Ilmoittaudu
Lisätietoja osoitteesta koulutusinfo@fcg.fi

Kuntayhtiöjohdon tilauskoulutukset on suunnattu ensisijaisesti kuntayhtiöiden hallituksille, toimitusjohtajille, johtoryhmien jäsenille sekä kunnan / hyvinvointialueen konserniohjauksen vastuuhenkilöille.

Suunnittelussa otetaan huomioon tilaajaorganisaation sisällölliset erityistoiveet sekä toivottu koulutuksen laajuus ja toteutustapa: näppärästi etäyhteyksin tai paikan päällä.

Suosittuja tilauskoulutuksia

 • Osakeyhtiön hallitustyöskentelyn perusteet - oikeudellinen näkökulma
 • Kuntayhtiön julkisuusvelvoite käytännössä
 • Puheenjohtajana kuntayhtiössä
 • Toimitusjohtajana kuntayhtiössä
 • Kuntayhtiön ohjaus- ja valvontajärjestelmä – hallinnollinen näkökulma
 • Kuntayhtiön ohjaus- ja valvonta – taloudellinen näkökulma
 • Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kuntayhtiössä
 • Kuntayhtiön hallitusosaaja kho-opintokokonaisuus.

Ota yhteyttä! Keskustellaan ja muotoillaan yhdessä organisaationne tarpeita vastaava koulutuskokonaisuus. Hyödyllistä on myös ollut järjestää tilauskoulutus yhteisesti useamman kunnan kesken tai kuntayhtymän kanssa.

Ohjelma

Tilauskoulutusten tiiviit sisältökuvaukset:

OSAKEYHTIÖN HALLITUSTYÖSKENTELYN PERUSTEET – OIKEUDELLINEN NÄKÖKULMA

 • Hallituksen juridiset ja strategiset tehtävät ja vastuualueet
 • Johdon huolellisuusvelvollisuus
 • Hallituksen ja toimivan johdon yhtiöoikeudellinen vastuunjako
KUNTAYHTIÖN JULKISUUSVELVOITE KÄYTÄNNÖSSÄ
 • Asiakirjojen julkisuus osakeyhtiölain mukaan
 • Kuntalaki ja julkisuuslaki tiedonantovelvollisuuden perusteena
 • Liikesalaisuudet ja salassapito
PUHEENJOHTAJANA KUNTAYHTIÖSSÄ
 • Hallituksen puheenjohtajan oikeudellinen asema
 • Katsaus kuntien konserniohjeisiin ja corporate governance -ohjeisiin pj:n näkökulmasta
 • Hyvä liiketoimintapäätös ja puheenjohtajan huolellisuusvelvollisuus käytännössä
TOIMITUSJOHTAJANA KUNTAYHTIÖSSÄ
 • Hyvä liiketoimintapäätös ja toimitusjohtajan huolellisuusvelvollisuus
 • Toimitusjohtajan ja hallituksen ristiriitatilanteiden tunnistaminen ja niiden ratkaisumalleja
 • Katsaus kuntien konserniohjeisiin ja corporate governance -ohjeisiin toimitusjohtajan näkökulmasta

KUNTAYHTIÖN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ  HALLINNOLLINEN NÄKÖKULMA

 • Kuntalain ja osakeyhtiölain vaatimukset
 • Ohjauksen ja valvonnan roolikartta
 • Toimivan omistajaohjausmallin tunnusmerkkejä

KUNTAYHTIÖN OHJAUS- JA VALVONTA – TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA

 • Toimielinten vastuut ja tehtäväalueet
 • Hallituksen talousraportointi ja päätöksenteko
 • Tilinpäätöksen sisällön ja analysoinnin perusteet

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA KUNTAYHTIÖSSÄ

 • Rakenteet, roolit ja vastuut
 • Ohjeistukset ja niiden noudattaminen
 • Tilintarkastajan näkemyksiä haastealuista ja niiden ratkaisuvaihtoehdoista


KUNTAYHTIÖN HALLITUSOSAAJA KHO-OPINTOKOKONAISUUS

Lisätiedot: Kho-opintokokonaisuus - FCG Finnish Consulting Group

Hinnat

Hinta sovitaan erikseen. Investoi kuntayhtiöiden johdon osaamiseen ja pyydä tarjous! 

Asiakkuusvastaava Riikka Kotamäki, Riikka.Kotamaki@fcg.fi, puh. +358 41 731 7626

Kenelle

Kuntayhtiöjohdon tilauskoulutukset on suunnattu ensisijaisesti kuntayhtiöiden hallituksen jäsenille ja varajäsenille, toimitusjohtajille, johtoryhmien jäsenille sekä kunnan / hyvinvointialueen konserniohjauksen ja -johdon vastuuhenkilöille.

Lisätietoa

Hannukkala, Pekka
Koulutuspäällikkö
Pekka.Hannukkala@fcg.fi
+358 40 744 9474
Kotamäki, Riikka
Asiakkuusvastaava
Riikka.Kotamaki@fcg.fi
+358 41 731 7626