Anmäl dig
- +
Välj
Möjliga rabattkoder anges i kassan

År 2024 kommer att vara ett exceptionellt svårt år att göra upp en balanserad budget i många kommuner. Utbildningen består att två halvdags webinarier som ger redskap och hjälp för att förbereda sig inför budgeteringen.

Ett webinarium ordnas på våren, då de första prognoserna för följande år är publicerade. På hösten hålls därtill ett halvdags webinarium där det behandlas uppdateringarna i prognoserna samt förs fram all eventuell ny information som finns. Dagarna kompletterar varandra och bildar en helhet, men det är också möjligt att delta i endast endera dagen.

Bekanta dig med höstens utbildning och anmäl dig här.

Anmäl dig senast den 15 maj.

Program

Del 1 23.5.2023 klockan 9-12

Program

8.50 Sändningen öppnas!

9.00 Utbildningen börjar - välkommen
Utbildningsansvarig Lasse Paukkonen, FCG Finnish Consulting Group Oy

9.05 Teman börjar
De ekonomiska utsikterna (Kommunekonomiprogrammet) 

Vad bör kommunerna speciellt beakta år 2024?

  • Statens budgetförslag och hur de påverkar kommunerna
  • Skatte- och statsandelsprognoserna
  • Förändring av kostnader och löner (inflation, löneavtal mm.)
  • Räntekostnader
  • Effekter av förändringar i uppgifter och välfärdsområdesreformen

12.00 Utbildningen slutar

Utbildarna: Irene Malmberg och Henrik Rainio, grundarna och delägarna Mainio Fructus Oy.

Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.


På hösten hålls därtill ett halvdags webinarium där det behandlas uppdateringarna i prognoserna samt förs fram all eventuell ny information som finns.

Bekanta dig med höstens utbildningen och anmäla dig här.

Del 2, 6.9.2023 klockan 9-12

Program

8.50 Sändningen öppnas!

9.00 Utbildningen börjar - välkommen
Utbildningsansvarig Lasse Paukkonen, FCG Finnish Consulting Group Oy

9.05 Teman börjar

Statens beslut, nya regeringens kommunalekonomiska synpunkter 

Uppdatering av 

  • Vad bör kommunerna speciellt beakta år 2024?
  • Statens budgetförslag och hur de påverkar kommunerna
  • Skatte- och statsandelsprognoserna
  • Förändring av kostnader och löner (inflation, löneavtal mm.)
  • Räntekostnader 

                                                                                                                                       
Jämförelse av kommunernas budgetberedning

12.00 Utbildningen slutar

Utbildarna: Irene Malmberg och Henrik Rainio, grundarna och delägarna Mainio Fructus Oy.

Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.

Ändringar i programmet är möjliga.

Föreläsare

Malmberg, Irene
grundare och delägare

Irene är grundare och delägare på företaget Mainio Fructus Oy, som erbjuder experttjänster inom ekonomi, finansierings- och beskattningsärenden.

Irene jobbar även som controller på Borgå stad. Hon har tidigare även arbetat i Lovisa och Kotka med olika sakkunniguppgifter inom ekonomi och finansiering. Hon har även arbetserfarenhet från banksektorn.

Irene har en stark expertis gällande ekonomiförvaltning och relaterade program (bl.a. kommunekonomins rapportering). Därtill har Irene en mångsidig erfarenhet av styrelsearbete inom såväl kommunala beslutsorgan som aktiebolags styrelser

Rainio, Henrik
grundare och belägare

Henrik är grundare och delägare på företaget Mainio Fructus Oy, som erbjuder experttjänster inom ekonomi, finansierings och beskattningsärenden.

Henrik jobbar även som Finansdirektör på Borgå stad och har arbetat med olika uppgifter på Finlands Kommunförbund och Skatteförvaltningen.

Henrik har fungerat som föreläsare och utbildare inom ekonomi och varit sakkunnigmedlem i flera lagstiftnings- och utvecklingsprojekt, samt som medlem i såväl aktiebolags styrelser som Skatteförvaltningens nämnder.
 

Priser

Deltagaravgift:

210 euro (+ moms 24%) per person.

4-10 deltagare från samma organisation: 840 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1400 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 1850 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2200 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 2400 euro (+moms).
51-60 deltagare från samma organisation: 2600 euro (+moms).


Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5€+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift specialiserad på kommunala frågor. 


Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 8.5.2023. Efter detta datum debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Ifall deltagandet inte avbokas alls, debiterar vi deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte kan delta, kan du även anmäla en annan person från din organisation.

Plats

FCG Zoom

För vem

Utbildningen är avsedd för ekonomiansvariga som gör upp ramen och har helhetsansvar för budgeteringen.
 

Ytterligare information

Paukkonen, Lasse
Utbildningsansvarig
Lasse.Paukkonen@fcg.fi
+358 41 731 6998
Hallakoski, Ulla
Utbildningskoordinator
Ulla.Hallakoski@fcg.fi
+358 50 302 7712