Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

Yttrandefriheten är en grundläggande och mänsklig rättighet som tryggas i Finlands grundlag och i olika internationella dokument som Finland förbundit sig till, särskilt den s.k. Europakonventionen. I princip gäller yttrandefriheten också offentligt anställda – den som till exempel är anställd vid en kommun har inte avsagt sig sin yttrandefrihet. Helt obegränsad är dock inte yttrandefriheten när det gäller olika former av information som ansluter sig till arbetsplatsen.

Denna utbildning ger dig en djupare förståelse för rättsliga bestämmelser, begränsningar och konsekvenser kopplade till yttrandefrihet. Den rustar dig med kunskap och kompetens för att fatta informerade beslut och agera på ett sätt som balanserar dina rättigheter med ditt ansvar som offentligt anställd.

Anmäl dig senast den 5 november.

 

Ohjelma

8.50 Sändningen öppnas

9.00 Utbildningen börjar

Utbildningsansvarig Ellen Eskelin, FCG Finnish Consulting Group Oy

Under utbildningen lär du dig om följande teman:

  • Yttrandefrihetens omfattning och begränsningar för offentligt anställda
  • De kriterier som tillämpas vid bedömningar av yttrandefrihetens gränser
  • Rättigheter för kommunalt anställda 
  • Lagstiftning och policyer för kommunanställdas uttalanden och åsikter
  • Balansen mellan yttrandefrihet och arbetsplikter för offentligt anställda inom kommunen
  • Sanktioner som kan vidtas mot en offentligt anställd som överskridit gränserna för sin yttrandefrihet

12.00 Utbildningen slutar

Utbildare: Professor (h.c) Henrik Hägglund

Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.

Asiantuntijat

Hägglund, Henrik
professor (h.c.)

Hinnat

Deltagaravgift:

230 € + moms 24 %  per person

Grupprabatt från samma organisation:

4-10 deltagare från samma organisation: 920 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1500 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 1900 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2300 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 2500 euro (+moms).
51 - 60 deltagare från samma organisation: 2700 euro (+ moms).

Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5 €+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor. Var god och lämna dina adressuppgifter för att få Kommuntorget tidningen via denna länk: https://ecv.microsoft.com/vSS96vmP0L&lang=sv

Om du vill avboka ditt deltagande utan extra kostnader ber vi dig senast 29.10.2024 skicka e-post till koulutusinfo@fcg.fi. Efter detta datum debiterar vi 50 % vid avbokning. Ifall du uteblir utan att avboka, debiteras  deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte själv kan delta, kan även en annan person från din organisation delta.

Sijainti

FCG Zoom

Kenelle

Utbildningen riktar sig till alla offentligt anställda som är intresserade av frågor gällande yttrandefrihet och som i sitt jobb kan komma att konfronteras med dessa frågor antingen som chef eller som annan anställd.

Lisätietoa

Eskelin, Ellen
Utbildningsplanerare
Ellen.Eskelin@fcg.fi
+358440383181
Söderlund, Linn
Utbildningsplanerare
Linn.Soderlund@fcg.fi
+358444811635