Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

I vårt nya utbildningsprogram för kommunala controllers får du en fördjupad förståelse för den kommunala ekonomin, ekonomiförvaltningen och controllerns möjligheter att skapa mervärde för den egna organisationen genom att analysera verksamheten och ekonomin. Utbildningen är avsedd för controllers i kommuner, välfärdsområden och församlingar, ekonomiplanerare och andra experter inom ekonomiförvaltning. 

Anmäl dig senast den 20 november.

Ohjelma

Utbildarna på programmet är Irene Malmberg och Henrik Rainio, grundarna och delägarna av Mainio Fructus Oy 
 

Del 1 28.11, kl. 9.00-12.00 

8.50 Sändningen öppnas! 

9.00 Utbildningen börjar 
Utbildningssplanerare Ellen Eskelin, FCG Finnish Consulting Group Oy 

Kommunalekonomin och bokslutet i den kommunala sektorn – särdrag 

•    Kommunalekonomins principer 
•    Resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalys 
•    Driftsekonomin och investeringsdelen 
•    Kommunallagens krav 
•    Bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner 
•    Affärsverken och koncernbolagen 
•    Rapportering av icke-finansiell information i budgeten och bokslutet 

Kommunernas årsklocka för den ekonomiska planeringen och uppföljningen 

•    Budgetprocessen 
•    Budgetramen 
•    Sektorernas budgetering 
•    Stadsdirektörens / kommundirektörens budgetförslag 
•    Processen i styrelsen och fullmäktige 
•    Bokslutsprinciper  

12.00 Webinariet avslutas 

Under utbildningen hålls 1–2 korta pauser. 
Ändringar i programmet är möjliga. 

Del 2 5.12, kl. 9.00-12.00 

8.50 Sändningen öppnas!

9.00 Utbildningen börjar
Utbildningssplanerare Ellen Eskelin, FCG Finnish Consulting Group Oy 

Kommunens skatteintäkter och statsandelar 

•    Kommunens skatteintäkter 
•    Kommunförbundets ramverk för skatteprognoser 
•    Kommunernas statsandelssystem och statsandelsberäkningar 

Verksamhetsintäkte

•    Rollen av de olika verksamhetsintäkterna 

Verksamhetskostnader 

•    Verksamhetskostnaderna i de olika sektorerna 
•    Personalkostnader 
•    Lokalitetskostnader 
•    Interna poster 

Finansiering av investeringar 

•    Kommunernas speciella roll på finansieringsmarknaden 
•    Lånefinansiering 
•    Leasing 
•    Hur hantera riskerna? 

12.00 Webinariet avslutas 

Utbildarna:  
Henrik Rainio, grundare och delägare Mainio Fructus Oy 
Irene Malmberg, grundare och delägare Mainio Fructus Oy 

 
Under utbildningen hålls 1–2 korta pauser. 
Ändringar i programmet är möjliga. 
  
Del 3 12.12, kl. 9.00-12.00 

8.50 Sändningen öppnas! 

9.00 Utbildningen börjar 
Utbildningssplanerare Ellen Eskelin, FCG Finnish Consulting Group Oy 

Budgeten i balans 

•    Beräkning av finansiella nyckeltal 
•    Budgetuppföljning  
•    Tolkning av finansiella data 

Faktorer som påverkar tolkning och jämförelse 

•    Utvärdering av verksamhet, ekonomi och resultat 
•    Praktiska exempel 

Intern kontroll och riskhantering 

•    Grunder för intern kontroll och riskhantering, lagstiftning och riktlinjer 
•    Ansvar och processer - ur en controllers perspektiv 
•    Vanliga utmaningar (exempel) 
•    Förbättra och utveckla intern kontroll och riskhantering

Controllerverksamhet med mervärde - praxis och teori

•    Bistå i ekonomistyrningen 
•    Kostnadsstyrning och kostnadsberäkning 
•    Ekonomistyrning i praktiken

Datadriven verksamhet med hjälp av finansiell och operativ information 

•    Utveckling av datadriven verksamhet och värdeskapande 
•    Ekonomisk förvaltning i en föränderlig miljö - konkreta exempel 

12.00 Webinariet avslutas 

Utbildarna:  
Henrik Rainio, grundare och delägare Mainio Fructus Oy 
Irene Malmberg, grundare och delägare Mainio Fructus Oy 

Under utbildningen hålls 1–2 korta pauser. 
Ändringar i programmet är möjliga. 
 

 

Asiantuntijat

Malmberg, Irene
Mainio Fructus Oy
grundare och delägare

Irene är grundare och delägare på företaget Mainio Fructus Oy, som erbjuder experttjänster inom ekonomi, finansierings- och beskattningsärenden.

Irene jobbar även som controller på Borgå stad. Hon har tidigare även arbetat i Lovisa och Kotka med olika sakkunniguppgifter inom ekonomi och finansiering. Hon har även arbetserfarenhet från banksektorn.

Irene har en stark expertis gällande ekonomiförvaltning och relaterade program (bl.a. kommunekonomins rapportering). Därtill har Irene en mångsidig erfarenhet av styrelsearbete inom såväl kommunala beslutsorgan som aktiebolags styrelser

Rainio, Henrik
Mainio Fructus Oy
grundare och belägare

Henrik är grundare och delägare på företaget Mainio Fructus Oy, som erbjuder experttjänster inom ekonomi, finansierings och beskattningsärenden.

Henrik jobbar även som Finansdirektör på Borgå stad och har arbetat med olika uppgifter på Finlands Kommunförbund och Skatteförvaltningen.

Henrik har fungerat som föreläsare och utbildare inom ekonomi och varit sakkunnigmedlem i flera lagstiftnings- och utvecklingsprojekt, samt som medlem i såväl aktiebolags styrelser som Skatteförvaltningens nämnder.
 

Hinnat

Deltagaravgift:

690 € + moms. 24 % per person.

Vi fakturerar hela priset för utbildningsprogrammet på en gång efter första undervisningstillfället.

Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5 €+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor. Var god och lämna dina adressuppgifter för att få Kommuntorget tidningen via denna länk: https://ecv.microsoft.com/vSS96vmP0L&lang=sv

Om du vill avboka ditt deltagande utan extra kostnader ber vi dig senast 13.11.2024 skicka e-post till koulutusinfo@fcg.fi. Efter detta datum debiterar vi 50 % vid avbokning. Ifall du uteblir utan att avboka, debiteras  deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte själv kan delta, kan även en annan person från din organisation delta.

Sijainti

FCG Zoom

Kenelle

Utbildningen riktar sig till personer som arbetar med rapporteringen av kommunekonomin.

Lisätietoa

Eskelin, Ellen
Utbildningsplanerare
Ellen.Eskelin@fcg.fi
+358440383181
Söderlund, Linn
Utbildningsplanerare
Linn.Soderlund@fcg.fi
+358444811635