2018 uusien teknologioiden, erityisesti tekoälyn, mahdollisuuksien ja eettisten haasteiden pohdintaan, näkökulma erityisesti julkisella sektorilla. Marko veti AuroraAI-ohjelman monialaista eettistä ryhmää 2020-2022, toteutti viime vuonna DVV:n oppaan tekoälyn vastuulliseen käyttöön ja vetää tällä hetkellä usean organisaation ryhmää, joka puntaroi kansalaisosallisuutta ja sen vahvistamista julkisen hallinnon digikehittämisessä, erityisesti elämäntapahtumien digitalisaatioon liittyen. Omalla ajallaan Marko harrastaa Skotlantia ja kelttimusiikkia.
 

Paasikivi, Oskari
Dittmar & Indrenius Advokatbyrå Ab
Senior Associate

Aiheet:

 • Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja käsittelyperusteen valinta

Oskari Paasikivi työskentelee Dittmar & Indrenius Asianajotoimistolla erityisesti tietosuojaan ja teknologiaan liittyvissä toimeksiannoissa, keskittyen myös EU:n uuteen data- ja tekoälysääntelyyn liittyviin kysymyksiin.

Reivo, Juho
asiantuntija

Juho Reivo on toiminut erityisasiantuntijana Digi- ja väestötietoviraston digitaalisen turvallisuuden tiimissä ja VAHTI-verkoston riskienhallinnan kehittämisen työryhmässä. Näissä hän on tarkastellut mm. tekoälyn hallintaan liittyviä riskejä sekä ollut kehittämässä tekoälyn käyttöönottoon liittyviä ohjeistuksia. Tekoälyyn liittyvien ilmiöiden kehityksen seuraamisen lisäksi yhtenä harrastuksena hänelle on AI-mallien pyörittely kotikoneella.

Hinnat

Hinta on 390 € + voimassaoleva alv / hlö

Jos organisaatiostanne osallistuu 4 henkilöä tai enemmän, hinnoittelu on seuraavan portaikon mukainen:

4–10 hlöä, hinta yhteensä 1560 € + alv
11–20 hlöä, hinta yhteensä 2500 € + alv
21–30 hlöä, hinta yhteensä 3200 € + alv
31–40 hlöä, hinta yhteensä 4000 € + alv
41–50 hlöä, hinta yhteensä 4500 € + alv
51–60 hlöä, hinta yhteensä 5000 € + alv
61-70 hlöä hinta yhteensä 5200 € + alv
71 -100 hlöä hinta yhteensä 5500 € + alv
101 tai enemmän, hinta yhteensä 5800 € + alv

Hinta sisältää opetuksen ja sähköisen materiaalin. Hintaan lisätään laskutuslisä (5€ + alv).

Ilmoittautumisen peruutus
Voit perua osallistumisesi maksutta 4.11.2024 saakka. Veloitamme tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista 50 % osallistumismaksusta. Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan, laskutamme koko osallistumismaksun. Mikäli olet estynyt osallistumaan, voit ilmoittaa toisen osallistujan organisaatiostasi tilallesi.

Sijainti

FCG Zoom

Kenelle

Webinaari on suunnattu kunnissa tai hyvinvointialueilla työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan käyttöön tekoälyä sisältäviä järjestelmiä ja prosesseja koko organisaation tasolla tai tehostaakseen omaa työskentelyä.

 

Lisätietoa

Kumpulainen, Kristiina
Koulutuspäällikkö
Kristiina.Kumpulainen@fcg.fi
+358 41 730 8940
Rope, Tua
Koulutuskoordinaattori
Tua.Rope@fcg.fi
+358 41 730 2370