Ilmoittaudu
- +
Valitse osallistumistapa
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

Kuntasektorin tärkein paikkatietotapahtuma tarjoaa laajan tietopaketin ajankohtaisista teemoista ja alan hankkeista, kuntien käytännön toteutuksista ja yritysten ratkaisuista. 

Kahden päivän aikana kuulemme puheenvuoroja mm. kuntien rakennetun ympäristön digitalisaation tilanteesta, kuntien yhteisistä kehityshankkeista sekä kuntien digikehittämisen yhteyksistä valtakunnallisiin hankkeisiin.

Tänä vuonna seminaarin teemoina ovat rakennetun ympäristön tietojen yhteensopivuus ja 3D-kaupunkimalli sekä kuntien tietomallipohjaiset prosessit ja tiedonkeruu.

Näemmehän sinutkin seminaarissa? Ilmoittaudu mukaan nyt! Voit osallistua tulemalla paikan päälle Helsinkiin tai seuraamalla lähetystä etäyhteyden päässä. 

Liity keskusteluun #kuntienpaikkatieto @FCG_Group @Kuntaliitto

Turvallisesti FCG:n tapahtumissa
Asiakkaidemme turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Terveysturvallisuuden varmistamiseksi noudatamme viranomaisten tapahtumajärjestäjille antamia ohjeita. Lue lisää terveysturvallisuudesta FCG:n tapahtumissa täältä.

Onko yrityksesi kiinnostunut näkyvyydestä tapahtumassa
Tapahtuman yhteydessä järjestetään näyttely, jossa yritykset voivat esitellä omia ratkaisuja ja palveluja seminaarin osallistujille. Lisätietoja varattavista paikoista näyttelymyynti

Teemat

 • Paikkatieto
 • Yhteentoimivuus
 • 3D-kaupunkimalli
 • Rakennetun ympäristön digitalisaatio
 • Kuntien kehityshankkeet
 • Tekninen toimi
 • Digitalisaatio

Ohjelma

TIISTAI 14.2.2023

TEEMA: RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TIETOJEN YHTEENTOIMIVUUS SYNTYY KUNTIEN PROSESSEISSA

Seminaarin puheenjohtajana erityisasiantuntija Päivi Tiihonen, Suomen Kuntaliitto

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit lähiosallistujille
9.15 Striimi avataan etäosallistujille


9.30 Paikkatietoseminaarin avaus
Erityisasiantuntija Päivi Tiihonen, Suomen Kuntaliitto

9.45 Keynote: Yhteentoimivuutta on kunnissa kehitetty yli 20 vuotta
Matti Holopainen, KuntaMaa Consulting 

10.15 Valtakunnalliset lainsäädäntö- ja digikehityshankkeet
Erityisasiantuntija Päivi Tiihonen, Suomen Kuntaliitto ja haastateltavat kuntaedustajat

• Valtakunnallisten laki- ja digikehityshankkeiden, kuten Ympäristöministeriön RYHTI-hankkeen ja Maa- ja metsätalousministeriön osoitetietojärjestelmän tilannekatsaus.
• Yhteentoimivuus syntyy suurelta osin kuntien tehtävissä ja prosesseissa. Miten yhteentoimivuus saadaan toteutettua valtakunnallisesti ja mitä se kunnilta ja kunnan yhteistyökumppaneilta vaatii?

11.30 Yhteistyökumppaneiden tietoiskuja

 • Maanmittauslaitos, Suvi Heittola, johtava asiantuntija: Osoitteet kuntoon Maanmittauslaitoksen laatuanalyysien avulla.                       
 • Esri Finland Oy, Niklas Saramäki: Kaikkivaltias tieto tekemisen ja johtamisen keskiössä.                  
 • CGI, Tero Tukiainen, Facta uudistus - Suomi.fi -palveluväylällä kohti parempaa tietojen yhteentoimivuutta                      

12.00 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

13.00 Kuntien yhteisiä kehityshankkeita

Oulun kaupungin KAATIO-hanke
Onko yhdenmukaista asemakaavaa mahdollista tuottaa moninaisilla kuntien käyttämillä kaavoitusohjelmistoilla? Mitä koneluettavia tietoja kaavat sisältävät ja mihin niitä voidaan kunnan toiminnassa hyödyntää?
Hankkeen projektipäällikkö Pilvi Nummi, Asiantuntijat N + 1 Oy
         
Espoon kaupungin INFRA-O-2-hanke
Infratieto kulkee infrarakentamishankkeissa toimijoiden välillä. Miten yhteentoimivuus tehostaa infrahankkeita? Mitä koneluettavasta infratiedosta saadaan irti?
Hankkeen projektipäällikkö Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy

Tyrnävän kunnan PIKUPATE-hanke
Minkälainen on pienen kunnan paikkatiedonhallinnan minimi? Miten PIKUPATE-hanke on tehostanut pienten kuntien toimintaa? Mitä on saatu aikaiseksi ja mitä Valtiovarainministeriön myöntämä rahoitus on mahdollistanut?
Janna Kumpula, Tyrnävän kunta ja hankkeen muut kuntaedustajat

Sysmän kunnan INDIKO-hanke
Mikä on infratietojen merkitys kunnan toiminnalle? Mitä kunnan pitää huomioida infratietojen hallinnassa ja julkaisussa?
Tekninen johtaja Waltteri Martelin, Sysmän kunta

14.30 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen 

15.00 Yhteistyökumppaneiden tietoiskuja

 • Trimble: Nykyaikainen paikkatiedon hallinta selainsovelluksella.                                      
 • Spatineo Oy, Jyrki Ahvonen, asiakkuuspäällikkö ja Luukas Raatikainen, tuotepäällikkö: Pysy kartalla paikkatietosi tietoturvauhkista - havaintoja ja toimenpiteitä kunnille.                             
 • Sitowise / Bitcomp, Jani Heikkilä, myyntijohtaja: Metsätiedon yhteentoimivuus kunnissa.                            

15.30 Asemakaavojen vähähiilisyyden arviointi
Arkkitehti Sofia de Vocht, Helsingin kaupunki

16.00 Yhteentoimivien rakennetun ympäristön tietojen hyödyntäminen Datschan tietopalvelussa
Vice President Emma Kaasinen, MSCI Datscha

Datscha on kehittänyt tietopalvelun, joka yhdistää asemakaava-, kiinteistö- ja rakennustiedot sekä yksityisen sektorin tuottamaa dataa. Asemakaavadata luetaan suoraan alkuperäisestä lähteestään, kunnan rajapinnasta. Jatkuvasti päivittyvään tietopalveluun on liittynyt jo useita kaupunkeja.

16.30 Loppukeskustelu

18.00 Illallinen Kuntatalolla
Luvassa tunnelmallinen illallinen, jonka kruunaavat maistuvat tarjoilut ja rento verkostoituminen kollegoiden kesken! Illallinen päättyy klo 21


KESKIVIIKKO 15.2.2023

TEEMA: 3D-KAUPUNKIMALLI JA KUNTIEN TIETOMALLIPOHJAISET PROSESSIT, TIEDONKERUUMENETELMÄT 

8.30 Aamukahvit lähiosallistujille
8.45 Striimi avataan etäosallistujille


9.00 Toisen tapahtumapäivän aloitus
Erityisasiantuntija Päivi Tiihonen, Suomen Kuntaliitto

9.15 Keynote: Päivitys pistepilvimaailmaan
Ratkaisuarkkitehti Kimmo Soukki, Terrasolid

Pistepilvien tuottamiseen käytettävien laitteiden kirjo kasvaa jatkuvasti. On hyvä ymmärtää mihin käyttöön erityyppiset aineistot soveltuvat ja minkä tyyppistä paikkatietoa niistä kyetään tuottamaan. Pistepilvi voi toimia sekä 3D-kaupunkimallin tuottamisen pohjana että itse mallina monipuolisesti eri käyttötapauksissa.

10.00 Kuntien 3D-kaupunkimallit/tiedon keruumenetelmät

Drone Tampereen kaupungin toiminnassa
Paikkatietoasiantuntija Timo Hakkarainen, Tampereen Infra Oy

Täsmätiedon tarve infrasuunnittelun ja infrarakentamisen lähtöaineistoissa
Johtaja Hannu Heinonen, Nordic Geo Center  Oy

Mitä tulee huomioida dronen käytössä ja hankinnoissa?
Myyntipäällikkö Sakari Mäenpää, Geotrim Oy

EU-regulaation vaatimukset. Mitä kaluston hankinnassa on huomioitava? Miten toiminnan turvallisuus varmistetaan?

11.15 Yhteistyökumppaneiden tietoiskuja

 •  xD Visuals Oy, Jarkko Sireeni, CEO: xD Twin – Rakennetun ympäristön digitaalinen kaksonen kaupunkisuunnittelun ja rakennushankkeiden alustana. 
 •  Nordic Geo Center, Mika Salolahti: Mullistavat RIEGL-Laserskanneriuutuudet                                              
 •  Geotrim Oy, Sakari Mäenpää, myyntipäällikkö: Kaupunkimallinnus käsikeilaimella.                             
 •  Field Finland Oy                              

12.00 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

TEEMA: KUNTIEN PROSESSIT JA 3D-KAUPUNKIMALLI

13.00 Kaupunkimalli ja digitaaliset kaksoset kaupunkiympäristön toiminnan ytimessä
Kaupungingeodeetti Tiina Talvitie, Helsingin kaupunki

Helsingin Kaupunkiympäristön toimialalla on ollut käynnissä ketterän kehittämisen kokeiluhanke, jonka tavoitteena on 3D-kaupunkimallin tehokas hyödyntäminen rakennetun ympäristön ja omaisuuden elinkaarenhallinnassa. Projektin puitteissa on toteutettu yhdeksän osaprojektia, jossa kokeilukohteina ovat olleet mm. Digital Twin @ Kymp-talo, rakennuslupahankkeen kaupunkikuvallinen tarkastelu, kaupunkimallitiedot katutöiden sujuvoittajana, kaupunkimalli kaavoitusprosessissa, inframallit kaupunkimallissa, kotikatusi ja puutietomalli sekä yleisten alueiden omaisuustieto kaupunkimallissa. Samalla Helsinki on luonut digitaalisten kaksosten visiota ja kehittämispolkua.

13.30 Tietomallipohjainen kaavoitus
Asemakaava-arkkitehti Anna Sarikaya, Vantaan kaupunki

MATTI- MAankäytön Toimintamalli ja Tietojärjestelmä – paikkatietopohjainen kaupunkimalli ja tietojärjestelmä on ollut Vantaan Kaupunkirakenteen ja ympäristön -toimialalla käytössä vuodesta 2019 alkaen. MATTI sisältää ESRI:n ArcGIS Prossa käytettävän kaupunkimallin sekä M-files dokumentinhallintaohjelman. Lisäksi MATIsta on integraatio ASTA –asiakirjojen hallintajärjestelmään. Miltä paikkatietopohjainen, kaupunkimalliin perustuva kaavoitus näyttää Vantaalla ja millaisia tulevaisuuden kehityksiä paikkatietopohjainen järjestelmä mahdollistaa?

14.00 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen 

14.30 Yhteistyökumppaneiden tietoiskuja

 • Sova3D, Petri Kokko: 3D-kaupunkimallit ja rakennusten BIM-mallit osana kunnan maankäytön prosesseja.                  
 • Terrasolid, Juuso Sirén: Enemmän irti pistepilvestä. 
 • Scalgo, Helena Åström: Uusi Suomen kattava maanpeiteaineisto.                                  

15.00 IFC-mallipohjaisen rakennuslupaprosessin kehittäminen
RAVA3PRO-hankkeen projektipäällikkö Anna-Riitta Kallinen, Arkcon Oy


Rava3Pro-hankkeessa kehitetään 23 kunnan ja useiden ohjelmistotoimittajien yhteistyönä IFC-mallien hallinnointia ja mallin hyödyntämistä rakennuslupaprosessissa. IFC-mallille tehdään laatutarkastus, mallista ladataan dataa kunnan rakennusvalvonnan sähköiseen asiointipalveluun ja rekistereihin sekä viedään 3D-kaupunkimalliin. Mihin saakka hankkeessa on edetty ja mitä on jo toteutettu?

15.30 Infran tietomallit 3D kaupunkitietomallin ylläpidossa – tunnistetut kehitystarpeet
Paikkatietoinsinööri Niko-Petteri Salo, Turun kaupunki

16.00 Tapahtuma päättyy – kiitos osallistumisestasi!

Asiantuntijat

Heinonen, Hannu
Nordic Geo Center Oy
toiminnanjohtaja, geodeetti
Tiihonen, Päivi
Suomen Kuntaliitto ry;Finlands Kommunförbund rf
Rakennetun ympäristön digipäällikkö
Holopainen, Matti
KuntaMaa Consulting

 

Nummi, Pilvi
Asiantuntijat N + 1 Oy
KAATIO-hankkeen projektipäällikkö
Lappalainen, Pasi
Nosto Consulting Oy
Johtava konsultti
Martelin, Waltteri
Sysmän kunta
tekninen johtaja
Soukki, Kimmo
Terrasolid Oy
Solutions Architect
Mäenpää, Sakari
Geotrim Oy
Myyntipäällikkö
Talvitie, Tiina
Helsingin kaupunki
Kaupungingeodeetti
Salo, Niko-Petteri
Turun kaupunki
Paikkatietoinsinööri
Sarikaya, Anna
Vantaan kaupunki
asemakaava-arkkitehti
de Vocht, Sofia
Helsingin kaupunki
arkkitehti
Kaasinen, Emma
Datscha Oy
Vice President
Hakkarainen, Timo
Tampereen Infra Oy
Paikkatietoasiantuntija
Kallinen, Anna-Riitta
ARKCON OY
projektipäällikkö
Kumpula, Janna
Tyrnävän kunta
Kehittämispäällikkö

Yhteistyökumppanit

Hinnat

Olemme uudistaneet hinnoitteluamme - mitä aikaisemmin ilmoittaudut tapahtumaan, sen edullisempaa on osallistuminen.

Julkisen sektorin asiakkaat:

Last Minute: lippu voidaan siirtää toiselle henkilölle, ei peruutusoikeutta, ei palautusta käyttämättä jääneistä lipuista, hinta
13.2.2023 mennessä 490 € + alv 24%

Ryhmähinta julkisen sektorin asiakkaille, jos organisaatiosta osallistuu 4 tai useampi henkilö. Lippu voidaan siirtää toiselle henkilölle ja lipun peruminen on mahdollista 30 pv ennen tapahtumaa.
13.2.2023 mennessä 350 € + alv 24% / hlö. 

Yksityisen sektorin asiakkaat:

Last Minute: lippu voidaan siirtää toiselle henkilölle, ei peruutusoikeutta, ei palautusta käyttämättä jääneistä lipuista, hinta
13.2.2023 mennessä 590€ + alv 24%

Hinta sisältää ohjelman, sähköisen materiaalin sekä ohjelmassa mainitut ateriat. Lisäämme laskuun laskutuslisän 5€ (+ alv 24 %).

Huom!
Tapahtuman toteutusmuoto saattaa muuttua riippuen etä- ja lähiosallistujien määrästä.
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumismuodon voi vaihtaa kuluitta 8 vuorokautta ennen tapahtumaa tai sairastapauksessa.

Sijainti

Kuntatalo

Toinen Linja 14
00530
HELSINKI

Kenelle

Kuntien paikkatietoasiantuntijoille sekä kaikille kuntien rakennetun ympäristön toimialan ammattilaisille, jotka hallinnoivat tehtävissään paikkatietoja, kuten kaupunkimalleja, pistepilviaineistoja, pohjakarttoja, kaavoja tai infratietoja sekä kehittävät kunnan teknisen toimialan prosesseja.

Majoitus

Scandic Hakaniemi

Siltakaarenkatu 14
00530
Helsinki
https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/helsinki/scandic-hakaniemi

110 € yhden hengen huone / vuorokausi
130 € kahden hengen huone / vuorokausi

Varaukset voi tehdä varaustunnuksella BFCG130223 nettisivuilta, puhelimitse tai sähköpostilla hotellin myyntipalvelusta, yllä olevia yhteystietoja käyttämällä.

Huoneet ovat varattavissa 30.01.2023 mennessä tai hotellin varaustilanteen mukaan. Majoitus maksetaan suoraan hotelliin.

Scandic Paasi Hotel Helsinki

Paasivuorenkatu 5 B
00530
Helsinki
https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/helsinki/scandic-paasi

125 € yhden hengen huone / vuorokausi
145 € kahden hengen huone / vuorokausi

Varaukset voi tehdä varaustunnuksella BFCG130223 nettisivuilta, puhelimitse tai sähköpostilla hotellin myyntipalvelusta, yllä olevia yhteystietoja käyttämällä.

Huoneet ovat varattavissa 30.01.2023 mennessä tai hotellin varaustilanteen mukaan. Majoitus maksetaan suoraan hotelliin.

Lisätietoa

Toivonen, Milla
Koulutuspäällikkö
Milla.Toivonen@fcg.fi
+358 400 86 7703
Haapakoski, Vilma
Tapahtumatuottaja
Vilma.Haapakoski@fcg.fi
+358 41 731 6336
Solaste, Laura
Näyttelymyynti
Laura.Solaste@fcg.fi
+358 40 515 4606