Ilmoittautuminen tähän koulutukseen on jo päättynyt.

Sotepalvelujen siirtyminen hyvinvointialueille on todellisuutta jo vuoden kuluttua.

Kaupungeissa on varauduttu muutokseen sekä tehty ja tehdään edelleen ennakoivia toimenpiteitä. Yksi strateginen ennakointitehtävä on muutoksen vaikutusarviointi kaupunkikonsernin tytäryhteisöihin ja osakkuusyhteisöihin. Tällä hetkellä ajankohtaisimpina ovat vaikutukset tukipalveluihin ja toimitiloihin sekä niitä tuottaviin yhtiöihin.

Yhtiöjärjestelyt hyvinvointialueuudistuksen alla -seminaarissa keskitytään yhtiöjärjestelyjen tarpeisiin ja erilaisiin uusiinkin mahdollisuuksiin.  Tilaisuudessa käsitellään yhtiöittämiseen liittyvä asioita sekä juridiikan että kaupunkien kokemusten näkökulmista. Lisäksi esitellään yhtiöittämiseen liittyvä osa-alueita kuten rahoitusta, henkilöstöjärjestelyjä ja yhtiöiden edunvalvonnan tulevaisuutta. Esitysten lisäksi merkittävä osuus varataan osallistujakaupunkien omille näkemyksille ja kokemuksille kunkin aiheen yhteydessä.

Kokonaisuudessaan seminaari antaa kattavan ja ajankohtaisen tietopaketin kaupunkien yhtiöittämiseen liittyvien asioiden juridiikasta, kokemuksista ja mahdollisuuksista sekä näin tukee kunkin kaupungin omaa muutosjohtamista.

Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti suurten kaupunkien poliittiselle ja ammatilliselle konsernijohdolle: kaupunginjohdolle, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston jäsenille sekä johtoryhmille ja konsernihallinnon asiantuntijoille. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös kaikki muut kuntien ja kuntayhtiöiden edustajat, joiden työhön uudistus vaikuttaa

Seminaarin järjestää Suomen Kuntaliitto, KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat, Keva, Kuntarahoitus ja Avainta. FCG toteuttaa seminaarin.

Seminaari on osallistujille maksuton.
 

Tervetuloa!
 

Teemat

  • toimintaympäristön muutos
  • tulevaisuus
  • rahoitus
  • henkilöst

Ohjelma

Päivän puheenjohtajana toimii osaamisryhmän johtaja Sami Miettinen, FCG Finnish Consulting Group

10.00 Tervetuloa!
osaamisryhmän johtaja Sami Miettinen, FCG Finnish Consulting Group

10.05 Johdanto päivän teemaan
toimitusjohtaja Minna Karhunen, Suomen Kuntaliitto

TEEMA: muuttuva toimintaympäristö

10.15 Kuntakonsernien talouden tila
johtaja Sanna Lehtonen, Suomen Kuntaliitto

10.45 Hyvinvointialueiden vaikutukset kuntakonserneihin

Uudistuksen vaikutukset tukipalveluihin

Toimitilojen vuokraaminen ja yhtiöittäminen

Juridiset näkökulmat
lakiasiainjohtaja Juha Myllymäki, Suomen Kuntaliitto

11.15 Turun kokemukset yhtiöittämisiin liittyen
omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, Turun kaupunki

11.35 Kuntarahoituksen rahoitusmahdollisuudet yhtiöille
Yksikön päällikkö Jukka Leppänen, Kuntarahoitus

Kysymykset ja keskustelu

12.00 Yhtiöittämisjärjestelyihin liittyvät henkilöstöä koskevat asiat
  • YT-menettelyt ja henkilöstösiirrot
  • eläkevastuut

yhteyspäällikkö Aija Tuimala, KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat
lakimies Jutta Jylhä, Keva


Kysymykset ja keskustelu

12.45 Tauko

TEEMA: katse tulevaisuuteen

13.30 Tulevaisuuden edunvalvonta yhtiöissä
henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen, Vantaan kaupunki


Kysymykset ja keskustelu

14.15 Ammatillisen koulutuksen organisoinnin vaihtoehdot
kehittämispäällikkö Maarit Kallio-Savela, Suomen Kuntaliitto

14.45 Tauko 

15.15 Loppuyhteenveto: Mitä opimme, mikä jäi avoimeksi?

Kysymykset ja keskustelu

16.00 seminaari päättyy


 

 

Yhteistyökumppanit

Suomen Kuntaliitto ry;Finlands Kommunförbund rf
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Hinnat

Kenelle

Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti suurten kaupunkien poliittiselle ja ammatilliselle konsernijohdolle: kaupunginjohdolle, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston jäsenille sekä johtoryhmille ja konsernihallinnon asiantuntijoille. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös kaikki muut kuntien ja kuntayhtiöiden edustajat, joiden työhön uudistus vaikuttaa
 

Lisätietoa

Peltola, Anniina
VTM/Johtaja, Koulutus- ja tapahtumapalvelut
Anniina.Peltola@fcg.fi
+358 44 737 4803
Luotonen, Jenna
Tapahtumatuottaja
Jenna.Luotonen@fcg.fi
+358 44 055 6653