Ilmoittaudu
Lisätietoja osoitteesta koulutusinfo@fcg.fi

Tämä koulutus antaa perustiedot ja valmiudet kunnallisessa päätöksenteossa valmistelu- ja esittelijän tehtävissä toimimiseen. Koulutuspäivät tarjoavat työkaluja arjen työskentelyyn kunnan valmistelijoille ja esittelijöille sekä heidän kanssaan yhteistyötä tekeville.

Vielä ehdit mukaan!

 

Ohjelma

Torstai 24.11

8.45 Linjat avautuvat ja yhteyksien testaamista

9.00 Tervetuloa koulutukseen
FCG Finnish Consulting Group

Kunnallinen päätöksenteko
• Hyvä hallinto
• Hallinnon järjestäminen
• Päätösvallan delegointi
• Harkintavalta päätöksenteossa
• Mitä on valmistelu ja esittely?

Hyvä valmistelu ja esittely
• Valmistelijan rooli ja vastuu
• Esittelijän rooli ja vastuu
• Kokouksen sihteerin rooli ja vastuu
• Viranhaltijan vastuut – mikä on virkavirhe?
• Valmistelu, esittely ja yhteistyö toimielinten kanssa
• Millaista on hyvä päätösesittely?

Lakimies Juha-Matti Kiviluoto, Suomen Kuntaliitto

11.30  Lounastauko

12.30 Valmistelun ja esittelyn kannalta olennaisia asioita kunnallisesta päätöksenteosta
•  Miten asia etenee kunnassa – yksittäisen asian kokouskäsittely
•  Esteellisyyskysymykset
•  Otto-oikeus
•  Päätöksenteon erityiskysymyksiä oikeuskäytännön valossa

Whistleblower-direktiivin täytäntöönpano
Lakimies Kai Ketelimäki, Suomen Kuntaliitto

14.00   Tauko

14.15  Julkisuuden toteuttaminen kunnan toiminnassa
•          Julkisuusperiaate ja yksityisyyden suoja
•          Tietojen antaminen asiakirjoista ja henkilörekistereistä
•          Kokousten julkisuus
•          Verkkojulkisuus

Lakimies Kai Ketelimäki, Suomen Kuntaliitto

16.00  Koulutuspäivä päättyy

Perjantai 25.11

8.30 Tervetuloa koulutuksen toiseen päivään
FCG Finnish Consulting Group

Ajankohtaista valmistelun ja esittelyn näkökulmasta

  • Tietosuoja ja kunnan verkkosivut
  • Ajankohtaista hyvinvointialuerintamalla
  • Julkisuuslain uudistaminen etenee

Johtava lakimies Ida Sulin, Suomen Kuntaliitto

9.45                  Tauko

10.00 Esittelijän vastuu ja muutoksenhaku päätöksestä

  • Päätöksen muutoksenhakuosoituksen oikeellisuus
  • Muutoksenhakuosoituksen puuttumisen oikeusvaikutukset

Lakimies, VT Susanna Ijäs, Lakimaa Oy

11.00    Lounastauko

12.00    Oikaisuvaatimukseen vastaaminen

  • Esittelijän esteellisyysnäkökulma
  • Asianosaisen kuulemisen tarpeellisuus

13.45    Tauko

14.00    Oikaisuvaatimuksen käsittelyprosessi

  • Oikaisuvaatimuksen tekijän muutoksenhakuoikeus
  • Päätöksen muutoksenhakukelpoisuus
  • Erityisesti vahingonkorvausvaatimuksista

Lakimies, VT Susanna Ijäs, Lakimaa Oy

15.00     Koulutuspäivät päättyvät 
 

Asiantuntijat

Kiviluoto, Juha-Matti
Suomen Kuntaliitto ry;Finlands Kommunförbund rf
Lakimies
Juha-Matti on Kuntaliiton hallintolakimies, jonka vastuualueisiin kuuluuvat kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus, päätöksenteko ja muutoksenhaku sekä maankäyttö ja rakentaminen.
Ketelimäki, Kai
Suomen Kuntaliitto ry;Finlands Kommunförbund rf
lakimies
Sulin, Ida
Suomen Kuntaliitto ry;Finlands Kommunförbund rf
Johtava lakimies
Ida Sulin arbetar som ledande jurist på Finlands Kommunförbund rf. Ida leder Kommunförbundets grupp av förvaltningsjurister och har en gedigen erfarenhet av offentlig förvaltning, med tonvikt på förvaltningsprocess, offentlighet, dataskydd och digitalisering.
Ijäs, Susanna
varatuomari, OTM, LKV, toimitusjohtaja, omistaja, Lakimaa Oy
Susanna Ijäs on toiminut kouluttajana jo vuodesta 2005. Ijäksen erityisosaamista on kiinteistönkauppa, maanvuokra, maankäyttösopimukset, rasitteet, lunastusasiat, kaavoitus ja muu maankäyttö, katujen kunnossa- ja puhtaanapitovastuu, kuntien vahingonkorvausvastuu, esteellisyys ja muu hallinto kunnassa, tietosuoja ja julkisuus, omistajaohjaus kunnassa. Hän on kouluttanut aiheista vuodesta 2005 lähtien.

Hinnat

520,00 EUR + alv 24%

Jos organisaatiostanne osallistuu etänä 4 henkilöä tai enemmän, hinnoittelu on seuraavan portaikon mukainen:

4–10 hlöä, hinta yhteensä 2080 € + alv
11–20 hlöä, hinta yhteensä 3200 € + alv
21–30 hlöä, hinta yhteensä 3800 € + alv
31–40 hlöä, hinta yhteensä 4500 € + alv
41–50 hlöä, hinta yhteensä 5200 € + alv
51–60 hlöä, hinta yhteensä 5800 € + alv
61-70 hlöä hinta yhteensä 6400 € + alv
71 -100 hlöä hinta yhteensä 6800 € + alv
101 tai enemmän, hinta yhteensä 7200 € + alv

Hinta sisältää opetuksen ja sähköisen materiaalin. Hintaan lisätään laskutuslisä (5 € + alv).

Ilmoittautumisen peruutus
Voit perua osallistumisesi maksutta 9.11.2022 saakka. Veloitamme tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista 50 % osallistumismaksusta. Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan, laskutamme koko osallistumismaksun. Mikäli olet estynyt osallistumaan, voit ilmoittaa toisen osallistujan organisaatiostasi tilallesi.

Sijainti

FCG Zoom

Kenelle

Koulutus on erityisesti tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien valmistelijoille ja esittelijöille. Koulutus soveltuu myös toimielinten sihteereille sekä muille valmistelijoiden ja esittelijöiden kanssa työskenteleville.
 

Lisätietoa

Tiusanen, Liina
Koulutuspäällikkö
Liina.Tiusanen@fcg.fi
+358 41 731 6634
Haapaniemi, Marja
koulutussuunnittelija
Marja.Haapaniemi@fcg.fi
+358 44 525 2500