Ilmoittaudu
Lisätietoja osoitteesta koulutusinfo@fcg.fi

Varautumiseen liittyvä osaaminen on kunnissa eriarvoisen tärkeää – häiriötilanteet vaativat nopeita toimenpiteitä ja ennakointia. Osaavan henkilöstön asiantuntemuksella torjutaan uhkia ja vahvistetaan kunnan kykyä toimia ja toipua häiriötilanteista. Varautuminen on osa kunnan turvallisuuskulttuuria.

Itsenäisesti suoritettavalla Varautumisen perusteet kunnalle -verkkokurssilla perehdytään käytännönläheisesti asioihin, joita kunnan kokonaisvaltainen varautuminen edellyttää. Kurssilla perehdytään muun muassa varautumisen johtamiseen, riskien arviointiin, varautumisen lainsäädäntöön, kriisiviestintään, varautumiseen sopimuksissa, toimintakortin laatimiseen ja sotilaalliseen voimakäyttöön varautumiseen. Kurssimateriaalissa on myös huomioitu hyvinvointialueuudistuksen vaikutus.

Verkkokurssi on jaettu teemoihin, ja kurssi on mahdollista suorittaa osissa. Kurssimateriaali koostuu kirjallisesta materiaalista, jossa avataan muun muassa varautumiseen liittyvät keskeiset käsitteet, koulutusvideoista ja teemakohtaisista tehtävistä. Materiaalia täydentää runsas valikoima linkkejä, jotka ohjaavat osallistujaa etsimään kunnan varautumisen perusteita koskevaa tietoa ja tutustumaan varautumista ohjaaviin viranomaistahoihin. 

Kurssille on jatkuva ilmoittautuminen. Voit ilmoittautua ja aloittaa opiskelut sinulle sopivana ajankohtana. Kurssin suoritusaika on 2 kuukautta. 


 

Ohjelma

Ohjelma:

Yleistä kuntien varautumisesta
1.    Miksi kunta varautuu?  
2.    Miten kunta varautuu
3.    Mitä kunnan varautumiseen tulisi sisällyttää? 

Varautumisen johtaminen, päätöksenteko ja vastuut
4.    Varautuminen ja sen johtaminen
5.    Varautumisen johtaminen ja vastuut
6.    Varautumisen johtaminen ja viestintä
7.    Hallintosääntömääräykset – normaalista poikkeava toimivalta

Riskien arviointi
8.    Riskiarvioiden tekeminen

Tarvittavien valmiuksien ja kyvykkyyksien varmistaminen, toimintakortin laatiminen
9.    Valmiuksien ja kyvykkyyksien rakentaminen
10.    KUJA-mallin hyödyntäminen
11.    Toimintakortin laatiminen

Riskienhallinta ja varautuminen hankinnoissa
12.    Riskienhallinta ja varautuminen hankinnoissa
13.    Hankintoihin liittyvien riskien luokittelu
14.    Miten varaudutaan hankinnoissa?

Organisaation sisäinen turvallisuus ja työturvallisuus
15.    Organisaation sisäinen turvallisuus, uhka- ja väkivaltatilanteiden hallinta

Turvallisuussuunnittelu osana kunnan varautumista
16.    Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen
17.    Kuntalaisten omatoimisen varautumisen edistäminen

Sotilaalliseen voimakäyttöön varautuminen
18.    Muuttunut turvallisuusympäristö

Varautumisen lainsäädäntö
19. Varautumisen lakisääteisestä taustasta

Hinnat

Hinta on 250 € + alv 24 % / hlö

Jos organisaatiostanne osallistuu 4 henkilöä tai enemmän, hinnoittelu on seuraavan portaikon mukainen:

4–10 hlöä, hinta yhteensä 1000 € + alv
11–20 hlöä, hinta yhteensä 1600 € + alv
21–30 hlöä, hinta yhteensä 2100 € + alv
31–40 hlöä, hinta yhteensä 2400 € + alv
41–50 hlöä, hinta yhteensä 2600 € + alv
51–60 hlöä, hinta yhteensä 2800 € + alv
61-70 hlöä hinta yhteensä 3200 € + alv
71-100 hlöä hinta yhteensä 3500 € + alv
101 tai enemmän, hinta yhteensä 4200 € + alv

Ilmoittautuminen on sitova ja laskutamme kurssin tunnusten lähettämisen jälkeen. Hintaan lisätään laskutuslisä (5 € + alv).

Sijainti

Priima verkkokurssi

Verkkokurssi - Opiskele etänä!

Kenelle

Verkkokurssi soveltuu kuntien, kuntayhtymien, kuntayhtiöiden ja hyvinvointialueiden johdolle ja työntekijöille.

 

Lisätietoa

Nurmio, Emmi
Koulutuspäällikkö
Emmi.Nurmio@fcg.fi
+358 41 731 7920
Asiakaspalvelu, koulutukset
koulutusinfo@fcg.fi
041 730 9011
Tavoitettavissa arkisin 8.30-15.00